Nieuwsbericht

Mega investering in bereikbaarheid en woningbouw Den Haag

Gepubliceerd: 23 november 2022Laatste wijziging: 23 november 2022

Den Haag ontvangt een mega investering van de landelijke overheid. Onder andere voor een snelle tramverbinding over de Binckhorst. Dit maakt straks de bouw van 35.000 woningen in Den Haag mogelijk. Ook investeert de landelijke overheid bij 80 miljoen euro in de gebieden Laakhavens, Binckhorst en Zuidwest. Met dit geld kan hier versneld en bereikbaar gebouwd worden. Ook kan het station Laan van NOI gemoderniseerd worden, door een investering van 90 miljoen euro. Deze afspraken zijn gemaakt in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT). De minister heeft dit bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

De tramverbinding loopt vanaf Den Haag Centraal via de Binckhorstlaan en Maanweg naar station Voorburg en vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft. Het Kabinet, de gemeente Den Haag en de regiopartners investeren samen een bedrag van 575 miljoen euro hierin. De Regiopartners zijn de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), provincie Zuid-Holland en de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Met dit geld wordt ook geïnvesteerd in extra maatregelen voor de Binckhorst, Voorburg west en Rijswijk. Hiermee wordt de kwaliteit en veiligheid van wonen in deze gebieden verbeterd. Over de route en de tram moeten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg nog definitief een beslissing nemen. Het doel is om de voorkeur voor deze tramverbinding in 2023 aan de gemeenteraden voor te leggen.

Investeren in een bereikbare Haagse regio

Het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst zijn het economische hart van de Haagse regio. Deze gebieden hebben een groot regionaal en nationaal belang. Hier wordt een nieuwe stadswijk gebouwd waarin lopen, fietsen en openbaar vervoer centraal staan. Mensen moeten hier makkelijk kunnen komen en fijn kunnen wonen en werken. De groei van de regio en onze stad zorgt ervoor dat de druk op de woningmarkt en op het openbaar vervoer verder toeneemt. Meer woningen betekent meer reizigers. Openbaar vervoer van hoge kwaliteit is daarom een hele belangrijke voorwaarde voor de groei van Den Haag. De gemeente Den Haag is erg blij met de investering in woningbouw in combinatie met betere bereikbaarheid van onze stad en regio.

Het Rijk betaalt ook mee aan mobiliteitsmaatregelen voor Laakhavens, Binckhorst en Zuidwest. Met deze 80 miljoen euro kunnen bijna 10.000 woningen versneld gebouwd worden. De maatregelen zijn onder andere mobiliteitshubs, fietspaden en ontsluitingswegen.

Oude Lijn en station Laan van NOI

Tot slot heeft het Rijk besloten om samen met regiopartners te werken aan de verkenning van het spoor tussen Leiden Centraal en Dordrecht. Deze verbinding wordt de ‘Oude Lijn’ genoemd. Het aantal reizigers in de Randstad blijft groeien. Om iedereen snel en comfortabel te blijven vervoeren is hoogwaardig openbaar vervoer nodig, dat vaak genoeg rijdt. Ook moeten bestaande stations verbeterd worden. Dit betekent dat ook station Laan van NOI vernieuwd wordt. Er is 90 miljoen euro beschikbaar om van dit station een volwaardige OV-knoop en mobiliteitshub te maken. Hier komen het openbaar vervoer, fiets en deelmobiliteit samen, met sterk verbeterde overstap- en transfervoorzieningen.