Nieuwsbericht

Laan van Meerdervoort: werkzaamheden

Gepubliceerd: 6 augustus 2019Laatste wijziging: 2 september 2019

Maandag 9 september start de 2e fase van de werkzaamheden aan de Laan van Meerdervoort. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 18 oktober 2019.

Wat gaat er gebeuren?

  • De Laan van Meerdervoort (richting Loosduinen) wordt vernieuwd tussen de Goudenregenstraat en het Azaleaplein.
  • De parkeervakken en de stoepen worden opnieuw bestraat
  • De rijbaan en het fietspad worden opnieuw geasfalteerd.
  • Het asfalt tussen het tramspoor wordt vervangen
  • Het Azaleaplein krijgt een nieuwe bestrating.

Nachtelijke werkzaamheden

In de week van 14 tot en met 18 oktober wordt de weg tussen de tramsporen opnieuw geasfalteerd. Dit kan alleen ’s nachts worden gedaan. Er wordt gestart na de laatste tram van ongeveer 1.00 uur. Het gaat waarschijnlijk om 2 nachten. Als het werk niet in 2 nachten klaar is, wordt er nog een 3e nacht gewerkt.
In deze week worden in de avonduren ook detectielussen gemaakt in de trambaan. Deze werkzaamheden brengen geluidsoverlast met zich mee. De gemeente rekent op uw begrip.

Bereikbaarheid

De rijbaan richting Loosduinen, de fietsstrook en de parkeervakken worden afgesloten voor verkeer. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar voor voetgangers. Waar de stoep is opengebroken worden loopplanken neergelegd.               

Doorgaand autoverkeer richting Loosduinen wordt via 2 routes omgeleid:

  • de Goudenregenstraat, Kamperfoeliestraat, Mient, Laan van Eik en Duinen

  • het Goudenregenplein, Azaleastraat/Azaleaplein.


Fietsers worden ook omgeleid via het Goudenregenplein, Azaleastraat/Azaleaplein.

Klik op de foto voor een vergroting
Klik op de foto voor een vergroting

Op het kaartje is met geel de omleidingsroute voor fietsers aangegeven; in blauw de omleiding voor autoverkeer en in rood het weggedeelte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd (alleen rijbaan richting Kijkduin).

Parkeren

Van 9 september tot en met 18 oktober 2019 kunt u niet parkeren op de Laan van Meerdervoort in het gedeelte waar wordt gewerkt.

Openbaar vervoer

De werkzaamheden hebben geen gevolg voor de tram en de bus.

Overhangend groen

De gemeente vraagt bewoners die een heg of ander groen op de grens met de stoep hebben, dit te snoeien als het over de stoep hangt. De stratenmakers kunnen dan hun werk goed doen bij het opnieuw bestraten van de stoep.

Geen (brom)fietsen op de stoep

Tijdens de werkzaamheden kunnen er geen fietsen, scooters of andere voorwerpen worden neergezet op de stoepen voor de woningen. Wilt u ervoor zorgen dat deze op maandag 9 september weg zijn?

Huisvuil en grofvuil

Tijdens de werkzaamheden kan de ophaaldienst geen afval ophalen in dit gedeelte van de Laan van Meerdervoort. Er komen tijdelijke aanbiedplaatsen voor huisvuil op het Lijsterplein, de hoek Vogelkersstraat/Magnoliastraat en op het Azaleaplein. U kunt uw afval hier aanbieden op de vaste ophaaldagen. Ook grofvuil kunt u hier kwijt. Voor het ophalen van grofvuil moet u eerst een afspraak maken. Geeft u daarbij ook door op welke plek u het grofvuil aanbiedt.

De groene stippen geven de plek aan waar tijdelijk bovengrondse afvalbakken staan.
De groene stippen geven de plek aan waar tijdelijk bovengrondse afvalbakken staan.

Veiligheid

De gemeente werkt zo veilig mogelijk. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Vertel kinderen om hier niet in de buurt te spelen.

Meer informatie

Neem bij vragen over de werkzaamheden contact op met de heer M. Ilahi van de gemeente via telefoonnummer 06 - 55 84 41 44.