Nieuwsbericht

Erasmusweg: werkzaamheden

Gepubliceerd: 13 mei 2020Laatste wijziging: 20 mei 2020

Tussen maandag 25 mei en vrijdag 3 juli 2020 wordt de Erasmusweg opgeknapt van de Loevesteinlaan tot de Lozerlaan. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, kan dit werk niet wachten tot de grote werkzaamheden die de gemeente over enkele jaren gaat doen.

Wat gaat er gebeuren?

  • Van 25 mei tot en met 26 juni 2020 worden de regenwaterafvoeren vervangen aan de oostkant van de Loevesteinlaan tot de Lozerlaan. Het fietspad wordt op enkele plekken opengebroken. Op een later moment wordt het hele fietspad hersteld.
  • Van 22 juni tot en met 3 juli 2020 wordt de deklaag van het asfalt tussen de Vrederustlaan en de Beresteinlaan vervangen. Schades aan de zijkanten van het asfalt worden eerder al hersteld.

Omleiding

Tijdens het asfalteren is de Erasmusweg dicht voor autoverkeer:

  • Afsluiting Erasmusweg (richting Centrum): Van 22 tot en met 26 juni 2020 tussen de Beresteinlaan en de Vrederustlaan in de richting van het Centrum.
  • Afsluiting Erasmusweg (richting Poeldijk): Van 29 juni tot en met 3 juli 2020 tussen de Vrederustlaan en de Beresteinlaan in de richting van Poeldijk. Auto’s worden omgeleid over de Loevesteinlaan, de Meppelweg en de Lozerlaan.

Bereikbaarheid en veiligheid

Tijdens de werkzaamheden zijn woningen en bedrijven altijd bereikbaar voor hulpdiensten en voetgangers. De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Waarschuw kinderen hiervoor. Laat ze niet bij het werkterrein in de buurt komen.

Parkeren

Bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden niet goed parkeren op de Erasmusweg. Heeft u een invalidenparkeerplaats? Dan zorgt de gemeente voor een tijdelijke vervangende parkeerplek (op kenteken), die zo goed mogelijk bereikbaar is.

Huisvuil en grofvuil

Met borden wordt aangegeven waar bewoners hun huisvuil kunnen aanbieden. Bewoners kunnen op deze plek ook grofvuil aanbieden. Bekijk de regels voor hetophalen van grofvuil en tuinafval.

Meer informatie

  • Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de heer Koos Schouten van het Ingenieursbureau Den Haag. Stuur een e-mail naarGOW@denhaag.nl.
  • Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via www.denhaag.nl/contact.

Herinrichting Erasmusweg

De gemeente werkt aan plannen voor de herinrichting van de Erasmusweg tussen de Loevesteinlaan en Beresteinlaan. Dit deel van de Erasmusweg wordt na 2022 aangepast.