Rustenburg Zuid: nieuwe riolering

In Rustenburg Zuid is het riool verouderd. Daarom komt er nieuwe riolering. De werkzaamheden beginnen eind oktober 2019 en duren tot begin 2021.

Het gaat om het riool in (delen van) de volgende straten: Soestdijksekade, Tienhovenselaan, Bilthovenselaan, Blaricumseplein, Vlasakkersstraat, Doldersestraat, Breukelensestraat, Loenensestraat, Loenenseplein, Maarseveensestraat, Vreelandsestraat, Nigtevechtsestraat, Kortenhoefsestraat en Ankeveensestraat.

Het werk begint eind oktober in de Kortenhoefsestraat. Dan komen er ook nieuwe huisaansluitingen. De gemeente bestraat de straten en stoepen opnieuw. Dit gebeurt zo veel mogelijk met de materialen die er nu liggen. Veel kruisingen krijgen plateaus met drempels.

Soestdijksekade

Op de Soestdijksekade ligt het oude riool onder de bomen aan de kant van de huizen. Om die bomen te sparen, wordt het nieuwe riool in de rijbaan gelegd. De gemeente vult de oude rioolbuis op met beton. Naast de nieuwe rioolbuis in de rijweg, komt er ook een buis voor het afvoeren van regenwater. Opgevangen regenwater komt daardoor niet bij het afvalwater dat wordt gereinigd, maar wordt direct in het oppervlaktewater (het kanaal langs de Soestdijksekade) geloosd.

De stoepen krijgen nieuwe tegels en het asfalt krijgt een nieuwe deklaag. De strook aan de waterkant waarop geparkeerd kan worden, blijft zoals die nu is. Er komen uitlaten voor het afvoeren van het regenwater, dat door het gescheiden rioolstelsel wordt opgevangen.

Soestdijksekade
Soestdijksekade

Groen Loenenseplein

Vorig jaar zijn er met bewoners plannen gemaakt om het groen aan het Loenenseplein mooier te maken. De gemeente werkt deze plannen verder uit. Als de plannen klaar zijn, krijgen omwonenden het definitieve ontwerp te zien. De werkzaamheden om het plein opnieuw in te richten, worden gecombineerd met de rioleringswerkzaamheden in de wijk.

Speelplaats Kortenhoefsestraat

Buurtbewoners hebben de gemeente gevraagd om een speelplaats voor kleine kinderen (0 tot 4 jaar) te maken in het groenvak aan de Kortenhoefsestraat. Dit verzoek is onderzocht en de buurtbewoners hebben meebeslist over het ontwerp voor de speelplaats. Het ontwerp met de meeste stemmen is het plan ‘Kabouterland’ geworden. De werkzaamheden beginnen in de week van 28 oktober en duren, afhankelijk van het weer, ongeveer 3 weken:

 • Eerst wordt al het groen weggehaald om ruimte te maken voor de speeltoestellen.
 • Daarna plaatst de gemeente de speeltoestellen en het kunstgras.
 • Tot slot komen er rondom de speelplaats 3 nieuwe bomen en verschillende soorten planten.

Planning en fasering

De planning is voorlopig. De planning kan veranderen door onverwachte omstandigheden, zoals het weer of obstakels in de grond. Bij grote wijzigingen krijgt u op tijd bericht.
Bewoners ontvangen een brief van aannemingsmaatschappij Van Gelder een week voordat de werkzaamheden in hun straat beginnen.

Planning op de kaart. Klik op de afbeelding voor een vergroting
Planning op de kaart. Klik op de afbeelding voor een vergroting
 1. Kortenhoefsestraat: eind oktober – midden december 2019
 2. Doldersestraat: begin januari 2020 – midden maart
 3. Ankeveensestraat: begin februari – eind maart
 4. Tienhovenselaan: eind februari – begin mei
 5. Loenensestraat deel 1: eind februari – eind maart
 6. Maarseveensestraat: begin maart – eind maart
 7. Bilthovenselaan: midden maart – begin juni
 8. Breukelensestraat: eind april – begin juni
 9. Vlasakkersstraat deel 1: midden mei – midden juli
 10. Vlasakkersstraat deel 2: midden juni – eind juli
 11. Vreelandsestraat: begin juli – eind juli
 12. Nigtevechtsestraat: begin juli – eind juli
 13. Loenensestraat deel 2: half juli – begin september
 14. Loenenseplein: begin augustus – midden september
 15. Loenensestraat deel 3: eind augustus – midden oktober
 16. Soestdijksekade deel 1: midden september – begin december
 17. Soestdijksekade deel 2: eind oktober – midden januari 2021

Verzoek van de gemeente aan bewoners

Wilt u zo vriendelijk zijn om tijdens de werkzaamheden, indien nodig:

 • uw auto ergens anders te parkeren
 • andere obstakels zoals fietsen en bloembakken weg te halen
 • overhangend groen en hagen te snoeien of te verwijderen

Plaatsen van meetpunten

Om de riolering te kunnen vernieuwen, is het nodig om de grondwaterstand tijdelijk te verlagen. Om te voorkomen dat er hierdoor schade ontstaat aan uw woning, komen er meetpunten (hoogteboutjes) op een aantal gevels. Hiermee controleert de gemeente de hoogteligging van de bebouwing in uw straat. De gemeente vraagt u vriendelijk om hieraan mee te werken.

Bomen

Om de werkzaamheden aan het riool te kunnen uitvoeren, is het nodig om een aantal bomen te kappen. Deze staan nu te dicht op het riool. Het kappen gebeurt voordat de werkzaamheden aan het riool beginnen. Na de werkzaamheden komen op deze plekken nieuwe bomen van dezelfde soort.

Bereikbaarheid

Om het riool in uw straat te kunnen vervangen, moet de straat helemaal open tot aan uw woning of voortuin. Woningen en bedrijven blijven via loopschotten voor voetgangers altijd bereikbaar.

Parkeren

De werkzaamheden worden in delen uitgevoerd om overlast te beperken. Wanneer het werk in uw straat plaatsvindt, kunt u daar niet parkeren:

 • Heeft u een gehandicaptenparkeerplaats? Dan biedt de gemeente u een tijdelijke gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken) op een voor u zo goed mogelijk bereikbare plek.
 • Parkeert u op eigen terrein en heeft u geen parkeervergunning? Dan kunt u een tijdelijke parkeerontheffing krijgen.

Neem voor vragen over parkeren contact op met de omgevingsmanager van Aannemingsmaatschappij Van Gelder. Zijn contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Huisvuil

Tijdens de werkzaamheden zijn de ondergrondse restafvalcontainers afgesloten. Die zijn dan namelijk niet bereikbaar voor de vuilophaaldienst. U kunt uw huisvuil tijdelijk in bovengrondse restafvalcontainers kwijt of in andere ondergrondse containers bij u in de buurt. Het kan zijn dat u daardoor verder moet lopen dan u gewend bent. Voor mensen die minder goed ter been zijn, kan dit een probleem zijn. Wilt u uw buurvrouw of buurman helpen als dat nodig is?

Hulpdiensten

De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten ook tijdens de werkzaamheden de bewoners in de buurt goed kunnen bereiken. Parkeer daarom uw auto alleen in de parkeervakken, zodat de hulpdiensten er in geval van nood goed door kunnen. Als het nodig is, legt de gemeente voor de bereikbaarheid van hulpdiensten rijplaten neer.

Veiligheid

De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en hen weg te houden van het werkterrein.

Informatie over het project

Heeft u algemene vragen over het werk in uw wijk? Neem dan contact op met de omgevingsmanager van de gemeente Manon Baan via telefoonnummer 06 - 50 08 58 85. Krijgt u een voicemail? Spreek dan uw naam, vraag en contactgegevens in. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. U kunt ook een e-mail sturen naar: manon.baan@denhaag.nl.

Contactgegevens aannemer

Heeft u specifieke vragen over de uitvoering zoals over de planning, parkeren of bereikbaarheid? Neem dan contact op met Joost Droogers, de omgevingsmanager van Aannemingsmaatschappij Van Gelder. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 06 - 38 30 02 86. U kunt ook een e-mail sturen naar: jdroogers@vangelder.com.

Blaricumseplein
Blaricumseplein

  Gepubliceerd: 15 oktober 2019Laatste wijziging: 3 december 2019