Nieuwsbericht

Woonlasten in Den Haag blijven laag

Gepubliceerd: 28 januari 2021Laatste wijziging: 28 januari 2021

De woonlasten voor Hagenaars stijgen in 2021. Dit komt omdat het nodig is om de afvalstoffenheffing te verhogen. Toch blijft Den Haag een stad met lage woonlasten. Van alle grotere gemeenten zijn er namelijk maar 3 goedkoper. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Groningen.

Tussen 3 en 11 februari krijgt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen (woonlastennota). U ontvangt deze in uw brievenbus of in uw Berichtenbox van MijnOverheid. Op het aanslagbiljet vindt u de onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing, rioolheffing en de WOZ-waarde over 2021.

WOZ-waarde en ozb

De WOZ-waarde is de marktwaarde van uw woning op 1 januari 2020 (de waardepeildatum). In Den Haag zijn de woningen gemiddeld 9% in waarde gestegen vergeleken met de vorige waardepeildatum een jaar eerder. De stijging kan verschillen tussen woningeigenaren.

In het WOZ-waardeloket kunt u zelf de WOZ-waarden van alle woningen opzoeken. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde bij de berekening van uw ozb.

De ozb stijgt in 2021 met 2% (door inflatie). Is uw woning meer of minder dan gemiddeld in waarde gestegen, dan stijgt uw aanslag ozb ook meer of minder. Huurders van woningen betalen geen ozb.

Afvalstoffenheffing

Bewoners betalen afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van huisvuil. De afvalstoffenheffing is nooit meer dan de kosten die de gemeente voor het afval maakt.

De kosten voor het verwerken van afval stijgen in 2021. Dat komt doordat de landelijke verbrandingsbelasting op het restafval stijgt. En door de hogere prijzen voor het verwerken van huishoudelijk afval.

De kosten in 2021:

  • eenpersoonshuishoudens betalen € 293,16 (2020: € 242,04)
  • tweepersoonshuishoudens betalen € 329,52 (2020: € 272,04)
  • huishoudens met 3 of meer personen betalen € 360,48 (2020: € 297,60)

Heeft u een minimuminkomen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Rioolheffing

De rioolheffing die u betaalt, is voor de aanleg en het onderhoud van het riool. Ook deze heffing is niet hoger dan de kosten die de gemeente ervoor maakt.

De kosten in 2021:

  • woningeigenaren betalen € 150,85 (2020: € 148,85)
  • huurders betalen geen rioolheffing

Ook voor de rioolheffing kunt u kwijtschelding aanvragen als u een minimuminkomen heeft.

Vergelijk uw lokale lasten

Met de lokale lastenmeter kunt u makkelijk uitrekenen hoeveel u in Den Haag betaalt aan ozb, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting. U kunt dit vergelijken met andere gemeenten en met vorig jaar. Ook ziet u hoeveel u betaalt als uw situatie of WOZ-waarde verandert.

Geef uw mening

Belastingzaken doet mee met een onderzoek van de Universiteit Leiden naar het vertrouwen van burgers in de WOZ-waarde.

Nadat u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen heeft ontvangen, kunt u meedoen met het onderzoek. Vul hiervoor de vragenlijst in op de website van de Universiteit Leiden.

U kunt de vragenlijst anoniem invullen. De antwoorden gaan direct en alleen naar de onderzoekers.

Zie ook: