Nieuwsbericht

Denk mee over de Binckhorst

Gepubliceerd: 11 augustus 2020Laatste wijziging: 13 augustus 2020

De Binckhorst verandert de komende jaren van bedrijventerrein in een prettige stadswijk waar mensen wonen en werken. De veranderingen gaan langzaam en in gedeelten. Over 2 gebieden, Junopark en Maanweg/Maankade, kunt u na de zomervakantie meedenken.

Op de kaart zijn de deelgebieden Junopark en Maanweg met een groene lijn aangegeven.
Op de kaart zijn de deelgebieden Junopark en Maanweg met een groene lijn aangegeven.

Deelgebieden Junopark en Maanweg

Junopark

Het deelgebied Junopark loopt langs de Junostraat, de Trekvliet, de Jupiterkade en de Binckhorstlaan. Hier komen straks ongeveer 1000 woningen, van sociale huur tot studentenwoningen en duurdere huur- en koopwoningen, en een basisschool. De 1e 180 woningen en de basisschool met kinderdagverblijf komen er binnen 5 jaar, de rest duurt mogelijk langer.

Maanweg

Het deelgebied Maanweg loopt langs de Maanweg en de Maankade vanaf de Binckhorstlaan tot de Melkwegstraat. Ook hier komen woningen en ondermeer een school. De Maankade moet veranderen in een brede woonkade waar mensen kunnen genieten van de binnenhaven. De uitvoering van de plannen duurt nog wel minimaal 5 jaar.

Omgevingsplan

De verschillende eigenaren van grond en gebouwen in deze gebieden hebben samen plannen gemaakt, de zogenoemde gebiedspaspoorten. Zo’n plan zorgt dat alle projecten in een gebied goed op elkaar afgestemd zijn en bij elkaar passen.
Samen zijn al deze gebiedsplannen deel van het grotere Omgevingsplan Binckhorst. In het omgevingsplan staat wat voor bebouwing er in de Binckhorst kan komen, hoe duurzame energie aangelegd kan worden en wat voor voorzieningen zoals winkels en zorgcentra er nodig zijn. De gebiedspaspoorten zijn een uitwerking hiervan in een bepaald deelgebied.

Meedenken

Voordat de gemeente en de andere eigenaren de voorlopige plannen voor Junopark en Maanweg verder uitwerken, kan nu eerst de omgeving meedenken en wensen en ideeën aandragen. Dit kan na de zomer online. Dan starten 2 aparte participatietrajecten.  Bewoners en ondernemers uit de buurt krijgen hiervoor begin september een uitnodiging. Ook andere geïnteresseerden kunnen meedoen. Vanaf eind augustus vindt u meer informatie op de pagina Gebiedsontwikkeling Binckhorstof in de digitale nieuwsbrief Binckhorst.