Nieuwsbericht

Maximaal bedrag eigen bijdrage voor hulp uit de Wmo

Gepubliceerd: 28 maart 2019Laatste wijziging: 3 april 2019

Inwoners van Den Haag die van de gemeente hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bij het dagelijkse leven krijgen, gaan nu ook een eigen bijdrage voor hulpmiddelen en woningaanpassingen betalen. Ook wanneer u meer Wmo-voorzieningen gebruikt, betaalt u nooit meer dan € 17,50 per 4 weken.

Vanaf 1 januari 2019 betaalt u voor hulp in het huishouden een eigen bijdrage van € 17,50 per 4 weken. Vanaf 25 maart 2019 is dit uitgebreid met een eigen bijdrage voor hulpmiddelen en woningaanpassingen. De eigen bijdrage wordt berekend door het CAK.

Aanvraag gedaan voor 25 maart 2019

Heeft u voor deze datum een aanvraag gedaan, dan betaalt u pas vanaf 1 januari 2020 een eigen bijdrage voor uw hulpmiddel of woningaanpassing.

Meer informatie

U leest op de pagina Eigen bijdrage zorgkosten meer informatie over de eigen bijdrage. Ook vindt u hier informatie over wanneer u die niet hoeft te betalen.