Nieuwsbericht

Gemeente investeert in Den Haag als popstad

Gepubliceerd: 20 oktober 2017Laatste wijziging:

De gemeente gaat de komende jaren extra investeren in Den Haag als popstad. Met het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 wordt er jaarlijks ongeveer € 3,5 miljoen besteed aan de Haagse popsector. Daarnaast komt er € 280.000 aan extra middelen voor de Haagse popsector. Dit staat in de Update Haagse Popnota: Ruimte voor Pop.

Ruimte voor Pop is een vervolg op de Haagse Popnota 2007. In Ruimte voor Pop kunt u lezen wat de plannen zijn voor Den Haag als popstad. Het is de bedoeling dat de popsector, initiatiefnemers, talenten en de bewoners van de stad erop vooruitgaan.

Grote economische waarde

Eerder werd al bekend dat pop van grote economische waarde is voor Den Haag. Uit een onderzoek naar de Economische Impact Popmuziek 2016 bleek dat popmuziekactiviteiten in 2016 ruim 3,6 miljoen bezoekers trokken en dat de bestedingen tijdens popmuziekactiviteiten in totaal € 51 miljoen waren.

300 Haagse bedrijven actief in popsector

De economische impact van pop in Den Haag is geschat op € 27 miljoen, met zo’n 300 Haagse bedrijven actief in de popsector. Met de nieuwe concertzaal in het Onderwijs- en Cultuurcentrum met ruimte voor 2.500 bezoekers wordt Den Haag als popstad nog bekender. Samen met het Paard wordt de programmering voor deze toekomstige concertzaal gemaakt.

Meer informatie

Bekijk de nota in het Raadsinformatiesysteem onder de titel 'Ruimte voor Pop' (risnummer 298122).

Een muziekoptreden op het strand