Nieuwsbericht

Den Haag helpt ondernemers en inwoners met herstelplan

Gepubliceerd: 30 oktober 2020Laatste wijziging: 6 november 2020

De gemeente trekt € 133 miljoen extra uit om inwoners, ondernemers en instellingen te helpen met de gevolgen van de coronacrisis. Het college van burgemeester en wethouders heeft donderdag 29 oktober een herstelplan gepresenteerd. Daarin staat waaraan dat geld wordt besteed.

In het plan, een sociaaleconomisch herstelplan, staan meer dan 55 maatregelen. De gemeente is tot deze maatregelen gekomen, na onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor Den Haag.

Maatregelen

De volgende maatregelen kunnen snel worden gedaan en hebben snel resultaat:

 1. Meedoen door werk, scholing en begeleiding
  Mensen aan werk helpen door ze op te leiden, om te scholen en te begeleiden.
 2. Ondernemersklimaat voor nu en later
  De gemeente verbetert haar diensten zoals het Ondernemersportaal. Ondernemers krijgen steun bij het digitaal maken van hun diensten en processen. Met zzp’ers maakt de gemeente nieuwe diensten om ze te helpen bij het ondernemen.
 3. Onderwijs en perspectief voor de jeugd
  Het onderwijs kan subsidie aanvragen om leerlingen en studenten te helpen bij leerachterstanden of studievertraging. De gemeente maakt afspraken met het beroepsonderwijs en -organisaties over nieuwe praktijkleerplekken en stages.
 4. Bouwen en verduurzamen voor en door inwoners
  Zo’n 10.000 woningen en andere gebouwen zoals scholen kunnen de komende 2 jaar duurzamer worden gemaakt. De gemeente zorgt ervoor dat er in de periode 2021-2023 fors meer Hagenaars kunnen werken in de Haagse bouw. En dat er stageplekken in de bouw komen.
 5. Kwetsbare inwoners sociaal en vitaal
  De gemeente legt contact met kwetsbare mensen in de stad en investeert in welzijn. Dit helpt bij het tegengaan van eenzaamheid, zorgt voor minder maatschappelijke onrust en levert winst op voor de gezondheid.
 6. Impuls aan bezoekerseconomie en binnenstad
  De gemeente houdt de binnenstad aantrekkelijk en gastvrij. Ondernemers krijgen financiële steun om gevels en verlichting te verbeteren zodat de binnenstad ook in de winter prettig is om in te verblijven.
 7. Aanpakken en voorkomen schulden
  De gemeente gaat meer doen om armoede in de stad tegen te gaan en mensen met schulden te helpen.

Meer informatie

Meer informatie over het herstelplan en de maatregelen leest u in: Aanbieding 8-maandrapportage, Maatschappelijke Impactanalyse en Sociaaleconomisch herstelplan corona (RIS 306618)