Persbericht

Den Haag krijgt slimste stukje Noordzee

Gepubliceerd: 27 juni 2018Laatste wijziging: 6 juli 2018

Voor de kust van Den Haag, net buiten de haven van Scheveningen, komt een zeer geavanceerd testgebied van 10 x 10 zeemijl. Bedrijven, universiteiten, MKB-ondernemers en startups kunnen in dit gebied innovaties op open zee testen en demonstreren. Dit ‘slimste stukje Noordzee’ is uniek in de wereld. De Europese Unie draagt 1,7 miljoen euro bij.

In deze ‘proeftuin’ op de Noordzee kunnen bedrijven uit de maritieme
sector en de watersport onder zware omstandigheden testen uitvoeren. Denk onder
meer aan boeien met sensoren voor het waarnemen van schepen, het meten van
wind, stroming en golven. Data worden real time naar de wal gestuurd en verwerkt.
Zo worden de nieuwste systemen ontwikkeld voor bijvoorbeeld autonoom varen,
zeilsport en technologie die drenkelingen onder water detecteert. Het
testgebied bevindt zich vanwege de veiligheid buiten het vaarwater van de
beroepsvaart en richt zich met name op kleinschalige maritieme innovaties met
internationaal potentieel.

“Ondernemers en wetenschappers moeten de ruimte krijgen om te experimenteren en te innoveren. Met dit stukje  Noordzee bieden we die ruimte. De Scheveningse haven is bij uitstek geschikt voor deze projecten. Het betekent een Europese erkenning en verdere opwaardering van de Scheveningse haven, een economische impuls en kansen op meer werk in de haven”,

zegt wethouder Richard de Mos van Den Haag (Economie, Sport, Buitenruimte).

Financiële bijdrage Europese Unie

Deze week is bekend geworden dat de Europese Unie 1,7 miljoen euro bijdraagt
via het programma ‘Kansen voor West’. Het totale project heeft een looptijd van
vier jaar en kost 4,3 miljoen euro. Het project is ontstaan door een intensieve
samenwerking tussen de TU Delft, de haven van Scheveningen, Sailing Innovation
Centre, TNO, KPN, Svasek Hydraulics, het Watersportverbond en de gemeente Den
Haag. Het slimste stukje Noordzee versterkt het profiel van Scheveningen haven
als innovatie-port. Eerder kreeg de Scheveningse haven al proeven met  de zeewierboerderij, de plastic-soep-aanpak, getijde-energie en het internationaal sailing innovation centre.

“ Het stimuleren van innovatie binnen West-Nederland en het vergroten van de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen zijn belangrijke doelstellingen van het Europese programma Kansen voor West. Wij zetten hier dan ook stevig op in. De ‘proeftuin’ op de Noordzee  is een prachtig voorbeeld waarin diverse partijen en initiatieven samenkomen om deze doelstellingen daadwerkelijk te realiseren” ,

aldus Haags wethouder Saskia Bruines (Onderwijs, Kenniseconomie, Internationaal).

Bedrijvigheid in de maritieme sector

Doelstelling is om zoveel mogelijk MKB-ondernemers en kennisinstellingen met
concrete innovaties te betrekken bij deze proeftuin en vanuit hieruit innovaties
ook daadwerkelijk in de markt te zetten. Al meer dan vijftien bedrijven hebben zich
aangemeld om gebruik te gaan maken van het gebied, in nauwe samenwerking met
studenten en onderzoekers van kennisinstellingen, overheden, potentiële
afnemers en eindgebruikers.

Subsidie voor nieuwe projecten

Voor de startups en de mkb-ondernemers komt er een stimuleringsregeling met
een omvang van in totaal € 375.000,-. De komende tijd wordt gebruikt om de
criteria en de aanvraagprocedure vast te stellen. De regeling zal uitgevoerd
worden door de gemeente Den Haag en zal na de zomer van 2018 opengesteld worden.