Nieuwsbericht

Gemeente maakt sloten en waterkanten schoon

Gepubliceerd: 21 augustus 2023Laatste wijziging: 25 augustus 2023

De gemeente begint maandag 28 augustus 2023 met het maaien van waterkanten. Ook verwijdert ze vuil en planten uit sloten, grachten en kanalen in de hele stad. Dat is nodig om het water goed door te laten stromen en te veel water af te kunnen voeren. Dit is belangrijk voor de kwaliteit van het water. Het werk duurt het hele najaar.

Het maaien vanaf de wal gebeurt met grote trekkers met maaiers. Vanaf het water zet de gemeente maaiboten in. In het water zelf verwijdert de gemeente beplanting, kroos en zwerfvuil, zodat het water weer goed doorstroomt.

Uitdiepen van sloten en grachten

Plantenresten

De gemeente legt de plantenresten die uit het water komen op de walkant om te drogen. Het drogen duurt een paar dagen. Daarna levert ze de plantenresten af bij een bedrijf dat er compost van maakt.

Maaitijd

Het najaar is de beste tijd om oevers te maaien en sloten uit te diepen. De planten hebben dan hun zaad al verspreid en er zijn geen broedende vogels meer. En vissen, insecten en amfibieƫn zijn nog niet in winterrust.

Helder water

De gemeente gaat dit jaar voor het eerst ecologisch maaien. Dat betekent: bij het maaien rekening houden met het leven van dieren en planten. Door ecologisch te maaien wordt de waterkwaliteit beter en komt er meer biodiversiteit (variatie en rijkdom in dier- en plantensoorten).

De gemeente laat ook meer oever- en waterplanten in het water staan. Planten in het water en op de oever verbeteren het onderwaterleven. En zij zorgen voor schoon en helder water van goede kwaliteit.

Lees meer informatie over ecologisch maaien op de pagina Natuurvriendelijk maaien met de Ecokleurenkoers (hhdelfland.nl).