Rivierenbuurt-Zuid: riool vervangen

Vanaf begin maart 2017 vervangt de gemeente de riolering in een aantal straten in Rivierenbuurt-Zuid. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind december 2017.

In de volgende straten is de riolering vervangen: Eemstraat/Grebbestraat, Spaarnedwarsstraat, Lauwersstraat, Spaarnestraat, en de Zwetstraat. Er vinden nog werkzaamheden plaats aan het Spaarneplein en in de Dintelstraat. Aannemingsmaatschappij Van Gelder voert de werkzaamheden uit.

Werkzaamheden Spaarneplein

Het Spaarneplein wordt ingericht als 30 km zone, met een verkeersplateau en belijning. De werkzaamheden zijn gestart op maandag 27 november en worden op woensdag 6 december afgerond. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Scheepmakersstraat of de Zwetstraat. Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen, wordt de Spaarnedwarsstraat tijdelijk tweerichtingsverkeer. Na de werkzaamheden wordt de straat weer eenrichtingsverkeer.

Werkzaamheden Dintelstraat

Op donderdag 7 december starten de werkzaamheden aan het Spaarneplein aan de kant van de Dintelstraat. De Dintelstraat is dan afgesloten voor doorgaand verkeer. Op 21 december gaat het vernieuwde Spaarneplein weer open. Ook doorgaand verkeer via de Dintelstraat is dan weer mogelijk.

Bereikbaarheid en veiligheid

Voor de werkzaamheden wordt de straat helemaal opengebroken. De gemeente doet er alles aan om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden voor voetgangers altijd bereikbaar. Als het nodig is, worden er loopplanken neergelegd.

Werkterreinen kunnen gevaarlijk zijn. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en hen weg te houden van het werkterrein. De aannemer treft in overleg met de scholen in de wijk maatregelen om de veiligheid te vergroten.

U kunt helpen om de werkzaamheden zo snel mogelijk te laten verlopen. Wilt u zo vriendelijk zijn om tijdens de werkzaamheden: 

  • Uw auto ergens anders te parkeren.
  • Obstakels zoals fietsen, bankjes en bloembakken weg te halen.
  • Overhangend groen of hagen weg te halen of te snoeien.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden kunt u niet parkeren in het werkgebied. U moet daarom naar een parkeergelegenheid in de buurt. 

Hulpdiensten

De ambulance, brandweer en politie moeten ook tijdens de werkzaamheden de bewoners in de buurt goed kunnen bereiken. Parkeer daarom uw auto alleen in de parkeervakken, zodat de hulpdiensten er in geval van nood goed door kunnen. Als het nodig is, legt de aannemer voor de bereikbaarheid van hulpdiensten rijplaten neer.

Huisvuil

Tijdens de werkzaamheden zijn de ondergrondse restafvalcontainers afgesloten. Zij zijn dan namelijk niet bereikbaar voor de vuilophaaldienst. U kunt uw huisvuil tijdelijk in bovengrondse restafvalcontainers kwijt of in andere ondergrondse containers bij u in de buurt. Het kan zijn dat u daardoor verder moet lopen dan u gewend bent. Voor mensen die minder goed ter been zijn, kan dit een probleem zijn. Help daarom uw buurvrouw of buurman als dat nodig is.

Bewonersbrieven

Bewoners zijn uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst over de nieuwe riolering in Rivierenbuurt - Zuid op 22 februari 2017 en hebben toelichting gekregen over de planning en de werkzaamheden. Voordat de werkzaamheden in of rond uw straat beginnen, ontvangt u hierover een brief.

Vragen over het werk

Heeft u vragen over het werk in uw straat? Of heeft u een speciale parkeerplaats nodig tijdens de werkzaamheden? Neem dan contact op met de omgevingsmanager van de aannemer Sander Zuyderwijk via telefoonnummer 06 - 10 57 98 92. Krijgt u een voicemail? Spreek dan uw naam, vraag en contactgegevens in. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. U kunt ook een e-mail sturen naar szuyderwijk@vangelder.com.

Inloopspreekuur aannemer

De aannemer houdt een wekelijks inloopspreekuur op donderdagmiddag tussen 15.00 en 16.00 uur. U bent dan welkom bij de New World Campus op Spaarneplein 2.

Gepubliceerd: 29 november 2017Laatste wijziging: 29 november 2017