Transvaalkwartier-Zuid: nieuwe riolering en herinrichting

In de wijk Transvaalkwartier­-Zuid wordt vanaf half januari 2018 gewerkt aan de riolering. Ook wordt de Kempstraat opnieuw ingericht en krijgt het Hobbemaplein nieuwe bestrating. De werkzaamheden duren naar verwachting tot juni 2019.

Rioleringswerkzaamheden

De gemeente vervangt de riolering in een aantal straten in Transvaalkwartier-Zuid omdat die verouderd is. Ook worden de huisaansluitingen op het riool vervangen. De straten waarin het riool wordt vervangen, staan in onderstaande planning. In sommige straten wordt het riool gedeeltelijk vervangen.

Gescheiden riolering

Naast het vervangen van de oude riolering, komt er een riool voor het regenwater. Het regenwater wordt straks apart opgevangen en gaat meteen naar vijvers of sloten. Omdat regenwater schoon is, hoeft het niet te worden gezuiverd.

Planning werkzaamheden

Op de kaart staan alle straten waar gewerkt wordt genummerd. De werkzaamheden van de straten 1 tot en met 19 en 22 zijn afgerond.

Planning werkzaamheden
Nummer Straat (deel) Start Eind
20 Kaapstraat (Zijde Bloemfonteinstraat) 25 maart 2019 Eind mei 2019
21 Boerenstraat II (deel tussen Kaapstraat en Bloemfonteinstraat) Begin april 2019 Begin juni 2019
Op deze kaart is te zien waar aannemer HABO GWW gaat werken. De aannemer voor het Hobbemaplein is nog niet bekend.

  Bomen

  Om de werkzaamheden aan het riool te kunnen uitvoeren, is het nodig om een deel van de bomen in het werkgebied te kappen. Deze staan nu te dicht op het riool. Dit gebeurt voordat de werkzaamheden aan het riool starten. Na de werkzaamheden worden nieuwe bomen op dezelfde plekken teruggeplant.

  Meetpunten

  Om de riolering te kunnen vernieuwen, is een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand nodig. Om te voorkomen dat hierdoor schade ontstaat aan uw woning zitten er meetpunten (hoogteboutjes) op een aantal gevels. Hiermee wordt de hoogteligging van de bebouwing in uw straat gecontroleerd.

  Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

  Voor de werkzaamheden aan het riool moet de straat in zijn geheel worden opengebroken. De gemeente doet er alles aan om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Tijdens werkzaamheden is de desbetreffende straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor auto’s en fietsers zijn er omleidingen. Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden voor voetgangers altijd bereikbaar. Voor voetgangers worden loopschotten neergelegd. U mag hier alleen met uw (brom)fiets op als u deze aan de hand heeft.

  Parkeren

  De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Hierdoor is telkens maar een klein aantal parkeerplaatsen buiten gebruik. Heeft u een invalideparkeerplaats? Dan kunt u een tijdelijke invalideparkeerplaats krijgen (op kenteken) op een voor u zo goed mogelijk bereikbare plek. Neem hiervoor contact op met de aannemer die de werkzaamheden uitvoert.

  Hulpdiensten

  De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten ook tijdens de werkzaamheden de bewoners in de buurt goed kunnen bereiken. Parkeer daarom uw auto alleen in de parkeervakken, zodat de hulpdiensten er in geval van nood goed door kunnen. Als het nodig is, worden voor de bereikbaarheid van hulpdiensten rijplaten neergelegd.

  Veiligheid werkterrein

  De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Vertel kinderen om niet op of rond het werkterrein te spelen.

  Huisvuil

  Tijdens de werkzaamheden zijn de ondergrondse restafvalcontainers afgesloten. Zij zijn dan niet bereikbaar voor de vuilophaaldienst. U kunt uw huisvuil tijdelijk in bovengrondse restafvalcontainers kwijt of in andere ondergrondse containers.

  Meer informatie over de projecten

  Heeft u algemene vragen over het werk in uw wijk? Neem dan contact op met de directievoerder van de gemeente Leo Spanjaard via (070) 353 33 60. Krijgt u een voicemail? Spreek dan uw naam, vraag en contactgegevens in. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld. U kunt ook een e-mail sturen naar leo.spanjaard@denhaag.nl.

  App Transvaalkwartier-Zuid

  De laatste informatie krijgt u met de app 'HABO GWW'. Deze kunt u gratis downloaden via de Google Play Store of de Apple AppStore. Kies daarna voor het project 'Transvaalkwartier-Zuid'. De app houdt u op de hoogte van informatie over onder andere de planning, veiligheid en parkeren. Ook bevat het een contactformulier. Als er wijzigingen zijn in de planning dan ontvangt u hierover een pushbericht.

  Informatie en inloopspreekuur van de aannemer

  Heeft u specifieke vragen over de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden? Zoals de planning, parkeren of bereikbaarheid? Neem dan contact op met Tamara Weber, de omgevingsmanager van de aannemer HABO GWW. Zij houdt iedere woensdagmiddag een inloopspreekuur van 14.00 tot 15.00 uur in de keet tegenover Wijkcentrum Julianakerk aan de Kaapstraat.

  U kunt de aannemer tijdens kantooruren telefonisch bereiken via 06 - 18 87 85 85 en op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar transvaal@habogww.nl. Via dit e-mailadres kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

  Gepubliceerd: 6 november 2018Laatste wijziging: 29 april 2019