Nieuwsbericht

Archeologen vinden sporen uit de steentijd op de Steynhof

Gepubliceerd: 31 oktober 2017Laatste wijziging:

Archeologen van de gemeente doen in oktober en november opgravingen op de Steynhof in Wateringse Veld. Ze zoeken naar sporen van de 1e boeren die aan de kust hebben gewoond, in de steentijd. Dat zulke sporen worden gevonden, is zeldzaam.

De laatste jaren is er steeds meer bekend over de steentijd in en rond Den Haag. Opgravingen in Wateringse Veld hebben laten zien hoe de eerste bewoners zo’n 6000 jaar geleden aan de kust kwamen wonen. De 1e boeren hadden kleine akkertjes op de strandwallen en lieten hun koeien grazen op de kwelders, zo werd het land genoemd buiten de strandwallen. Daarnaast visten, joegen en verzamelden zij voedsel in de natuur om hen heen.

Zeldzame sporen

Sporen uit de steentijd zijn zeldzaam en dus is de kans klein om ze uit deze periode te vinden. Het is daarom bijzonder dat de afdeling Archeologie en Natuur- en Milieueducatie zo’n grote opgraving uitvoert op de Steynhof. Hier ligt op een oud duin een vindplaats van zo’n 5.000 jaar oud.

Vuursteen, aardewerk en bot

De opgraving levert nu heel veel vondsten op. Doordat archeologen de laag in de grond waarin vondsten worden verwacht helemaal met de hand afgraven, komen ook de kleinste stukjes vuursteen, aardewerk en bot te voorschijn. Het is belangrijk om dit zo nauwkeurig te doen, omdat de verspreiding van het materiaal aangeeft waar de steentijdbewoners verschillende dingen deden. Veel vuursteen bij elkaar kan bijvoorbeeld betekenen daar een werktuig is gemaakt. En waar veel bot wordt gevonden, is waarschijnlijk een koe geslacht.

Sporen van koeien

Van deze koeien worden zelfs letterlijk de sporen teruggevonden. Doordat de dieren in de drassige delen rond het erf werden gehouden, hebben zij de bodem er flink vertrapt. De met zand opgevulde indrukken van hun poten zijn op de luchtfoto nog als witte vlekken in de donkere grond te herkennen.

Veel schrabbers

Er zijn ook andere vondsten waardoor duidelijk is dat het vee belangrijk was. Zo worden tussen de vele stukjes vuursteen veel zogenoemde 'schrabbers' gevonden. Dit zijn kleine werktuigen die boeren gebruikten om huiden te bewerken. Ze zijn vaak niet groter dan een munt. Het zijn er zelfs zo veel, dat specialisten nu denken dat de steentijdboeren uit de Haagse regio de huiden maakten om ze te verkopen en dat zij deel uitmaakten van een groot internationaal netwerk van handelaren.

De opgraving op de Steynhof
De opgraving op de Steynhof