Nieuwsbericht

Gemeente gebruikt onderzoek Prettig wonen voor proef met wijkagenda’s

Gepubliceerd: 10 juli 2019Laatste wijziging:

De gemeente gaat in 7 wijken samen met bewoners wijkagenda’s maken om ervoor te zorgen dat zij prettig wonen in hun wijk. De proef wordt gedaan met resultaten van het onderzoek Prettig wonen. CBS Urban data Centre/Den Haag heeft dit voor de gemeente onderzocht in 32 wijken in Den Haag. Een belangrijk resultaat is dat vooral hoe betrokken buren bij elkaar zijn, social cohesie, bepaalt of mensen prettig wonen in hun wijk. Iedereen in de stad kan de resultaten bekijken en gebruiken.

Resultaten onderzoek

Er is in het onderzoek Prettig wonen gekeken naar ruim 70 verschillende kenmerken in wijken, zoals sociale cohesie, gevoel van veiligheid en de afstand naar voorzieningen. 19 kenmerken bepalen hoe prettig mensen wonen in hun wijk. Sociale cohesie hangt het meest samen met of mensen wel of niet prettig wonen in een wijk. Daarna zijn dat overlast van buren, gevoel van veiligheid en de tevredenheid met de aanpak van de gemeente voor leefbaarheid en veiligheid. De resultaten van het onderzoek zijn nu voor iedereen beschikbaar via een online instrument:Prettig wonen.

Wijkagenda’s voor 7 pilotwijken

Voor 7 wijken is ook gekeken welke kenmerken belangrijk zijn voor prettig wonen en hoe goed de wijk al scoort op deze kenmerken. De gemeente gebruikt de gegevens uit het onderzoek om na de zomer samen met beleidsmakers en bewoners wijkagenda’s op te stellen. Dit gebeurt op proef in deze 7 wijken: Transvaal, Duindorp, Bomen- en Bloemenbuurt, Laak, Loosduinen, Moerwijk en Centrum. De wijkagenda is voor de gemeente hét nieuwe participatie-instrument om samen met bewoners, ondernemers en instellingen te bepalen aan welke doelen voor de wijk de komende 4 jaar wordt samengewerkt.

Voordelen instrument Prettig wonen

Met het online instrument Prettig wonen kunnen bewoners dezelfde informatie als beleidsmakers gebruiken om beleid op te stellen en keuzes te maken over wat er moet gebeuren in de stad en wijk. Bewoners kunnen de scores van verschillende kenmerken van hun eigen wijk zien en vergelijken met andere wijken. Hierdoor wordt het voor bewoners en de gemeente makkelijker om met elkaar te praten over wat er moet gebeuren in de wijk.
Er is in het onderzoek gekeken naar feiten én naar de beleving van bewoners. Daardoor kan de gemeente nu met betrouwbare gegevens meer en beter maatwerk leveren in de wijken vanuit de behoeften van de bewoners.