Rustenburg-Oostbroek: herinrichting en rioolvervanging

In een deel van Rustenburg-Oostbroek wordt vanaf eind augustus 2018 de riolering vervangen. Naast de rioolvervanging richt de gemeente een aantal straten opnieuw in voor extra parkeerplaatsen.

Het werk wordt in fases uitgevoerd en start in de Vaassenstraat.

Wat gaat er gebeuren?

Het rioolstelsel in de wijk is verouderd en aan vervanging toe. Om het riool te vervangen, moet de straat in zijn geheel open: van gevel tot gevel of erfgrens. Tijdens de rioolvervanging worden 6 straten opnieuw ingericht en maakt de gemeente 90 extra parkeerplaatsen.

In de volgende straten vinden zowel riolerings- als herinrichtingswerkzaamheden plaats:

 • Bennekomstraat
 • Ermelostraat (tussen de Harderwijkstraat en de Nunspeetlaan)
 • Hulshorststraat (tussen de Terletstraat en de Staverdenstraat)
 • Kootwijkstraat
 • Lunterenstraat (tussen de Apeldoornselaan en de Heelsumstraat en tussen de Voorthuizenstraat en de Zuiderparklaan)
 • Staverdenstraat

De straten waar alleen het alleen het riool wordt vervangen:

 • Lunterenstraat (tussen de Voorthuizenstraat en de Heelsumstraat)
 • Uddelstraat
 • Vierhoutenstraat
 • Harderwijkstraat (tussen de Staverdenstraat en de Uddelstraat)
 • Nunspeetlaan (tussen de Staverdenstraat en de Uddelstraat)
 • Barneveldstraat
 • Vaassenstraat
 • Hattemlaan (tussen de Barneveldstraat en de Staverdenstraat)
 • Garderenstraat

Fases

Om de overlast te beperken wordt het werk in fases uitgevoerd. Voordat de werkzaamheden starten in uw straat ontvangt u een brief van de aannemer met meer informatie.

Eenrichtingsverkeer Garderenstraat

De Garderenstraat is een weg met aan beide zijden een parkeerstrook. De straat is hierdoor eigenlijk te smal voor tweerichtingsverkeer. Na de werkzaamheden is de Garderenstraat een eenrichtingsweg richting de Harderwijkstraat.

Bereikbaarheid en veiligheid

Tijdens de werkzaamheden zijn straten afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor auto’s en fietsers zijn er omleidingen. Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden voor voetgangers altijd bereikbaar. Als het nodig is, worden er loopschotten of rijplaten neergelegd.

De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen, toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en hen weg te houden van het werkterrein.

Parkeren

Vanaf 72 uur voordat de werkzaamheden starten kunt u niet meer parkeren in uw straat. Wanneer de werkzaamheden plaatsvinden in uw straat, krijgt u informatie waar u kunt parkeren. Parkeer uw auto alleen in de parkeervakken, zodat hulpdiensten er in geval van nood goed door kunnen.

Heeft u een speciale parkeerplaats of een eigen parkeerplaats? Dan krijgt u tijdelijk een andere parkeerplaats toegewezen. De aannemer neemt hiervoor contact met u op.

Huisvuil

Tijdens de werkzaamheden zijn de ondergrondse restafvalcontainers afgesloten. Zij zijn dan niet bereikbaar voor de vuilophaaldienst. De gemeente informeert u waar u uw huisvuil kunt aanbieden. Dat zal in tijdelijke bovengrondse restafvalcontainers zijn of bij andere ondergrondse containers bij u in de buurt. De tijdelijke locatie kunt u ook gebruiken voor het aanbieden van papier of grofvuil. Voor het aanbieden van grofvuil maakt u eerst een afspraak.

Vragen over de werkzaamheden

Heeft u vragen over de uitvoering en de planning? Dan kunt u elke woensdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur terecht in de bouwkeet van aannemer NL ’81 Infra nabij de Hattemlaan.

Heeft u vragen over het werk in uw straat tijdens de werkzaamheden? Neem dan contact op met de omgevingsmanager via telefoonnummer 06 - 45 59 08 30 of via e-mailadres omgevingsmanagerrustenburg@gmail.com. Ook bij calamiteiten kunt u bellen naar 06 - 45 59 08 30. Spreek bij geen gehoor uw naam, vraag en contactgegevens in. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Gepubliceerd: 19 december 2018Laatste wijziging: 19 december 2018