Wet milieubeheer

De Wet milieubeheer is er om het milieu te beschermen. Voor bedrijven waren er vroeger aparte wetten voor water, lucht, bodem, afval en geluid.

In de Wet milieubeheer zijn al deze regels samengevoegd. De regels zijn daardoor goed op elkaar afgestemd en beter te handhaven.

Nog niet alle milieuwetten zijn in de Wet milieubeheer ondergebracht. Bijvoorbeeld de Wet geluidhinder, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet bodembescherming en de Meststoffenwet.

Wanneer een vergunning?

De meeste bedrijven in Den Haag vallen onder de Wet milieubeheer. Volgens deze wet bent u verplicht te melden bij de gemeente als u een nieuw bedrijf wilt beginnen. Hetzelfde geldt voor het wijzigen van uw bedrijfsactiviteiten. Of wanneer u een andere werkwijze heeft binnen uw bedrijf. Bijvoorbeeld met nieuwe of meerdere machines.

Als u de Online wijzer activiteitenbesluit invult, ziet u meteen of uw bedrijf een vergunning nodig heeft.

Aanvragen vergunningen

Omgevingsvergunning

Gepubliceerd: 20 augustus 2009Laatste wijziging: 12 september 2017