Valkenboskwartier: riool vervangen en herstraten

In de wijk Valkenboskwartier wordt vanaf half oktober gewerkt aan de riolering en/of bestrating in een aantal straten. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot half juni 2018.

Omdat het riool is verouderd, vervangt de gemeente de riolering in een aantal straten in de wijk. Het gaat om de volgende straten:

  • Valkenboskade
  • Boylestraat
  • Halleystraat
  • Cartesiusstraat (tussen Valkenboskade en Valkenboslaan)
  • Fahrenheitstraat

Ook worden de huisaansluitingen van het riool vervangen. Om het riool te kunnen vervangen, moet de straat in helemaal open. Van gevel tot gevel. In een gedeelte van de Weimarstraat wordt het riool opgeknapt en hoeft de straat niet helemaal opengebroken te worden.

Herstraten

In de Celsiusstraat, Vinkensteynstraat, De Réaumurstraat en een deel van de Cartesiusstraat (tussen de Fahrenheitstraat en de Celciusstraat) wordt opnieuw bestraat.

Werk in fases

Om zo min mogelijk overlast te geven, wordt in fases gewerkt. Het werkgebied schuift op en zo ligt er altijd maar een beperkt aantal straten open. Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden voor voetgangers altijd bereikbaar. Op de kaart ziet u de werkgebieden met rood aangegeven.

Op de kaart ziet u waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Klik op de afbeelding om de kaart te vergroten.
Op de kaart ziet u waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Klik op de afbeelding om de kaart te vergroten.

Voorlopige planning

De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd. De planning is onder voorbehoud.

Planning
Waar Duur werkzaamheden
Halleystraat half oktober - eind november
Valkenboskade tussen Cartesiusstraat en Valkenboslaan begin november – eind december
Valkenboskade tussen Weimarstraat en Cartesiusstraat begin januari – begin maart
Fahrenheitstraat tussen Valkenboslaan en Cartesiusstraat begin februari – half maart
Cartesiusstraat tussen Fahrenheitstraat en Celsiusstraat eind februari – begin maart
De Réaumurstraat eind februari – eind maart
Boylestraat begin maart – half april
Vinkensteynstraat tussen Celsiusstraat en De Réaumurstraat half maart – eind maart
Fahrenheitstraat tussen Cartesiusstraat en Loosduinseweg eind maart – half mei
Cartesiusstraat tussen Valkenboskade en Valkenboslaan eind april – eind mei
Celsiusstraat tussen Cartesiusstraat en Noorderbeekstraat half mei – half juni

Informatie van de aannemer over de fasering, planning en mogelijke wijzigingen ziet u ook op het informatiebord aan de Valkenboskade, de extra borden in de Fahrenheitstraat en bij het projectkantoor.

Gebruikte materialen

In alle straten waar de verharding wordt opgebroken, krijgen de stoepen nieuwe basaltinetegels. In de rijbaan en parkeervakken worden de klinkers hergebruikt en aangevuld. Het asfalt in de Fahrenheitstraat komt niet meer terug. De rijbaan en parkeervakken krijgen nieuwe klinkers.

Celsiusstraat wordt 30 km-zone

De Celsiusstraat tussen de Vinkensteynstraat en de Noorderbeekstraat verandert van een woonerf in een 30 km-zone. Dit gedeelte wordt hetzelfde ingericht als de omliggende straten, met verhoogde stoepen en parkeervakken.

Cartesiusstraat krijgt eenrichtingsverkeer tussen Valkenboskade en Valkenboslaan

Bewoners hebben aangegeven liever eenrichtingsverkeer in de straat te hebben in plaats van het huidige tweerichtingsverkeer. Daarom wordt na de werkzaamheden in de Cartesiusstraat tussen de Valkenboskade en Valkenboslaan eenrichtingsverkeer ingevoerd.

De verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer wordt zo beter. Ook is het dan mogelijk om aan beide kanten van de straat te parkeren. Fietsers mogen in beide richtingen blijven rijden. Verkeer als auto’s, motoren, scooters en brommers mogen dit niet.

Bomen in de omgeving

Het vervangen van het riool en de bestrating is niet zo goed voor een aantal bomen in de wijk. De werkzaamheden kunnen de wortels van bomen beschadigen. Hierdoor kunnen ze doodgaan en omvallen. Er komt een onderzoek of de bomen kunnen blijven staan of gekapt moeten worden. Na de werkzaamheden komen er nieuwe bomen. Dit gebeurt in de winter van 2018 en 2019.

Plaatsen meetpunten

Om de riolering te kunnen vernieuwen, is een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand nodig. Om schade aan woningen te voorkomen, controleert de gemeente met meetpunten (hoogteboutjes) de hoogteligging van de bebouwing in uw straat. Deze hoogteboutjes komen op een aantal gevels.

Voor bewoners

Wordt in uw straat het riool vervangen? Let dan hierop:

  • Parkeer uw auto ergens anders.
  • Haal obstakels zoals fietsen, bankjes en bloembakken weg.
  • Snoei of verwijder overhangend groen.

Uw huisvuil

Tijdens de werkzaamheden zijn enkele ondergrondse restafvalcontainers dicht. De vuilophaaldienst kan deze dan niet legen. Doe uw huisvuil tijdelijk in de bovengrondse restafvalcontainers of in andere ondergrondse containers bij u in de buurt. Het kan zijn dat u verder met uw huisvuil moet lopen dan normaal.

Bijgewerkte informatie over huisvuil vindt u in de Bouwapp Valkenboskwartier Den Haag en op de informatieborden.

Bereikbaarheid hulpdiensten

De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten ook tijdens de werkzaamheden de bewoners in de buurt goed kunnen bereiken. Parkeer daarom uw auto alleen in de parkeervakken, zodat de hulpdiensten er in geval van nood goed door kunnen. Als het nodig is, legt de aannemer voor de bereikbaarheid van hulpdiensten rijplaten neer.

Parkeren met een parkeervergunning

Tijdens de werkzaamheden heeft de gemeente een tijdelijke uitwijkregeling voor parkeren voor bewoners met een parkeervergunning in het Valkenboskwartier ingesteld. Deze gaat in op 1 oktober 2017. Met de parkeervergunning voor gebied 33 mag u dan parkeren in de volgende gebieden:

  • gebied 28 (Rustenburg-Oostbroek met de verbindingsroutes via de Zevensprong, Fahrenheitstraat/Loosduinseweg en Valkenboslaan/Loosduinseweg)
  • gebied 34 (Heesterbuurt)
De uitwijkregeling geldt niet voor de bezoekersvergunning. Heeft u een invalideparkeerplaats? Dan kunt u een tijdelijke invalideparkeerplaats krijgen op een voor u zo goed mogelijk bereikbare plek.

Veiligheid tijdens de werkzaamheden

De gemeente doet er alles aan om zo veilig mogelijk te werken. Het werkterrein wordt afgezet met hekken. Met borden en bakens wordt het verkeer om het terrein heen geleid. Werkterreinen zijn gevaarlijke plaatsen. Vertel kinderen om hier uit de buurt te blijven en niet te spelen.

Bouwapp Valkenboskwartier Den Haag

Om het project te kunnen volgen, kunt u de ‘Bouwapp' gebruiken met uw smartphone. U kunt deze app kosteloos downloaden via de Appstore of de Playstore. Ga naar het project 'Valkenboskwartier Den Haag'. De app houdt u op de hoogte van alle actuele informatie, zoals de planning, veiligheid, parkeren en contactinformatie.

Meer informatie

Neem bij vragen contact op met de directievoerder Richard Reumerman via 06 - 55 84 41 44. Spreek bij geen gehoor uw naam, vraag en contactgegevens in. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. Of stuur een e-mail naar richard.reumerman@denhaag.nl.

Inloopspreekuur aannemer

Heeft u specifieke vragen over de uitvoering, zoals de planning, parkeren of bereikbaarheid? Kom dan naar het wekelijkse inloopspreekuur van de aannemer Gebr. Van Kessel op woensdag van 16.00 tot 17.00 uur in de bouwkeet op de kruising van de Fahrenheitstraat en de Loosduinseweg (tegenover huisnummer 7). Het 1e spreekuur is op woensdag 18 oktober.

U kunt uw vragen ook per mail sturen naar valkenboskwartier@kessel.nl. Of gebruik het contactformulier in de Bouwapp.

Bewonersbrieven

Bewoners hebben op 20 september 2017 toelichting gekregen over de planning en de werkzaamheden. Voordat de werkzaamheden in of rond uw straat beginnen, ontvangt u hierover nog een brief.

Gepubliceerd: 8 november 2017Laatste wijziging: 8 november 2017