Den Haag - Boren Victory Boogie Woogietunnel klaar

Nieuwsbericht

Boren Victory Boogie Woogietunnel klaar

Gepubliceerd: 10 januari 2019Laatste wijziging: 18 januari 2019

Na ongeveer 4 maanden boren zijn beide tunnelbuizen nu klaar. In de komende periode wordt het boorproces afgerond. De tunnelboormachine wordt daarna afgevoerd en de tunnel verder afgebouwd.

Zodra de boorkop van de machine helemaal in de ontvangstschacht staat, gaat de machine uit elkaar. De boorkop en de 1e volgwagen worden op het werkterrein in de Binckhorst uit elkaar gehaald. De 2e volgwagen gaat via de tunnelbuis terug naar het werkterrein in de Vlietzone en wordt daar uit elkaar gehaald. Vanaf de werkterreinen gaat de machine in onderdelen op transport, terug naar de fabrikant in Duitsland. Eind maart 2019 zijn alle onderdelen afgevoerd.

Fabrieksterrein

Ondertussen wordt ook het fabrieksterrein in de Vlietzone afgebroken. De installaties ter ondersteuning van het boorproces en de segmentenopslag zijn niet langer nodig. De ruimte die vrijkomt, wordt gebruikt voor de aanleg van de Rotterdamsebaan en het nieuwe parkeerterrein van Drievliet.

Afbouwen tunnel

Zodra de boormachine is afgevoerd, wordt in de nieuwste tunnelbuis een kabelkoker aangelegd. Dit is een mini-tunnel waarin alle kabels en leidingen voor de installaties in de tunnel komen. Daarna wordt de tunnelbuis aangevuld met grond waarop het wegdek komt.

In de andere tunnelbuis zijn deze werkzaamheden al gedaan en is de aannemer begonnen met het maken van dwarsverbindingen. Deze verbinden de ene tunnelbuis met de andere. De dwarsverbindingen kunnen later gebruikt worden als vluchtroute. Daarnaast worden alle technische installaties geïnstalleerd, zoals de verlichting, ventilatie, brandblussers, hulppostkasten en camera’s.

Waar is de boor

Nu Catharina-Amalia haar eindpunt heeft bereikt, is de dagelijkse voortgang van de boormachine niet meer te volgen via www.waarisdeboor.nl. Die website houdt daarom eind januari 2019 op te bestaan. 

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het project Rotterdamsebaan? Volg het project dan via de website www.rotterdamsebaan.nl en social media (Facebook, Twitter en Instagram). U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Boor Victory Boogie Woogietunnel
Boor Victory Boogie Woogietunnel