Nieuwsbericht

Anna van Buerenstraat: herinrichting

Gepubliceerd: 31 augustus 2020Laatste wijziging: 10 september 2020

De gemeente heeft een nieuw ontwerp gemaakt voor de Anna van Buerenstraat. Voetgangers en fietsers krijgen ruim baan. Het voorontwerp ligt tot 13 oktober 2020 ter inzage.

De gemeente heeft het voorontwerp in juli aan de buurt laten zien. Dat deed zij in een online bijeenkomst.

Bekijk de video Toelichting op het ontwerp Anna van Buerenstraat

(Start vanaf minuut 17.05)

De Anna van Buerenstraat krijgt dezelfde zitbanken als op het plein
De Anna van Buerenstraat krijgt dezelfde zitbanken als op het plein

Wat er verandert

De straat wordt veiliger door een goede inrichting en betere verlichting. Aan beide kanten van de straat komt een stoep. De weg vanuit parkeergarage New Babylon CS ligt iets lager dan de straat. Daardoor is het duidelijk waar de auto’s moeten rijden. In de straat komen dezelfde straatstenen en zitbanken als op het Anna van Buerenplein. Door de vorm van de zitbanken, kunnen er bomen en struiken in de straat komen.

Voorontwerp ter inzage 

Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen hun reactie geven op het voorontwerp van de Anna van Buerenstraat. Dit kan van 31 augustus tot 13 oktober 2020.

Het voorontwerp is in te zien: 

  • in het Haags Informatiecentrum in het atrium van het stadhuis. 

Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen. Dit kan onder vermelding van ‘zienswijze Anna van Buerenstraat’ via:

  • post aan: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

Planning

Als het ontwerp definitief is vastgesteld, kan een aannemer in het 1e kwartaal van 2021 beginnen met het werk. De straat is dan klaar in het 2e kwartaal van 2021.