Rustenburg Zuid: nieuwe riolering

In Rustenburg Zuid is het riool verouderd. Daarom komt er nieuwe riolering. De werkzaamheden beginnen eind oktober 2019 en duren tot eind juli 2021.

Het gaat om het riool in (delen van) de volgende straten: Soestdijksekade, Tienhovenselaan, Bilthovenselaan, Blaricumseplein, Vlasakkersstraat, Doldersestraat, Breukelensestraat, Loenensestraat, Loenenseplein, Maarseveensestraat, Vreelandsestraat, Nigtevechtsestraat, Kortenhoefsestraat en Ankeveensestraat.

Soestdijksekade

Op de Soestdijksekade ligt het oude riool onder de bomen aan de kant van de huizen. Om die bomen te sparen, wordt het nieuwe riool in de rijbaan gelegd. De gemeente vult de oude rioolbuis op met beton. Naast de nieuwe rioolbuis in de rijweg, komt er ook een buis voor het afvoeren van regenwater. Opgevangen regenwater komt daardoor niet bij het afvalwater dat wordt gereinigd, maar wordt direct in het oppervlaktewater (het kanaal langs de Soestdijksekade) geloosd.

De stoepen krijgen nieuwe tegels en het asfalt krijgt een nieuwe deklaag. De strook aan de waterkant waarop geparkeerd kan worden, blijft zoals die nu is. Er komen uitlaten voor het afvoeren van het regenwater, dat door het gescheiden rioolstelsel wordt opgevangen.

Soestdijksekade
Soestdijksekade

Speelplaats Kortenhoefsestraat

Buurtbewoners hebben meebeslist over het ontwerp voor de speelplaats voor kleine kinderen (0 tot 6 jaar) in het groenvak aan de Kortenhoefsestraat. Op het combinatietoestel kunnen kinderen klimmen en glijden, maar ook zelf spelletjes verzinnen. Verder staat er een kleine schommel. Kinderen spelen veilig door de zachte ondergrond van kunstgras. Rondom de speelplaats zijn 3 nieuwe bomen en verschillende soorten planten geplaatst.

  Planning en fasering

  De planning is voorlopig. De planning kan veranderen door onverwachte omstandigheden, zoals het weer of obstakels in de grond. Bij grote wijzigingen krijgt u op tijd bericht.
  Bewoners ontvangen een brief van aannemingsmaatschappij Van Gelder een week voordat de werkzaamheden in hun straat beginnen.

  Planning op de kaart. Klik op de afbeelding voor een vergroting
  Planning op de kaart. Klik op de afbeelding voor een vergroting
  Letter Straat Periode
  A Kortenhoefsestraat gereed
  B Doldersestraat (tussen Kortenhoefsestraat en Vlasakkersstraat) gereed
  C Ankeveensestraat gereed
  D Bilthovenselaan deel 1 noord (zijde Ankeveensestraat) gereed
  E Tienhovenselaan deel 1 oost gereed
  F Bilthovenselaan deel 2 zuid gereed
  G Tienhovenselaan deel 2 west gereed
  H Vlasakkersstraat deel 2 oost (vanaf Doldersestraat tot en met Blaricumseplein) gereed
  I Doldersestraat (tussen Vlasakkersstraat en Loenensestraat) gereed
  K Loenensestraat deel 1 (tussen Zuiderparklaan en Maarseveensestraat) gereed
  J Maarseveensestraat gereed
  K Loenensestraat deel 2 (tussen Maarseveensestraat en Vreelandsestraat) gereed
  K Loenensestraat (tussen Vreelandsestraat en Loenenseplein) gereed
  L Vreelandsestraat gereed
  M Loenenseplein deel 1 oost (deel Loenensestraat en tussen Loenensestraat, Soestdijksekade aan de zijde van de Zuiderparklaan) gereed
  N Vlasakkersstraat deel 1 west (vanaf Blaricumseplein tot aan Escamplaan) gereed
  O Nigtevechtstraat gereed
  P Loenenseplein deel 2 west (tussen Loenensestraat en Soestdijksekade aan de zijde van de Escamplaan) gereed
  Q Loenensestraat deel 3 west (vanaf Loenenseplein tot Breukelensestraat) gereed
  R Breukelensestraat gereed
  S Soestdijksekade deel 1 (van Soestdijkseplein tot Loenenseplein) gereed
  T Soestdijksekade deel 2 (van Loenenseplein tot Escamplaan) gereed
  U Soestdijksekade deklaag begin mei 2021
  V Herinrichting Loenenseplein begin mei - eind juli 2021

  Verzoek van de gemeente aan bewoners

  Wilt u zo vriendelijk zijn om tijdens de werkzaamheden, indien nodig:

  • uw auto ergens anders te parkeren
  • andere obstakels zoals fietsen en bloembakken weg te halen
  • overhangend groen en hagen te snoeien of te verwijderen

  Plaatsen van meetpunten

  Om de riolering te kunnen vernieuwen, is het nodig om de grondwaterstand tijdelijk te verlagen. Om te voorkomen dat er hierdoor schade ontstaat aan uw woning, komen er meetpunten (hoogteboutjes) op een aantal gevels. Hiermee controleert de gemeente de hoogteligging van de bebouwing in uw straat. De gemeente vraagt u vriendelijk om hieraan mee te werken.

  Bomen

  Om de werkzaamheden aan het riool te kunnen uitvoeren, is het nodig om een aantal bomen te kappen. Deze staan nu te dicht op het riool. Het kappen gebeurt voordat de werkzaamheden aan het riool beginnen. Na de werkzaamheden komen op deze plekken nieuwe bomen van dezelfde soort.

  Bereikbaarheid

  Om het riool in uw straat te kunnen vervangen, moet de straat helemaal open tot aan uw woning of voortuin. Woningen en bedrijven blijven via loopschotten voor voetgangers altijd bereikbaar.

  Parkeren

  De werkzaamheden worden in delen uitgevoerd om overlast te beperken. Wanneer het werk in uw straat plaatsvindt, kunt u daar niet parkeren:

  • Heeft u een gehandicaptenparkeerplaats? Dan biedt de gemeente u een tijdelijke gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken) op een voor u zo goed mogelijk bereikbare plek.
  • Parkeert u op eigen terrein en heeft u geen parkeervergunning? Dan kunt u een tijdelijke parkeerontheffing krijgen.

  Neem voor vragen over parkeren contact op met de omgevingsmanager van Aannemingsmaatschappij Van Gelder. Zijn contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

  Huisvuil

  Tijdens de werkzaamheden zijn de ondergrondse restafvalcontainers afgesloten. Die zijn dan namelijk niet bereikbaar voor de vuilophaaldienst. U kunt uw huisvuil tijdelijk in bovengrondse restafvalcontainers kwijt of in andere ondergrondse containers bij u in de buurt. Het kan zijn dat u daardoor verder moet lopen dan u gewend bent. Voor mensen die minder goed ter been zijn, kan dit een probleem zijn. Wilt u uw buurvrouw of buurman helpen als dat nodig is?

  Hulpdiensten

  De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten ook tijdens de werkzaamheden de bewoners in de buurt goed kunnen bereiken. Parkeer daarom uw auto alleen in de parkeervakken, zodat de hulpdiensten er in geval van nood goed door kunnen. Als het nodig is, legt de gemeente voor de bereikbaarheid van hulpdiensten rijplaten neer.

  Veiligheid

  De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en hen weg te houden van het werkterrein.

  Contactgegevens aannemer

  Heeft u vragen over de uitvoering zoals over de planning, parkeren of bereikbaarheid? Neem dan contact op met David Susani, de omgevingsmanager van Aannemingsmaatschappij Van Gelder. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 06 - 14 68 06 72 of 015 - 31 00 747. U kunt ook een e-mail sturen naar: dsusani@vangelder.com.

  Blaricumseplein
  Blaricumseplein

   Gepubliceerd: 27 februari 2020Laatste wijziging: 6 mei 2021