Nieuwsbericht

Den Haag zoekt nieuwe burgemeester

Gepubliceerd: 21 februari 2020Laatste wijziging: 24 februari 2020

De gemeente zoekt per 1 juli 2020 een nieuwe burgemeester.

Den Haag zoekt een nieuwe burgemeester

Wie wordt de nieuwe burgemeester?

'De burgemeester die we zoeken is een bestuurder die ervaren is op openbare orde en veiligheid en daadkrachtig optreedt. Een burgemeester die integriteit hoog in het vaandel heeft staan. Den Haag verdient een burgemeester die een sterke binding met de stad en al haar inwoners (Hagenaar of Hagenees) heeft of krijgt. Een burgemeester die verbindend is naar alle partijen in de stad.'

Dit is te lezen in de profielschets nieuwe burgemeester, opgesteld door de gemeenteraad met inbreng van bewoners. Deze profielschets is het uitgangspunt voor de selectie van burgemeesterskandidaten. De gemeenteraad heeftde profielschets vastgesteld op maandag 17 februari waar de commissaris van de Koning bij was.

Vertrouwenscommissie

De gemeenteraad speelt een belangrijke rol bij de benoeming van een burgemeester. De vertrouwenscommissie die bestaat uit 7 raadsleden en een adviseur vanuit het college, bereidt de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voor en doet de voordracht van 2 kandidaten aan de gemeenteraad. De raad stuurt een aanbeveling naar de minister van Binnenlandse Zaken voor de te benoemen burgemeester.

De vertrouwenscommissie bestaat uit:

  1. De heer Van der Helm (voorzitter)
  2. De heer Dubbelaar
  3. Mevrouw Özmen
  4. Mevrouw Vavier
  5. Mevrouw Tseggai
  6. De heer Wijsmuller
  7. De heer Smit

Wethouder Bruines is adviseur van de commissie.

Procedure nieuwe burgemeester

Bij de benoeming van een nieuwe burgemeester zijn veel personen betrokken. De gemeenteraadsleden, de vertrouwenscommissie, de commissaris van de Koning, de minister van Binnenlandse Zaken en de koning hebben allemaal hun eigen rol.

infographic benoeming burgemeester
infographic benoeming burgemeester

De benoemingsprocedure in 7 stappen

0. Er ontstaat een vacature.

1. De gemeenteraad stelt een conceptprofielschets op met inbreng van u als inwoner van deze stad. De gemeenteraad stelt de profielschets van de burgemeester vast tijdens een openbare vergadering met de commissaris van de Koning (cdK).

2. Na bespreking met de cdK stelt de gemeenteraad de profielschets vast en stelt een vertrouwenscommissie in. Deze commissie bestaat uit 7 raadsleden die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt.

3. De vacature wordt opengesteld en er kan gesolliciteerd worden. De cdK maakt een selectie van benoembare kandidaten die het beste voldoen aan de profielschets. De cdK bespreekt de selectie met de vertrouwenscommissie.

4. De vertrouwenscommissie voert gesprekken met de geselecteerde kandidaten en stelt een aanbeveling van 2 kandidaten op.

5. De gemeenteraad stelt de aanbeveling met 2 kandidaten in een besloten vergadering vast. Vervolgens maakt de gemeenteraad uitsluitend de naam van de 1e kandidaat van de aanbeveling bekend in een openbare vergadering. De aanbeveling wordt met het advies van de cdK naar de minister van Binnenlandse Zaken gestuurd.

6. De minister ontvangt (na screening) de kandidaat voor een gesprek en daarna benoemt de Koning de burgemeester. De benoeming wordt bekend gemaakt.

7. Tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad vindt de beëdiging en installatie van de burgemeester plaats. De cdK beëdigt de nieuwe burgemeester.

Achterliggende informatie en documenten

Bent u geïnteresseerd in de vacature van nieuwe burgemeester van Den Haag? Hieronder vindt u informatie en documenten die interessant zouden kunnen zijn voor uw sollicitatie.