Nieuwsbericht

Commissie adviseert tot raadsenquête Amare

Gepubliceerd: 28 september 2021Laatste wijziging: 28 september 2021

De commissie vooronderzoek Amare adviseert de gemeenteraad een raadsenquête uit te voeren naar hoe het gebouw Amare tot stand is gekomen. Dat blijkt uit het raadsvoorstel dat vandaag is gepubliceerd. De voorbereidingscommissie van zeven raadsleden is op 20 mei door de raad ingesteld om een vooronderzoek naar een mogelijk raadsonderzoek te doen. Dit heeft geresulteerd in de aanbeveling om in een raadsenquête twee hoofdvragen te beantwoorden. Ten eerste de vraag hoe de totstandkoming en exploitatie van Amare en de ontwikkeling van het Spuikwartier binnen de beleidskaders passen en welk publiek belang daarmee wordt gediend. De tweede vraag is hoe door het college en de ambtelijke organisatie het project is vormgegeven en aangestuurd, welke rol de betrokken partijen daarbij hebben gespeeld, op welke wijze de raad is geïnformeerd en hoe de raad zijn kaderstellende en controlerende taak heeft ingevuld.

In maart behandelde de raad het onderzoek van de Rekenkamer Den Haag naar de ontwikkeling en realisatie van het Onderwijs- en Cultuurcomplex Amare aan het Spuiplein. Een aantal conclusies in dit rapport en de reactie van het college hierop riepen vervolgvragen op. Voor de raad was dit aanleiding om met een motie te besluiten tot een vooronderzoek.

Mariëlle Vavier, voorzitter voorbereidingscommissie: “Uit ons onderzoek zijn nog veel vragen naar boven gekomen waarvan we de antwoorden niet kunnen terugvinden in de stukken die de raad van het college heeft ontvangen. Die conclusie trok de raad eigenlijk ook al naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek maar toen kregen we de vinger er niet goed achter. Dat is nu wel het geval. Met dit rapport presenteren we een flink aantal vragen die deels met nader onderzoek te beantwoorden zijn maar ook vragen die alleen te beantwoorden zijn als we gebruik kunnen maken van wettelijke bevoegdheden zoals de verplichting tot het verstrekken van de nodige documenten en het verlenen van alle medewerking of de verplichting om te voldoen aan een oproep van de commissie om als getuige of deskundige te worden gehoord.”

Een raadsenquête is het zwaarste middel waarover een gemeenteraad beschikt om haar controlerende taak uit te voeren, aan waarheidsvinding te doen, verantwoordelijkheden vast te stellen en lering te trekken. In Den Haag is nog niet eerder gebruik gemaakt van dit instrument.

Vavier: “Als een onderwerp het verdient om een raadsenquête voor in te stellen is het wel Amare, een gebouw waar al jaren zoveel om te doen is. Amare verdient het om een goede start te maken in de stad. Een raadsenquête kan inzicht geven in hoe bij een groot en langlopend project als dit, problemen kunnen ontstaan. Duidelijk is dat er zaken zijn misgegaan. Het is goed voor de stad als we daarvan leren, juist nu we aan de vooravond staan van andere grote projecten zoals de herontwikkeling van de Binckhorst, Zuidwest en het Central Innovation District.”

Op vrijdag 1 oktober is er een werkbespreking over het rapport, gevolgd door een inhoudelijke behandeling van het raadsvoorstel op woensdagavond 13 oktober. De raad besluit op donderdag 4 november of er daadwerkelijk een raadsenquête komt.

Commissie vooronderzoek Amare, van links naar rechts: Daniël Scheper, Arjen Dubbelaar, Frans de Graaf, Mariëlle Vavier (voorzitter), Jaap van Oeveren (plv. griffier en secretaris), Peter Bos, Lesley Arp en Cees Pluimgraaff.
Commissie vooronderzoek Amare, van links naar rechts: Daniël Scheper, Arjen Dubbelaar, Frans de Graaf, Mariëlle Vavier (voorzitter), Jaap van Oeveren (plv. griffier en secretaris), Peter Bos, Lesley Arp en Cees Pluimgraaff.