Rustenburg Noord: nieuwe riolering

In Rustenburg Noord is het riool verouderd. Daarom komt er nieuwe riolering. De werkzaamheden beginnen op maandag 12 april 2021 en duren naar verwachting tot halverwege 2023.

Het gaat om de riolering in het gebied tussen de Soestdijksekade, Loosduinsekade, Zuiderparklaan en Escamplaan. Voor het werk aan het riool worden de straten helemaal opengebroken. Hierdoor kan de gemeente tegelijk andere kleine werkzaamheden doen.

Op de kaart zijn in paars de straten aangegeven waar nieuwe riolering komt. In de app Riolering Den Haag vindt u een actuele planning.
Op de kaart zijn in paars de straten aangegeven waar nieuwe riolering komt. In de app Riolering Den Haag vindt u een actuele planning.

Wat gaat er gebeuren

 • Voor het werk aan het riool gaan de straten helemaal open.

 • Er komen nieuwe huisaansluitingen en waterafvoerputten.

 • In de Gooilaan wordt het asfalt vervangen door straatstenen.

 • De Soestdijksekade krijgt nieuw asfalt.

 • Op de kruisingen en in de straten komen verkeersdrempels.

 • De kruispunten worden zo ingericht dat auto's niet meer op de hoeken kunnen parkeren.

 • Stoepen bij kruispunten krijgen een uitbouw en paaltjes.

 • Er komen duidelijke parkeerstroken.

 • De bomen krijgen meer ruimte.

Stenen, tegels en andere materialen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt.

De Gooilaan
De Gooilaan

Informatie over het project

U kunt het project Rustenburg Noord volgen via de app Riolering Den Haag. Download deze app in de Appstore of Playstore. In de app vindt u de actuele informatie, planning, fasering en een contactformulier.

Planning en fasering

De planning en fasering zijn voorlopig. Bij grote veranderingen krijgen bewoners een brief. Ongeveer 1 week voordat de werkzaamheden in de straat beginnen ontvangen bewoners een brief van aannemer Jac. Barendregt.

Bereikbaarheid

Soestdijksekade tijdelijk 30 km per uur

Om de parkeerdruk in de wijk kleiner te maken legt de gemeente de parkeervakken op de Soestdijksekade tijdelijk schuin aan. Hierdoor is er ruimte voor meer parkeerplaatsen. Het fietspad ligt tussen de schuine parkeerplaatsen en de rijbaan. In de straat liggen verkeersdrempels en de maximum snelheid is 30 kilometer per uur. Op de Soestdijksekade geldt éénrichtingsverkeer voor auto’s en fietsers. Vanaf de Escamplaan kunt u de straat in.

Door de tijdelijke aanpassing is er geen ruimte meer voor een fietspad aan beide kanten van de weg. Fietsers van de Loosduinsekade naar de Escamplaan kunnen via het fietspad aan de oneven kant van de Soestdijksekade rijden. Dit wordt met borden aangegeven.

Woningen en bedrijven

Voor het werk aan het riool gaat de straat helemaal open. Woningen en bedrijven blijven via loopschotten voor voetgangers altijd bereikbaar.

Parkeren

De werkzaamheden worden in delen uitgevoerd om overlast te beperken. Wanneer het werk in uw straat plaatsvindt, kunt u daar tijdelijk niet parkeren:

 • Heeft u een gehandicaptenparkeerplaats? Dan biedt de gemeente u een tijdelijke gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken) op een voor u zo goed mogelijk bereikbare plek.
 • Parkeert u op eigen terrein en heeft u geen parkeervergunning? Dan kunt u een tijdelijke parkeerontheffing krijgen.

Neem voor vragen over parkeren contact op met de omgevingsmanager van de aannemer. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Hulpdiensten

De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten ook tijdens de werkzaamheden de bewoners in de buurt goed kunnen bereiken. Parkeer daarom de auto alleen in parkeervakken, zodat de hulpdiensten er in geval van nood goed door kunnen. Als het nodig is, legt de gemeente rijplaten op de weg.

Huisvuil

Tijdens het werk zijn de ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) afgesloten. Zet huisvuil niet naast een afgesloten container. Bewoners krijgen van aannemer Jac. Barendregt een brief met de plek waar ze tijdelijk het huisvuil kunnen aanbieden. Er staan ook borden.

Verzoek

Om de werkzaamheden soepel te laten verlopen, vraagt de gemeente u:

 • obstakels zoals fietsen en bloembakken weg te halen
 • overhangend groen en hagen te snoeien of weg te halen
 • uw auto tijdelijk ergens anders te parkeren.

Veiligheid

De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen, toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Wijs kinderen hier op en houd ze weg van het werkterrein.

Contact

 • Heeft u vragen over de planning, parkeren of bereikbaarheid? Neem dan contact op met de omgevingsmanager via telefoonnummer 06 - 33 34 24 16 of via het e-mailadres omgevingsmanager@jacbarendregt.nl.

 • Heeft u vragen aan de gemeente over dit project in uw wijk? Stuur dan een e-mail naar rustenburgnoord@denhaag.nl.

De Weesperstraat
De Weesperstraat

Gepubliceerd: 8 april 2021Laatste wijziging: 1 oktober 2021