Nieuwsbericht

In actie voor een veilig en leefbaar Regentesse- en Valkenboskwartier

Gepubliceerd: 25 juni 2021Laatste wijziging: 28 juni 2021

De gemeente, politie, douane, Openbaar Ministerie, NVWA, Stedin, HTM, brandweer en de Inspectie Leefomgeving en Transport hielden op donderdag 24 juni 2021 een grote integrale handhavingsactie in Segbroek.

Tijdens de actie was in het bijzonder aandacht voor de Weimarstraat, Beeklaan en omgeving Zevensprong. De gemeente heeft dit gebied eerder aangewezen als focusgebied wat inhoudt dat er wordt gewerkt aan een gerichte, robuuste en meerjarige integrale aanpak. De integrale handhavingsactie is hiervan een onderdeel. Tijdens deze actie was er ook aandacht voor ondermijnende criminaliteit en verschillende vormen van overlast. In totaal zijn 5 personen aangehouden.

Voertuigcontrole, verkeersveiligheid en parkeeroverlast

De politie organiseerde een grote integrale verkeerscontrole bij de Zevensprong. Samen controleerden de diverse diensten honderden voertuigen en personen. Tientallen automobilisten werden beboet voor het overtreden van de verkeersregels. 2 personen werden aangehouden voor het rijden onder invloed. 1 persoon stond gesignaleerd bij de politie voor DNA-afname. De Douane trof in 2 voertuigen in totaal bijna 9.000 illegale sigaretten aan. Deze werden direct in beslag genomen en beide bestuurders moesten € 3.900 betalen voordat zij hun weg mochten vervolgen.

Bij 3 voertuigen bleek de technische staat niet in orde. De bestuurders van deze voertuigen mochten niet verder rijden. Er is tijdens de verkeerscontrole beslag gelegd op 6 flessen lachgas, maar ook op meerdere hoeveelheden drugs. Inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport controleerden meerdere taxi’s.

3 bestuurders van taxi’s kregen een proces verbaal omdat zij zich niet hielden aan de regelgeving. 2 chauffeurs kregen een verplicht rijverbod opgelegd van 72 uur. Ook hield de politie op meerdere locaties in het gebied bromfietscontroles.

126 bromfietsen en scooters werden gecontroleerd waarvan 32 bestuurders een boete kregen vanwege overtredingen. 10 bromfietsen mochten helemaal niet meer verder rijden en kregen een WOK-melding vanwege problemen met de technische staat.

In de komende weken kunnen 126 voertuigbezitters nog een naheffingsaanslag verwachten omdat zij parkeerden zonder te betalen. Bij 3 voertuigen werd een wielklem aangebracht. 15 auto’s stonden foutgeparkeerd. Dit is een grote ergernis van bewoners.

Ook de vele weesfietsen in de wijk zijn een veel gehoorde ergernis van omwonenden en ondernemers. Het toezichtteam heeft 66 fietsen direct verwijderd en 30 andere fietsen zijn aangewezen als weesfiets en zullen binnenkort verwijderd worden als de eigenaren zelf niets doen. Belastingzaken heeft voor ruim € 23.600 beslag gelegd. 9 personen konden hun openstaande schuld direct betalen en 7 anderen hebben een wielklem gekregen. Deze zal pas verwijderd worden na betaling.

Integrale Handhavingsactie Segbroek

Controle woningen

De Haagse Pandbrigade controleerde 22 woningen waarvan in slechts 9 gevallen de regelgeving op orde was. In overige woningen was sprake van misstanden zoals illegale kamerverhuur of woningsplitsing. Ook bleken de inschrijvingen in de basisregistratie personen (BRP) van 13 personen de inschrijvingen niet in orde. In 3 gevallen constateerde SZW dat de uitkeringssituatie niet klopte. Het huurteam gaat nader onderzoek doen omdat in 19 gevallen de té hoge huurprijs niet in orde is.

Op 1 adres is de brandweer ter plaatse gevraagd omdat hier sprake bleek van een brandgevaarlijke situatie. Nader onderzoek wees uit dat in deze woning 850 liter brandbare vloeistof lag opgeslagen op een volkomen onverantwoorde manier. De douane en politie zullen proces-verbaal opmaken omdat het hier vermoedelijk gaat om accijnsgoederen. Vanwege het brandgevaar zijn de vloeistoffen direct door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd. Door goede samenwerking tussen verschillende diensten is hier mogelijk een ramp voorkomen. 

Controle openbaar vervoer

De controleurs van de HTM hebben samen met de politie verschillende trams in het gebied gecontroleerd. Vooral de lijnen bij de Weimarstraat en Loosduinseweg zijn veel gecontroleerd en hier kregen 76 reizigers een boete van € 55 omdat zij geen geldig vervoersbewijs hadden.

Meerdere mensen hebben een waarschuwing gekregen omdat hij hun mondkapje niet of niet goed op hadden. Ondanks de versoepelingen blijft dit nog steeds de regel in het ov. Politie heeft 3 personen in de tram een boete gegeven voor het niet tonen van een geldig identiteitsbewijs. In 1 situatie doet AVIM (vreemdelingenpolitie) nader onderzoek.

Integrale Handhavingsactie Segbroek

Horecacontroles

Het horecateam bestond uit handhavers, politie, Stedin en de NVWA. Samen controleerden zij 13 horecaondernemingen en coffeeshops op signalen van misstanden of overlast. In veel gevallen bleek alles op orde, maar in 5 ondernemingen zijn overtredingen aangetroffen. Tegen 3 ondernemingen wordt een boeterapport opgemaakt omdat de regels voor de verkoop van alcohol onvoldoende werd nageleefd. In 1 onderneming lagen 60 flessen lachgas opgeslagen. Deze flessen zijn diezelfde avond nog afgevoerd en de eigenaar wordt op een later moment gehoord door de politie. Op korte termijn volgen hier hercontroles. Bij de gecontroleerde coffeeshops zijn geen misstanden aangetroffen en was alles in orde.

Ook het Haags Economisch Interventieteam (HEIT) bezocht enkele ondernemingen waarbij eveneens rapporten zullen worden opgemaakt voor uiteenlopende overtredingen als verkoop van illegale sigaretten, medicijnen en alcohol. Hierop volgen boetes.

Samen voor veilig en leefbare Regentesse- en Valkenboskwartier

Dit soort acties zijn erop gericht de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren. De actie werd gewaardeerd en positief ontvangen door de bewoners in Regentesse- en Valkenboskwartier. Enkele bewoners en ondernemers bedankten de handhavende partijen voor de actie en hun aanwezigheid. Steeds meer bewoners maken zich hard voor hun buurt. Gemeente en politie krijgen vaker meldingen over verdachte en overlastgevende situaties.

  • Via het Klantcontactcentrum van de gemeente.
  • Via een melding openbare ruimte voor onder andere meldingen over ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in de openbare ruimte kapot zijn.
  • Via denhaag.nl/meldingen voor onder meer meldingen over woonoverlast of uitkeringsfraude.
  • Verdachte situaties meldt u bij de politie via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 - 8844. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 - 7000.
  • Voor meldingen en advies over mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling belt u met telefoonnummer 0800 - 2000.