Persbericht

Ploertendoder, honkbalknuppel en zwaar vuurwerk in beslag genomen tijdens grote controle in Transvaal

Gepubliceerd: 12 november 2022Laatste wijziging: 15 november 2022

Zomaar een greep uit de opbrengsten van de grote integrale Handhavingsactie (IHA) die op vrijdag 11 oktober plaats vond in het levendige en drukke Transvaal. Leefbaarheid en veiligheid staan onder druk in de wijk. De laatste tijd vinden er regelmatig incidenten plaats. Vele partners samen trokken meldingen van bewoners na en ondernamen actie op misstanden in de wijk. Tijdens de actie was er volop aandacht voor het Kaapseplein en de groente- en fruitmarkt. Dit is aangewezen prioritair gebied waarvoor een brede gebiedsaanpak is opgezet.

De gemeente Den Haag werkte tijdens deze IHA samen met de politie, douane, het Openbaar Ministerie, de Rijksbelastingdienst, het HEIT, NVWA, Stedin, HTM en de brandweer om de problemen in het gebied aan te pakken. Medewerkers van de gemeente waren ook aanwezig voor het beantwoorden van vragen van bewoners.

Veel boetes in het openbaar vervoer

De HTM controleurs hadden het druk tijdens deze IHA. Maar liefst 123 zwartrijders ontvingen een proces verbaal en een boete van 55 euro. Eén persoon is aangehouden en overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. Een ander stond geregistreerd om DNA af te staan in verband met een lopende strafzaak.

Controle openbaar vervoer (fotografie Valerie Kuypers)
Controle openbaar vervoer (fotografie Valerie Kuypers)

Zwaar vuurwerk gevonden tijdens grote verkeersactie

Het wijkpark is een drukbezochte plek in Transvaal. Hier ontmoeten veel bewoners elkaar en er is druk verkeer. Een prima plek dus voor een grote verkeersactie. De politie controleerde 280 voertuigen. Er werden diverse bekeuringen uitgedeeld voor onder andere defecte verlichting, te gladde banden en het niet dragen van een gordel. Ook werden twee voertuigen in beslag genomen voor rijden zonder rijbewijs. Vijf personen werden aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol of drugs.

Verkeerscontrole (fotografie Valerie Kuypers)
Verkeerscontrole (fotografie Valerie Kuypers)

In de kofferbak van 1 van de voertuigen trof de politie zwaar vuurwerk aan. Dit is in beslag genomen. Ook werden een ploertendoder (wapenstok) en een honkbalknuppel aangetroffen. Bestuurders van brom- en snorfietsen moesten er ook aan geloven. Op 15 scooters werd een wachten op keuring melding op het kenteken geplaatst. Dit betekent dat het voertuig niet voldoet aan de eisen en opnieuw gekeurd moet worden. In alle gevallen betrof het een te hoge maximale snelheid. Ook werd er een rijverbod uitgedeeld voor rijden zonder rijbewijs.

Gevonden vuurwerk (fotografie Valerie Kuypers)
Gevonden vuurwerk (fotografie Valerie Kuypers)

Het team van gemeentelijke belastingen legde beslag op 16 voortuigen met een totale waarde van 35000 euro. In 7 gevallen kon er meteen betaald worden en 1 voertuig werd weggesleept. De overige 8 zijn in een klem gezet. De eigenaren kunnen op zijn vroegst maandag hun voertuig terugkrijgen. De Rijksbelastingdienst nam 12 voertuigen in beslag waarvan er 5 direct zijn afgevoerd. In totaal waren zij goed voor een openstaande schuld van 388.313 euro waarvan ruim 16.300 direct kon worden geïnd.

Kakkerlakken in horecaonderneming

Medewerkers van de gemeente, douane, Stedin, de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA), de handhavingsorganisatie, brandweer en de politie controleerde samen diverse horecaondernemingen. Van de 12 bezochte winkels en slijterijen bleken er 8 niet in orde te zijn. Zo ontbraken de aanduiding leeftijdsgrenzen en een vergunning en was in een aantal gevallen geen leidinggevende aanwezig. Een medewerker van een slijterij zette het op een lopen, waarna de onderneming een boete voor het onbeheerd achterlaten van de winkel ontving. Van de 8 gecontroleerde horecaondernemingen waren er slechts 4 in orde. De overige 4 kregen een boete. In 1 ervan werden kakkerlakken aangetroffen. Tijdens de controles door de brandweer werd een gevaarlijke elektrische installatie aangetroffen. Een CV zonder rookgasafvoer werd ter plekke gerepareerd. Er zijn veel folders uitgedeeld om horecaondernemers te wijzen op brandgevaar.

Ongedierte gevonden in horecaonderneming (fotografie Valerie Kuypers)
Ongedierte gevonden in horecaonderneming (fotografie Valerie Kuypers)

Biketeam handhaving zet zich in voor verbetering leefbaarheid

Het biketeam van handhaving sprak met diverse bewoners, bezoekers en ondernemers over de leefbaarheid in de wijk. Daarbij was er speciale aandacht voor een groep jongeren die bij de portieken hingen. Bewoners klagen hier regelmatig over. Ondernemers gaven aan dat de leefbaarheid is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Een grote parkeercontrole zorgde voor 184 bekeuringen. In 18 gevallen kwamen foutparkeerders vrij met een waarschuwing.

Medewerkers van het biketeam in gesprek met jongeren (fotografie Valerie Kuypers)
Medewerkers van het biketeam in gesprek met jongeren (fotografie Valerie Kuypers)

Woning gesloten vanwege overbewoning

De Haagse Pandbrigade zette zich met name in op het Kaapseplein en omgeving. Het gebied rond het Kaapseplein is prioritair gebied met een eigen gebiedsaanpak. Er is sprake van veel huurwoningen met hoge huren in relatie tot de kwaliteit van de woningen. De huurbedragen lopen op tot 2200 euro voor een woning van 100 m2. Gevolg hiervan is dat er een informele huurwoningmarkt ontstaat waarin veel mensen samen zo’n huis en de huur gaan delen. Met overbewoning en gevaarlijke situaties tot gevolg. Hiertegen wordt stevig opgetreden. Eén pand is per direct gesloten omdat daar 17 personen verbleven en er sprake was van brandgevaar. De bewoners zochten een ander onderkomen voor de nacht. Er zijn in totaal 17 woningen gecontroleerd. Op 7 adressen was er sprake van onzelfstandige bewoning. In 4 gevallen werd er een bestuurlijke boete opgelegd omdat de eigenaren voor de tweede keer in overtreding zijn. Ook werden er tijdens de controle 2 illegale personen aangetroffen. De Haagse Pandbrigade controleerde ook op rookmelders. Deze zijn vanaf juli 2022 verplicht. Op 12 adressen ontbraken deze. De bewoners ontvingen een waarschuwing.

Woning gesloten (fotografie Valerie Kuypers)
Woning gesloten (fotografie Valerie Kuypers)

Melden voor een veilige en leefbare stad Den Haag

Het melden van misstanden draagt bij aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk. De ervaring is dat overlastgevers en criminelen wegtrekken als ze merken dat bewoners voor hun buurt opkomen. Ze houden niet van die groeiende groep extra ogen en oren. Veel mensen houden zich namelijk heel goed aan de regels en maken zich hard voor hun buurt. Gemeente en politie krijgen steeds vaker meldingen over verdachte en overlastgevende situaties. Dat is heel goed. Zo kan er gerichter actie ondernomen worden. Dus werk mee en meld!

  • Via een melding openbare ruimte voor onder andere meldingen over ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in de openbare ruimte kapot zijn.
  • Via denhaag.nl/meldingen voor onder meer meldingen over woonoverlast of uitkeringsfraude.
  • Verdachte situaties meldt u bij de politie via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 - 8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 - 7000.
  • Meld vermoedens van misstanden met uitzendwerk bij Inspectie SZW.