Nieuwsbericht

Adviescommissie voor Individueel Joods Moreel Rechtsherstel geïnstalleerd

Gepubliceerd: 6 december 2017Laatste wijziging:

Deze Adviescommissie voor Individueel Joods Moreel Rechtsherstel adviseert vanaf 1 januari 2018 de gemeente over de individuele aanvragen voor moreel rechtsherstel.

Op 1 januari 2018 gaat de individuele regeling voor Joods moreel rechtsherstel van start. Tot eind 2018 kunnen Joodse particuliere woningeigenaren in Den Haag of hun nabestaanden, die na de oorlog straatbelasting en erfpacht hebben betaald over de periode 1942-1945, een aanvraag doen.

Adviescommissie

Woensdag 6 december 2017 heeft burgemeester Krikke deze commissie geïnstalleerd. De commissie wordt voorgezeten door de heer prof. mr. G.J.M. Corstens, voormalig president van de Hoge Raad. De andere commissieleden zijn de heer mr. A. Dreese, de heer mr. R.A. Kiek en mevrouw drs. E. van der Waerden MA, gemeentearchivaris van Den Haag. Ook nam Krikke vanmiddag het eerste exemplaar in ontvangst van het boek ‘Daar dit een immorele aanslag is’ van historicus Robin te Slaa over de Haagse houding tegenover Joodse eigenaren na de Tweede Wereldoorlog.

Boekpresentatie ‘Daar dit een immorele aanslag is’

Historicus R. Te Slaa overhandigde tijdens de installatie het eerste exemplaar van zijn boek ‘Daar dit een immorele aanslag is’ aan burgemeester Krikke. Op verzoek van de gemeente deed hij in 2016 onderzoek naar de houding van de gemeente tegenover Joodse eigenaren van onroerend goed in de periode 1940-1955. Op basis van dit onderzoek is de gemeente in gesprek gegaan met Joodse vertegenwoordigers in Den Haag en heeft de gemeente besloten tot moreel rechtsherstel.

Meer informatie

Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar www.denhaag.nl/joodsmoreelrechtsherstel.