Nieuwsbericht

Experiment vrijwillige vuurwerkvrije zones

Gepubliceerd: 14 november 2017Laatste wijziging: 21 november 2017

Tijdens de jaarwisseling begint de gemeente Den Haag een proef met vrijwillige vuurwerkvrije zones in stadsdeel Scheveningen.

Bewoners in dit stadsdeel kunnen zelf hun straat, pleintje of speeltuin vuurwerkvrij verklaren. Ook handhaven de bewoners zelf. De gemeente faciliteert de bewoners met borden die de zone markeren.

Vuurwerk Scheveningen (foto: Bart van Vliet)
Vuurwerk Scheveningen (foto: Bart van Vliet)

Vuurwerkenquête

Het idee voor de vrijwillige vuurwerkvrije zones komt voort uit een vuurwerkenquête die de gemeente deze zomer hield onder haar inwoners. Hieraan deden 13.500 Hagenaars mee. 64% van de mensen is positief over het instellen van de vrijwillige zones. Een kleiner, maar toch aanzienlijk deel denkt hierover ook echt afspraken te kunnen maken met buurtbewoners.

De vrijwillige zones komen naast de 23 reeds bestaande vuurwerkvrije zones rond bijvoorbeeld ziekenhuizen en kinderboerderijen, die door de gemeente gehandhaafd worden.

Initiatieven op straat- en buurtniveau

Uit de enquête komt naar voren dat inwoners van Den Haag verdeeld denken over vuurwerk. Een grote groep hecht zeer aan het kunnen afsteken ervan, een andere groep veel minder. De onderzoekers concluderen dat alleen initiatieven op straat- of buurtniveau kansrijk zijn. Uit de enquête komen verschillende goede bewonersinitiatieven naar voren die verspreid over de stad lokaal een kans verdienen. De gemeente moet daarbij vooral faciliteren en ondersteunen en de bewoners organiseren het zelf.

Een voorbeeld van die ondersteuning zijn de 200 vuurwerkvoorlichtingsactiviteiten van Bureau HALT op Haagse scholen, zowel in basis- als voortgezet onderwijs. Kinderen die hier aan deelnemen, krijgen een gratis vuurwerkbril. De inzet is om in totaal 10.000 brillen uit te delen.

Opruimen vuurwerkafval (foto: Inge van Mill)
Opruimen vuurwerkafval (foto: Inge van Mill)

Vuurwerkshows

Een ander middel om de overlast terug te dringen, zijn centraal georganiseerde vuurwerkshows. Daarom ondersteunt de gemeente ook dit jaar 2 professionele vuurwerkshows: op de Hofvijver en op het strand van Scheveningen.

Ook in Laak hebben bewoners plannen voor een centrale vuurwerkshow. De gemeente heeft aangegeven hier positief tegenover te staan en dit financieel te willen ondersteunen, omdat het past binnen de doelstelling om de jaarwisseling terug te geven aan de stad en de bewoners.

Melden via Twitter

Ook een ander succesvol instrument wordt uitgebreid: het melden via Twitter. Afgelopen jaarwisseling draaide een pilot in Loosduinen waarbij bewoners vuurwerkoverlast via Twitter snel en laagdrempelig meldden bij de politie. Dit leidde tot 6 aanhoudingen. Deze jaarwisseling kan dit ook bij de politiebureaus  in Scheveningen, Overbosch en Segbroek.

Supersnelrecht

Er wordt in Den Haag streng opgetreden tegen wie de regels overtreedt. Zo zet de politie een speciaal team op de opsporing en het afsteken van illegaal vuurwerk. Personen die zich afgelopen jaren misdragen hebben, krijgen een waarschuwingsbrief of zelfs een gebiedsverbod opgelegd. Ook zal het Openbaar Ministerie supersnelrecht toepassen in de dagen na de jaarwisseling. Taakstraffen voor jongeren worden zoveel mogelijk uitgevoerd op de plek waar ze zich misdragen hebben.

Zie ook