Persbericht

Bewoners Loosduinen in gesprek met gemeenteraad

Gepubliceerd: 22 november 2022Laatste wijziging: 25 november 2022

Ruim 120 bewoners van Loosduinen spraken maandagavond 21 november met gemeenteraadsleden tijdens de bijeenkomst Raad in de Stad in het pand van Popradar. Deelnemers kwamen met verschillende ideeën om Loosduinen nog mooier te maken, die vervolgens werden gepresenteerd aan alle aanwezigen.

Bewoners gaven onder andere aan dat zij meer aandacht willen voor verkeersveiligheid, duurzaamheid en toegankelijkheid. Ze willen ook graag dat er meer wordt georganiseerd voor jongeren en dat de gemeente duidelijk communiceert en afspraken nakomt. De aanwezige raadsleden reageerden positief op de ideeën en vonden dat de deelnemers een duidelijk signaal afgaven. 

Bewoners in gesprek met enkele raadsleden. Foto: Martijn Beekman
Bewoners in gesprek met enkele raadsleden. Foto: Martijn Beekman

Raadslid Robert Barker was voorzitter van de avond. ‘Het is goed om te zien dat zoveel bewoners met ons als raad in gesprek willen. We hebben goed geluisterd naar wat er speelt in het stadsdeel en binnenkort gaan we hier verder over praten in de gemeenteraad. Raad in de Stad is een mooie manier om te horen wat er leeft onder onze bewoners, ondernemers en organisaties.’

De gemeenteraad neemt belangrijke beslissingen over de stad en vertegenwoordigt alle inwoners van Den Haag. Dit werk kunnen de raadsleden niet zonder inbreng uit de stad. Met Raad in de Stad gaat de gemeenteraad de komende jaren langs alle stadsdelen in Den Haag om in gesprek te gaan met bewoners om te horen wat er leeft in deze wijken. Met initiatieven zoals Raad in de Stad en Gast van de raad, waarbij bewoners worden uitgenodigd om naar de raadzaal te komen, probeert de raad de betrokkenheid van de stad te vergroten.

De volgende editie van Raad in de Stad wordt in stadsdeel Scheveningen georganiseerd. Meer informatie daarover volgt binnenkort op deze pagina.