Nieuwsbericht

Ereburger van Den Haag Adri Duivesteijn overleden

Gepubliceerd: 17 maart 2023Laatste wijziging: 17 maart 2023

Op 17 maart is Adri Duivesteijn op 72-jarige leeftijd overleden. Hij was al enige tijd ernstig ziek. Adri Duivesteijn heeft veel voor Den Haag en zijn inwoners betekend. Hij blijft in herinnering als een zeer bevlogen politicus en bestuurder. Iemand met een grote wilskracht, die zich ook uitte in de wijze waarop hij de strijd met zijn levensbedreigende ziekte aanging.

Maar Adri Duivesteijn zal ook herinnerd worden als een zeer aimabel mens. Op jonge leeftijd zette hij zich al in voor betere woon-en leefomstandigheden in de Schilderwijk, de wijk waar hij is opgegroeid. In die jaren verkeerde veel van de bebouwing daar in zeer slechte staat. De ingrijpende nieuwbouwplannen van het toenmalige stadsbestuur stuitten echter op veel verzet, niet alleen vanwege de vergaande stedenbouwkundige ingrepen, maar ook omdat de sociaaleconomische structuur van de wijk compleet zou veranderen. Adri Duivesteijn groeide in die jaren uit tot een van de boegbeelden van een beweging die pleitte voor een meer behoedzame vorm van stadsvernieuwing.

In 1975 nam hij namens de PvdA zitting in de gemeenteraad, 5 jaar later werd hij wethouder ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing. In de Schilderswijk, in het centrum en elders in de stad verrezen nieuwe woningen. Wat begonnen was als een strijd voor betere leef-en woonomstandigheden in de Schilderswijk verbreedde zich allengs tot een hartstochtelijk pleidooi voor een stadsvernieuwing die enerzijds rekening hield met de menselijke maat en anderzijds een hoge architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit nastreefde. Daarbij hield hij steeds oog voor de bewoners, zag hij wonen immers als een sociale activiteit, die bijdraagt aan de binding in onze samenleving.

Even hartstochtelijk bepleitte Duivesteijn in de 2e helft van de jaren tachtig de bouw van het huidige stadhuis aan het Spui naar een ontwerp van Richard Meier. In juli 1989 gaf de gemeenteraad daarvoor groen licht. Voor Duivesteijn was dit moment, ondanks het feit dat hij in datzelfde jaar moest aftreden als wethouder, zijn ‘finest hour’: in zijn ogen verdiende het centrum een stadhuis, om de stad zo weer een echt hart te geven. De stedenbouwkundige ontwikkeling in het gebied rond het stadhuis sindsdien heeft hem gelijk gegeven. Zijn inzet voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van Den Haag is van blijvende betekenis voor onze stad. Adri Duivesteijn in ontving hiervoor in 2014 de hoogste gemeentelijke onderscheiding, het ereburgerschap van Den Haag.