Nieuwsbericht

Gemeente huisvest statushouders verspreid over de stad

Gepubliceerd: 27 september 2018Laatste wijziging:

Het Haagse beleid voor het huisvesten van statushouders, vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning, verandert. Voortaan gaan zij niet op grote groepslocaties wonen, maar worden zij door woningcorporaties bemiddeld naar sociale huurwoningen verspreid over de stad.

Het beleid voor huisvesting verandert omdat het aantal statushouders dat naar Den Haag komt, daalt. In 2018 moet Den Haag wettelijk 726 statushouders huisvesten. Dit is veel minder dan de jaren daarvoor. Huisvesting in grootschalige locaties biedt geen optimale kans voor een goede integratie in de Haagse samenleving. Waar mogelijk wordt hun integratie onderdeel van de gemeentelijke inburgerings- en integratieaanpak en blijft de gemeente inzetten op taalonderwijs en begeleiding.

Afspraken coalitieakkoord

In het coalitieakkoord ‘Den Haag, Stad van Kansen en Ambities’ (juni 2018), is afgesproken dat Den Haag niet meer statushouders opvangt dan wettelijk verplicht is. Daarnaast is afgesproken dat er in de stad geen locaties meer specifiek voor statushouders ontwikkeld worden.

Woningen 4 locaties

Naar verwachting kunnen statushouders zonder vertraging via de Haagse corporaties worden bemiddeld naar reguliere corporatiewoningen verspreid over de hele stad. Ook kunnen zij terecht in een van de vrijkomende wooneenheden op reeds bestaande locaties voor statushouders. Dit betekent dat de nog te realiseren sociale huurwoningen op de locaties Boekweitkamp, Oosteinde en Narcislaan en de huurwoningen aan de Koperwerf, niet meer uitsluitend worden toegewezen aan statushouders. De ruim 160 huurwoningen van deze 4 panden worden toegevoegd aan de totale woningvoorraad van Den Haag. De woningen komen zo in principe beschikbaar voor alle woningzoekenden in de stad.

Meer informatie