Nieuwsbericht

5 vragen aan: wethouder Saskia Bruines

Gepubliceerd: 21 juni 2019Laatste wijziging: 20 juni 2019

Saskia Bruines is (D66) wethouder (Onderwijs, Kenniseconomie en Internationaal). Op 7 juni 2018 werd zij voor de 2e keer beëdigd als wethouder van de gemeente Den Haag. Daarmee was het college van Hart voor Den Haag/ Groep De Mos, VVD, D66 en GroenLinks een feit. Een jaar later stellen we alle wethouders en de burgemeester 5 vragen om terug te kijken en vooruit te blikken.

Wethouder Saskia Bruines
Wethouder Saskia Bruines

1 jaar college: hoe kijk je terug?

'Het is prachtig en een eer om als wethouder voor Den Haag te werken. Ik merk dat er heel veel energie in de stad is en veel mensen willen er graag wonen, werken en studeren.

Het 1e jaar is voorbij gevlogen en het is mooi om te zien dat de 4 verschillende partijen zo goed met elkaar samenwerken. Het college is een echte afspiegeling van de stad. En als college zijn we zeer collegiaal en voelen we ons verantwoordelijk. Vaak trek ik samen op met de andere wethouders, zoals met wethouder Richard de Mos om te laten zien hoe we de economie in Den Haag willen laten groeien. Maar ook met wethouder Boudewijn Revis over de groei van organisaties in de internationale zone in Den Haag.'

Op welk succes van het college ben jij het meest trots?

'Ik ben er trots op dat dit college het mogelijk maakt dat jonge, groeiende en creatieve bedrijven zich in de stad kunnen vestigen. Naast nieuwe woningen gebeurt er op de Binckhorst van alles, bijvoorbeeld in de voormalige Caballero fabriek en straks ook bij de Titaan. Er komen hier steeds meer bedrijven die werken aan een betere wereld. Dit past natuurlijk helemaal bij het profiel van Den Haag. Deze ontwikkeling zorgt niet alleen voor extra banen, maar trekt ook weer talenten naar de stad.'

Wat heb jij tot nu toe bereikt?

'Den Haag ontwikkelt zich als kennis- en studentenstad. We zien dat steeds meer bedrijven en (internationale) organisaties zich in Den Haag willen vestigen. Ik ben er trots op dat we vaak met de omringende gemeenten optrekken zodat Den Haag én de regio sterker worden. Begin dit jaar bijvoorbeeld heeft Yes!Delft – die startende en veelbelovende bedrijven begeleidt – een vestiging geopend in een gebied in Den Haag dat we de ‘IT en Security Hub’ noemen. Hier werken bedrijven aan innovaties voor een veilige, rechtvaardige en betere wereld. Den Haag richt zich dus echt op de toekomst van de digitale economie en dit geeft ook weer nieuwe invulling voor stad van vrede en recht.

Daarnaast komen er meer studenten naar Den Haag doordat er nu veel universiteitsfaculteiten en hogescholen in de stad zijn. Deze studenten moeten natuurlijk ook gehuisvest worden, dus daarom zetten we de komende jaren in op studentenhuisvesting.'

Een moeilijk moment, wanneer was dat?

'Iedere dag merken leerlingen, leraren en ouders de gevolgen van het lerarentekort. Klassen worden opgedeeld of soms zelfs naar huis gestuurd. Het water staat bij de scholen en de schoolbesturen echt aan de lippen. Vooral in het basisonderwijs is er een groot tekort. Samen met het onderwijs en de partners in de stad zetten we als college alles op alles om het tekort aan te pakken. Dat doen we bijvoorbeeld door het vak van leraar aantrekkelijk te maken zodat meer zij-instromers gaan werken in het onderwijs (de 100e zij-instromer start in september). Maar het probleem blijft de komende jaren zeer groot.  Daarom roep ik iedereen in de stad op die een onderwijsbevoegdheid heeft of geïnteresseerd is:  kom in het onderwijs werken!'

Over 3 jaar, hoe ziet Den Haag er dan uit?

'Samen met het onderwijs werken we op dit moment hard om ervoor te zorgen dat ieder kind in Den Haag dezelfde kans krijgt op goed onderwijs. Daarom geven we kinderen de komende jaren een extra steuntje in de rug door huiswerkbegeleiding, taal- en rekenonderwijs of weekend- en zomerscholen mogelijk te maken. Ook streven we naar een eigentijdse, innovatieve lerarenopleiding in Den Haag. Het vak van leraar moet zo aantrekkelijker worden voor een nieuwe, grotere groep studenten.

Tot slot willen we dat de economie in Den Haag over 3 jaar verder is gegroeid en vooral toekomstgericht en sterker is. Op deze manier krijgt iedere inwoner in Den Haag de kans om mee te doen.'

Zie ook