Nieuwsbericht

Gemeente begint met vervangen van onveilige populieren

Gepubliceerd: 1 mei 2019Laatste wijziging: 3 mei 2019

Ongeveer 2.200 populieren in de stad zijn in slechte staat. Dat is gevaarlijk en daarom worden ze gekapt en vervangen. De eerste kapvergunningen zijn aangevraagd voor populieren in de stadsdelen Escamp, Scheveningen en Loosduinen.

Op plekken met veel onveilige populieren gaat de gemeente eerst met omwonenden in gesprek.

Eerste kapvergunningen aangevraagd

Populieren worden slap en kwetsbaar als ze ouder worden. Daardoor breken er gemakkelijk grote takken af en dat is gevaarlijk voor mensen die onder de bomen lopen of fietsen. Helaas zijn er in de afgelopen jaren meerdere ernstige ongelukken gebeurd door afgebroken takken. Ook zijn er huizen en auto’s beschadigd. De gemeente moet deze onveilige bomen daarom vervangen. Er zijn inmiddels kapvergunningen aangevraagd voor populieren in de stadsdelen Escamp, Scheveningen en Loosduinen.

In deze video legt boomexpert Gerrit-Jan van Prooijen uit waarom deze populieren onveilig zijn (YouTube-kanaal van de gemeente Den Haag)
Omgevallen populieren

Populieren vervangen

U herkent de populieren waarvoor een kapvergunning is  aangevraagd aan de gele stip en tape. Op deze kaart ziet u waar de populieren staan die onveilig zijn en worden vervangen. Omwonenden van de plekken waar populieren worden vervangen, krijgen een brief zodra de kapvergunning is verleend. U kunt tot 6 weken na het verlenen van de kapvergunning nog bezwaar maken. Iedere populier die wordt weg gehaald, wordt vervangen door een nieuwe boom. In de brief staat ook hoe u kunt meedenken over de boomsoort die wordt terug geplant.

Boom met tape en gele stip

In gesprek met omwonenden

Staan er meer dan 50 onveilige populieren in een straat? Dan gaat de gemeente in gesprek met de bewoners. De aanpak van zo veel bomen heeft namelijk veel invloed op de leefomgeving. De bewoners rondom deze locaties kunnen de gemeente adviseren over de aanpak van deze bomen: populieren vervangen of flink terugsnoeien (‘kandelaberen’).

De bewoners van deze locaties krijgen voor de zomer een uitnodiging voor een bijeenkomst:

  • Brasserskade
  • Meppelweg
  • Sportvelden Groen-Assenkruis (gebied tussen Meppelweg, Erasmusweg, Lozerlaan en Loevesteinlaan).

Na de zomer volgen nog Lozerlaan/omgeving Meer en Bos en de sportvelden aan de Houtrustlaan.

Bij eerdere bewonersbijeenkomsten in 4 andere gebieden gaven bewoners aan blij te zijn met deze aanpak. Bij 3 locaties adviseerden bewoners om de populieren te vervangen. Bij de Conradkade staan veel populieren. Daarom adviseerden bewoners om op deze plek een deel van de populieren te laten staan en flink te snoeien en een deel te vervangen. De gemeente volgt alle adviezen van bewoners op.

Start uitvoering

De gemeente verwacht na de zomer te starten met het kappen van de onveilige populieren. De werkzaamheden duren tot eind 2020. Ongeveer een half jaar tot een jaar nadat een boom gekapt is, wordt er een nieuwe boom geplant. Dat duurt even omdat er ondergrondse resten van de oude boom weggehaald moeten worden. Ook wordt er nieuwe, voedzame grond aangebracht.

Zie ook: Vervangen onveilige populieren