Nieuwsbericht

Laan van Wateringse Veld: veilige fietsoversteekplaatsen

Gepubliceerd: 2 juli 2021Laatste wijziging: 8 juli 2021

Op de kruising Laan van Wateringse Veld - Londensingel en Moskousingel komt een overzichtelijke oversteekplaats voor fietsers.

De kruising ligt op de sterfietsroute binnenstad-Transvaal-Wateringse Veld. Sterfietsroutes zijn de belangrijkste doorgaande verbindingen in het fietsnetwerk van Den Haag. De gemeente verbetert de routes die nog niet goed zijn ingericht bijvoorbeeld omdat er nog geen overzichtelijke oversteekplek voor fietsers is. Meer informatie over de sterfietsroutes staat op: Den Haag - Fietsen.

Wat gaat er gebeuren

Tussen de Londonsingel en Moskousingel komt een aparte oversteekplek voor fietsers.

Planning en verkeershinder

Er wordt gewerkt van 19 tot en met 30 juli op de hoofdrijbaan van de Laan van Wateringseveld. De parallelwegen blijven open voor verkeer. Alle bestemmingen blijven bereikbaar.

Gemotoriseerd verkeer

Door de werkzaamheden kan het verkeer minder snel doorrijden. Dit kan voor verkeersdrukte en overlast zorgen. U wordt geadviseerd om te rijden via de Erasmusweg en de N211/Lozerlaan.

Fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers kunnen altijd veilig langs het werkterrein.

Omleiding Laan van Wateringseveld
Omleiding Laan van Wateringseveld

Veiligheid op het werkterrein

De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plekken. Het is verstandig de kinderen hierop te wijzen en weg te houden van het werkterrein.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Paul Ebben, omgevingsmanager van de gemeente Den Haag via omgevingsmanagementfiets@denhaag.nl.