Nieuwsbericht

College presenteert programmabegroting 2021-2024

Gepubliceerd: 8 september 2020Laatste wijziging: 18 september 2020

Wethouder Boudewijn Revis (Financiën en Stadsontwikkeling) heeft dinsdag 8 september 2020 de programmabegroting 2021 – 2024 gepresenteerd. De gemeente maakt ieder jaar een begroting om te laten zien waaraan zij geld uitgeeft.

Ondanks de financiële gevolgen van corona heeft de gemeente een sluitende begroting gemaakt. Sluitend wil zeggen dat de inkomsten en uitgaven ongeveer gelijk zijn. De doelen die in het coalitieakkoord ‘Samen voor de Stad’ staan, kunnen daardoor zo veel mogelijk doorgaan.

Begroting 2021

Wilt u weten waar de gemeente volgend jaar geld in investeert? Kijk voor meer informatie op de pagina Begroting 2021.