Nieuwsbericht

Haags Sportakkoord brengt Hagenaars in beweging

Gepubliceerd: 22 september 2020Laatste wijziging: 23 september 2020

Voor alle Hagenaars is het belangrijk om te bewegen en te sporten. Als je sport, werk je aan je gezondheid, je ontmoet andere mensen en sport geeft plezier. In het Haags Sportakkoord staat hoe de gemeente samen met veel andere partijen in de stad de komende jaren zoveel mogelijk Hagenaars in beweging krijgt.

Alle Hagenaars in beweging in 2030, dat is het doel van de gemeente. Het Haags Sportakkoord 2020-2022 brengt dat doel weer een stapje dichterbij. Een paar belangrijke punten:

  • Haagse sportverenigingen krijgen extra ondersteuning bij het organiseren van hun sportactiviteiten.
  • In wijken waar Hagenaars nog niet veel sporten, wordt dat gestimuleerd. In Escamp komen bijvoorbeeld meer buurtsportcoaches. Ook komt er streetsport voor volwassenen en ouderen.
  • Den Haag groeit, er komen steeds meer inwoners bij. Daarom worden sportaccommodaties verduurzaamd en toegankelijk gemaakt voor iedereen.

U kunt het Haags Sportakkoord lezen in de bestuurlijke stukken: Voorstel van het college inzake Haags Sportakkoord 2020-2022 (RIS306192).

Samen aan de slag

Het Haags Sportakkoord is teamwork. Veel mensen en organisaties van binnen en buiten de stad hebben eraan meegewerkt. Denk aan: sportverenigingen, vrijwilligers, sportbonden, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en welzijnsorganisaties. Zij werken ook mee aan de uitvoering van het Haags Sportakkoord. Door bijvoorbeeld met elkaar samen te werken om mensen die weinig bewegen, te activeren. Of door mee te denken over topsportbeleid. Of door sportactiviteiten te organiseren in wijken waar weinig wordt gesport.

Meedoen?

Wil u ook meedoen met het Haags Sportakkoord? Neem contact op via sportsupport@denhaag.nl.