Persbericht

Snus, shishatabak en hennepkwekerij aangetroffen tijdens 100ste Integrale Handhavingsactie in Zuidwest

Gepubliceerd: 8 december 2022Laatste wijziging: 9 december 2022

Op woensdag 7 december vond een grote integrale handhavingsactie (IHA) plaats in Den Haag Zuidwest. Alweer de 100ste in een reeks succesvolle acties. In 2013 is gestart met de integrale acties na een vraag van bewoners en ondernemers om extra zichtbaarheid van handhaving in de wijken.

Het actiegebied van deze editie strekte zich uit over de wijken Morgenstond, Bouwlust en Vrederust. Ook de Jan Luykenlaan en de Van Baerlestraat werden meegenomen. Deze straten vallen in zogeheten prioritair gebied, waarvoor een gebiedsaanpak is opgezet. In de gebieden is al langere tijd sprake van een opeenstapeling van problemen zoals criminaliteit, illegaal gokken, handel in verdovende middelen, heling en mogelijke witwaspraktijken. Medewerkers van de gemeente waren aanwezig voor het beantwoorden van vragen en het geven van informatie. Handhaving deelde flyers uit over onder andere het tegengaan van rattenoverlast. Deze werd goed door de buurt ontvangen. Betrokken jongeren hielden tijdens de IHA een schoonmaakactie. Dit is een initiatief van de jongerenhub in de voormalige fietsenwinkel op de hoek van de Van Baerlestraat en Jan Luykenlaan.

Terugblik burgemeester

Vanwege de bijzondere 100ste editie sprak burgemeester Jan van Zanen alle partners toe bij de start van de handhavingsactie. Hij blikte terug op 10 jaar succesvolle IHA’s die een effectief middel zijn gebleken bij het tegengaan van misstanden in de Haagse wijken. Bovendien zijn ze een duidelijk signaal naar bewoners en ondernemers dat hun zorgen en gevoelens van onveiligheid serieus worden genomen.

‘Dit soort acties zijn en blijven nodig voor het vergroten van de veiligheid van de wijken. Iedereen die denkt regels en wetten aan zijn of haar laars te kunnen lappen weet, dankzij de signalen van bewoners, dat wij ze vroeg of laat weten te achterhalen.’

Burgemeester Jan van Zanen tijdens zijn toespraak (fotografie Valerie Kuypers)
Burgemeester Jan van Zanen tijdens zijn toespraak (fotografie Valerie Kuypers)

Wat ooit begon op kleine schaal is inmiddels uitgegroeid tot een grote gecoördineerde actie waar zo’n 12 partnerorganisaties en 200 mensen aan meewerken. Tijdens deze IHA in Zuidwest werkte de gemeente Den Haag samen met de politie, douane, HTM, de Rijksbelastingdienst, HEIT, NVWA, Stedin, Inspectie Leefomgeving en Transport, Omgevingsdienst Haaglanden en de brandweer om de problemen in het gebied aan te pakken.

Hennepkwekerij aangetroffen

Na een signaal van Stedin is het hennepteam een onderzoek gestart naar een mogelijk hennepkwekerij in een woning in Bouwlust. Tijdens de controle werd een plantage aangetroffen met minimaal 200 planten. De hennepkwekerij is ontmanteld en de planten worden vernietigd.

Hennepkwekerij ontmanteld (fotografie Valerie Kuypers)
Hennepkwekerij ontmanteld (fotografie Valerie Kuypers)

Vrijwel alle horeca niet in orde

Tijdens een grote horecacontrole op de Leyweg viel de politie met een groot aantal partners tegelijk 6 horecazaken binnen. Tien van 11 gecontroleerde panden bleken niet in orde te zijn. In 1 zaak werden er 21 potjes met in totaal 210 zakjes snus aangetroffen.

Potjes met zakjes snus (fotografie Valerie Kuypers)
Potjes met zakjes snus (fotografie Valerie Kuypers)

In totaal werd ook 4 kilogram shisha gevonden, waarvan 1 kilo in de Van Baerlestraat. De brandweer constateerde in 4 gevallen een onveilige situatie door het ontbreken van nooduitgangen. In 1 geval was deze zelfs dichtgetimmerd. Een keuken is vrijwillig gesloten vanwege een brandgevaarlijke situatie. Verder onderzoek is hier nodig op verdenking van illegale bouw. Een aantal keer was er sprake van een gebrekkige hygiëne, het ontbreken van een vergunning en het niet aanwezig zijn van leidinggevend personeel. Een persoon is aangehouden vanwege het niet kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs.

Inval horecazaken Leyweg (fotografie Valerie Kuypers)
Inval horecazaken Leyweg (fotografie Valerie Kuypers)

De Omgevingsdienst Haaglanden en Handhaving controleerde in de middag 10 zaken op diverse zaken waaronder de aanwezigheid van een bedrijfsafvalcontract. In 8 gevallen bleek deze niet in orde. Verder zijn er een gebrekkige koeling en een onveilige opslag van gasflessen aangetroffen. Op deze panden volgt later een hercontrole.

Controle bedrijfsafval door handhavers en Omgevingsdienst Haaglanden (fotografie Valerie Kuypers)
Controle bedrijfsafval door handhavers en Omgevingsdienst Haaglanden (fotografie Valerie Kuypers)

Diverse aanhoudingen tijdens grote verkeersactie

Politie, gemeente, Rijksbelastingdienst, de Douane en Inspectie Leefomgeving en Transport werkten samen tijdens een grote verkeerscontrole. Een bestuurder had meteen een volle bingokaart vanwege rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs en een signalering door de FIOD. Daarnaast werd hij ook nog eens internationaal gezocht en stond er een belastingschuld open van 10.000 euro. Verder werden er in totaal 3 mensen aangehouden vanwege het opgeven van een valse naam en het rijden onder invloed van drugs. De Rijksbelastingdienst inde 44.000 euro aan achterstallige betalingen. In zes gevallen is de auto in beslag genomen in verband met openstaande schulden voor in totaal 150.000 euro. Het team van Gemeentelijke Belastingen inde in totaal ruim 23.600 euro aan achterstallige betalingen. Voertuigen werden weggesleept of in een klem gezet. Ruim 4600 euro werd direct afgerekend.
Door meerdere bestuurders is afstand gedaan van wiet en er werd afstand gedaan van een stalen knuppel en een boksbeugel. De douane ontdekte een verborgen ruimte in een voertuig. Deze is weggesleept voor verder onderzoek

Verborgen ruimte in auto (fotografie Valerie Kuypers)
Verborgen ruimte in auto (fotografie Valerie Kuypers)

Taxi’s werden gecontroleerd door een team van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT controleert taxichauffeurs en -ondernemers op het naleven van de regels, met name de arbeids- en rusttijden en het al dan niet hebben van een vergunning. Bij de aanpak wordt gebruik gemaakt van meldingen, klachten en allerlei onderzoeksmogelijkheden. Dit resulteert in diverse acties zoals schriftelijke waarschuwingen en controles met mogelijke aanhoudingen, inbeslagname van voertuigen en opleggen van boetes tot gevolg. Tijdens deze IHA werden 15 taxi’s gecontroleerd. In 2 gevallen is een bevel uitgedeeld om werkzaamheden per direct te staken. Een chauffeur ontving een proces verbaal voor het rijden zonder chauffeurskaart. Hiervoor ontvangt de werkgever ook een bekeuring.

Illegale beautysalon en hoge huren

De Haagse Pandbrigade trof in een kelderbox van een huurwoning een illegale beautysalon aan. De woningcorporatie is ingeschakeld en de box is ontruimd. In totaal zijn 35 woningen bezocht waarbij in 19 gevallen toegang is verleend. Er was sprake van illegale bewoning en inschrijvingen. In vier gevallen werd wederom een te hoge huur geconstateerd met een top van 2100 euro voor een driekamerwoning. Het huurteam geeft hier verder gevolg aan. Er is voor een totaal van 20.000 euro aan bestuurlijke boetes uitgeschreven. Er zijn 11 inspectierapporten geschreven op basis waarvan aanschrijvingen aan de eigenaar plaatsvinden.

Samenwerking met de Poolse politie

Zowel bij de horeca- als de verkeerscontroles en bij de acties van de Haagse Pandbrigade werd samengewerkt met de Poolse politie. Dit heeft goed gewerkt omdat deze specifieke controles veel soepeler verlopen door het makkelijker kunnen voeren van gesprekken. Bovendien is er sprake van een andere gezagsverhouding ten opzichte van de politie.

Aanhouding in samenwerking met de Poolse politie (fotografie Valerie Kuypers)
Aanhouding in samenwerking met de Poolse politie (fotografie Valerie Kuypers)

Boetes voor parkeren en zwartrijden

Er zijn 1550 geparkeerde auto’s gescand. In 101 gevallen worden er naheffingen gestuurd. Een eigenaar viel in de prijzen door 13 onbetaalde parkeerbonnen. De auto is weggesleept. De HTM inde 88 keer een boete voor het niet tonen van een geldig vervoersbewijs. Zwartrijders betaalden daarvoor 55 euro. Een persoon kreeg daar nog een bon voor het plaatsen van voeten op de bank bij.

HTM controleert op zwartrijden (fotografie Valerie Kuypers)
HTM controleert op zwartrijden (fotografie Valerie Kuypers)

Melden voor een veilige en leefbare stad Den Haag

Het melden van misstanden draagt bij aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk. De ervaring is dat overlastgevers en criminelen wegtrekken als ze merken dat bewoners voor hun buurt opkomen. Ze houden niet van die groeiende groep extra ogen en oren. Veel mensen houden zich namelijk heel goed aan de regels en maken zich hard voor hun buurt. Gemeente en politie krijgen steeds vaker meldingen over verdachte en overlastgevende situaties. Dat is heel goed. Zo kan er gerichter actie ondernomen worden. Dus werk mee en meld!

  • Via een melding openbare ruimte voor onder andere meldingen over ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in de openbare ruimte kapot zijn.
  • Via denhaag.nl/meldingen voor onder meer meldingen over woonoverlast of uitkeringsfraude.
  • Verdachte situaties meldt u bij de politie via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 - 8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 - 7000.
  • Meld vermoedens van misstanden met uitzendwerk bij Inspectie SZW.