Nieuwsbericht

Den Haag gaat over op schone energie in Stedelijk Energieplan

Gepubliceerd: 17 april 2020Laatste wijziging:

Den Haag gaat over op schone energie: stroom die wordt gemaakt met duurzame bronnen zoals wind en zon. Dat betekent dat bewoners en bedrijven straks alleen nog maar schone energie gebruiken om te verwarmen, te koken en te douchen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in het ontwerp Stedelijk Energieplan aan hoe Den Haag de overstap gaat maken naar duurzame energie (de energietransitie).

Het college kiest voor lokale bronnen en bestaande technieken. Dat zijn elektriciteit, geothermie (warmte uit de aarde), aquathermie (warmte uit water) en restwarmte. Lokale bronnen leveren met voorrang aan bewoners en bedrijven in Den Haag. Nieuwe technieken worden eerst verder ontwikkeld voordat ze kunnen worden gebruikt. Het is bedoeling de komende jaren 25.000 tot 30.000 bestaande woningen van duurzame energie te voorzien of ze hierop voor te bereiden.

Klimaatakkoord

Gemeenten hebben in het landelijk klimaatakkoord afgesproken dat zij uiterlijk in 2021 met een plan komen waarin staat hoe zij overstappen naar schone energie. Het ontwerp Stedelijk Energieplan is voor Den Haag de eerste stap naar deze overgang.

Wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie) legt uit:

'Juist nu moeten we investeren in de energietransitie: op korte termijn voor onze economie en de werkgelegenheid, en op de langere termijn om onze stad ook voor toekomstige generaties groen en leefbaar te houden. Hoe we dat gaan doen is een vraag die ons allemaal aangaat. Of je nu woont in Mariahoeve of in Benoordenhout, op Scheveningen of in Laak: binnen relatief korte tijd gaat onze stad er heel anders uit zien. De weg daarnaartoe vraagt veel van bedrijven en organisaties, inwoners van de stad en de gemeente. We hebben iedereen nodig om deze opgave tot een succes te maken, daarom wil ik dit samen met alle Hagenaars doen.'
Leden van Coƶperatie Langebeesten Energiek op het zonnedak van poptempel Paard (Foto: Sander Foederer)
Leden van Coƶperatie Langebeesten Energiek op het zonnedak van poptempel Paard (Foto: Sander Foederer)

Meer informatie

Bekijk het volledige ontwerp: Ontwerp - Stedelijk Energieplan (RIS305064). Op duurzamestad.denhaag.nl leest u meer over het plan en de energietransitie. Bewoners en organisaties uit Den Haag kunnen daar ook terecht voor informatie over subsidies en producten voor energie besparen en het verduurzamen van een woning, bedrijf, straat of buurt.