Nieuwsbericht

Laan Copes van Cattenburch: nieuwe bestrating fietspad en stoep

Gepubliceerd: 18 mei 2020Laatste wijziging:

De gemeente gaat het fietspad en de stoep aan beide kanten van de Laan Copes van Cattenburch en een gedeelte van de Burgemeester Patijnlaan opnieuw bestraten. Hiervoor moeten het fietspad en de stoep helemaal open. Het werk begint op maandag 8 juni en duurt tot en met 31 juli.

Wat gaat er gebeuren?

  • Het fietspad krijgt een nieuwe rode laag asfalt.
  • De stoepen krijgen nieuwe tegels
  • Parkeerplaatsen zijn tijdelijk niet te gebruiken: er ligt bouwmateriaal
Fietspad Laan Copes van Cattenburch

Fasering

Het werk wordt in 2 fases uitgevoerd.

  • Fase 1: Van maandag 8 juni tot en met vrijdag 3 juli wordt gewerkt aan het fietspad en de stoep in de richting van de Burgemeester Patijnlaan. De werkzaamheden beginnen bij de Koninginnegracht.
  • Fase 2: Van maandag 6 juli tot en met vrijdag 31 juli wordt gewerkt aan het fietspad en de stoep in de richting van de Koninginnegracht. De werkzaamheden beginnen bij de Burgemeester Patijnlaan.

Om het werk soepel te laten verlopen, vraagt de gemeente bewoners om de auto tijdelijk ergens anders te parkeren en obstakels zoals fietsen en bloembakken weg te halen.

Bereikbaarheid

Woningen en bedrijven blijven voor voetgangers bereikbaar. Er staan verkeerregelaars om voetgangers te begeleiden naar de stoep waar geen werkzaamheden zijn. Doorgaand autoverkeer kan gebruik blijven maken van de straat. Tijdens de werkzaamheden kunt u niet parkeren langs de Laan Copes van Cattenburch.

In rood is aangegeven waar de werkzaamheden zijn. In groen  is de omleidingsroute voor fietsers aangegeven.
In rood is aangegeven waar de werkzaamheden zijn. In groen is de omleidingsroute voor fietsers aangegeven.

Omleiding fietsverkeer

Tijdens het werk is de Laan Copes van Cattenburch en een gedeelte van de Burgemeester Patijnlaan afgesloten voor fietsers en voetgangers. De omleiding voor de fietsers loopt via de Burgemeester Patijnlaan, Borneostraat, Soendastraat, Sumatrastraat en Koninginnegracht of omgekeerd.

Veiligheid

De gemeente doet er alles aan om zo veilig mogelijk te werken. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Vertel kinderen om hier niet in de buurt te spelen.

Meer informatie

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de werkzaamheden? Neem contact op met toezichthouder Fred Theijn via telefoonnummer 06 - 50 00 26 93. Krijgt u een voicemail? Spreek dan uw naam, vraag en contactgegevens in. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld.