Nieuwsbericht

Gemeentearchief ontvangt migrantenarchief Javanen in Den Haag

Gepubliceerd: 9 februari 2018Laatste wijziging: 9 februari 2018

Op 13 februari draagt Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie (STICHJI) haar digitale verzameling van het erfgoedproject ‘Javanen in de Nederlandse Polder’ over aan het Haags Gemeentearchief (HGA). Door deze verzameling in bewaring te geven aan het HGA wordt de sociale geschiedenis van de Javaanse Surinamers goed bewaard.

Dit is een bijzondere archiefoverdracht; niet alleen is dit het 1e migrantenarchief dat geschonken wordt aan het HGA, het is ook het 1e particuliere, volledig
digitale archief in de collectie. Het verzamelde materiaal dat in de toekomst via de website van het HGA toegankelijk wordt, bevat digitale reproducties van gesprekken met Javaans Surinaamse migranten, verhalen, foto’s en films en aanvullende documenten, zoals krantenartikelen en publicaties. Er zit beeld- en
documentatiemateriaal bij uit persoonlijke archieven van migranten. Ook
audioverslagen maken hier deel van uit.

Tentoonstelling

De tentoonstelling 'Van nieuwkomer tot Hagenees – Javaanse Surinamers in beeld’, die vanwege de overdracht van 13 februari tot 26 maart 2018 in het Atrium te zien is, biedt een inkijk in deze bijzondere schenking.

Migratie van Suriname naar Nederland

Terwijl de 1e Surinamers in de jaren zestig, begin jaren zeventig van de vorige eeuw naar Nederland kwamen voor studie of een baan, kwam de grote migratiestroom pas echt op gang rond de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. Ook de Javanen namen deel aan deze migratiestroom. Onder hen was verwarring en onzekerheid over de toekomst van Suriname. En zo kwamen vooral in 1975 en in de jaren daarna duizenden Javanen naar Nederland en ontstonden er, mede door het Nederlandse spreidingsbeleid, een aantal concentraties van Javaanse Surinamers in het land. In Noord-Nederland in Hoogezand-Sappemeer, Delfzijl en Groningen, in Noord-Brabant in Tilburg, ‘s-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel en in de grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. In Den Haag wonen naar schatting zo’n 5.000 migranten van Javaans-Surinaamse herkomst.

Javanen in de Nederlandse Polder

Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie is in 2012 gestart met het project ‘Javanen in de Polder’ (pilots in de regio Noord-Brabant en Den Haag) om te voorkomen dat het Javaans-Surinaamse erfgoed verloren gaat. De sociale geschiedenis van de Javaanse Surinamers in Nederland kan hiermee vanuit hun eigen beleving worden verteld. Het erfgoedmateriaal omvat onder meer beeld, audio- en documentatiemateriaal van het persoonlijke leven van de geïnterviewden, evenals objecten in het publieke domein, zoals begraafplaatsen, moskeeën, eethuizen, woonzorgvoorzieningen voor ouderen. Het documentatiemateriaal wordt aan bestaande archieven in Nederland in bewaring gegeven. Het Brabants Historisch
Informatie Centrum ontving op 23 september 2016 het materiaal dat verzameld is in
Noord-Brabant. Voor de Haagse verzameling heeft STICHJI het HGA benaderd.