Moerwijk-Noord: nieuwe riolering en inrichting

In Moerwijk-Noord worden de riolering en huisaansluitingen vervangen. Naast de rioolvervanging wordt een aantal straten opnieuw ingericht.

De riolering in de straten is oud en aan vervanging toe. Het werk wordt in fases uitgevoerd.

Rioleringsstraten

Het riool wordt vervangen in de volgende straten:

 • Anna Bijnslaan
 • Rederijkerstraat (gereed)
 • Brinckerinckstraat (gereed)
 • Hendrik Mandestraat (gereed)
 • Moerweg (gereed)
 • Van Ruysbroekstraat
 • Coornhertstraat (gereed)
 • Reviusstraat (gereed)

Herinrichting openbare ruimte

Tijdens de werkzaamheden worden de volgende straten opnieuw ingericht:

 • Anna Bijnslaan
 • Rederijkerstraat (gereed)
 • Brinckerinckstraat (gereed)
 • Hendrik Mandestraat (gereed)
 • omgeving Brede Buurtschool Moerwijk (gereed)

Werkzaamheden

Plattegrond werkzaamheden
Plattegrond werkzaamheden

Anna Bijnslaan

De Anna Bijnslaan is een 30-kilometerstraat, maar de rijbaan is hiervoor te breed. De straat wordt opnieuw ingericht als een woonstraat. De rijbaan wordt smaller en krijgt drempels en verkeersplateaus. De straat wordt hierdoor veiliger. Ook wordt het asfalt vervangen door klinkers. Door het versmallen van de rijbaan is aan 1 kant van de weg ruimte voor 'gestoken parkeren'. Zo komen er meer parkeerplaatsen in de straat. Enkele bomen moeten wegens de werkzaamheden worden gekapt. Hiervoor komen nieuwe bomen terug. Op de stoepen komen groenstroken.

Rederijkerstraat, Brinckerinckstraat, Hendrik Mandestraat (werkzaamheden gereed)

In deze straten wordt vaak op de stoep geparkeerd. Daarom zijn de stoepen smaller gemaakt en aan beide kanten van de weg zijn parkeerstroken gekomen. Er hoeft nu niet meer op de stoep te worden geparkeerd. De straten en stoepen worden hierdoor veiliger en hulpdiensten kunnen beter door de straten rijden.

Brede Buurtschool (BBS) Moerwijk (werkzaamheden gereed)

Bij de nieuwe inrichting rond de BBS Moerwijk zijn ook gedeeltes van de Brinckerinckstraat, Rederijkerstraat, Coornhertstraat en de Van Ruysbroekstraat meegenomen. Het nieuwe parkeerterrein bij de school is inmiddels al in gebruik. In de Rederijkerstraat zijn de schuine parkeerplaatsen vervangen door parkeerplaatsen langs de stoep.  

Planning 2020

Voorlopige planning werkzaamheden Moerwijk in fases
Voorlopige planning werkzaamheden Moerwijk in fases
Fase Straat (deel) Start Eind
1 Deel Anna Bijnslaan: Erasmusweg en deel Van Ruysbroekstraat - Hendrik Mandestraat Gereed
2 Deel Anna Bijnslaan: Van Ruysbroekstraat - Hendrik Mandestraat Gereed
3 Deel Anna Bijnslaan: Hendrik Mandestraat - Van Maerlantlaan Gereed
4 Deel Anna Bijnslaan: Van Maerlantlaan - Rederijkerstraat 12 februari Half mei 2020
5 Deel Anna Bijnslaan: Rederijkerstraat - Melis Stokelaan 16 maart Eind mei 2020
6 'Kleine' Van Ruysbroekstraat (vanaf zijde Erasmusweg) 14 april Begin juni 2020

Eenrichtingsverkeer

In de Van Ruysbroekstraat komt eenrichtingsverkeer tussen de Moerweg en de Anna Bijnslaan en tussen de Van Ruysbroekstraat en de Erasmusweg.

Meetpunten

Om de riolering te kunnen vernieuwen, is een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand nodig. Om te voorkomen dat er hierdoor schade ontstaat aan woningen, plaatst de gemeente meetpunten (hoogteboutjes) in een aantal gevels. Deze boutjes meten of de panden verzakken.

Overlast en bereikbaarheid

Voor de werkzaamheden aan het riool moet de straat helemaal open. De gemeente doet er alles aan om overlast te beperken. Tijdens de werkzaamheden is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor auto’s en fietsers zijn er omleidingen. Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden voor voetgangers altijd bereikbaar. Als het nodig is, worden er loopschotten neergelegd. De loopschotten zijn alleen voor voetgangers. U mag er hier alleen met uw fiets of bromfiets aan de hand op.

Voor bewoners

De gemeente verzoekt bewoners om:

 • de auto ergens anders te parkeren
 • obstakels zoals fietsen en bloembakken weg te halen
 • overhangend groen en hagen weg te halen

Parkeren

De gemeente voert de werkzaamheden zoveel mogelijk per straat uit. Hierdoor zijn steeds een aantal parkeerplaatsen niet in gebruik. Heeft u een invalidenparkeerplaats of maakt u gebruik van een groene berging voor scootmobielen? Neem dan contact op met de omgevingsmanager van de aannemer. Samen met u wordt gekeken naar een andere tijdelijke locatie, die voor u het meest geschikt is.

Hulpdiensten

De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten ook tijdens de werkzaamheden de bewoners in de buurt goed kunnen bereiken. Parkeer daarom uw auto alleen in de parkeervakken zodat de hulpdiensten er in geval van nood goed door kunnen. Als het nodig is legt de gemeente rijplaten voor de hulpdiensten neer.

Veiligheid

De gemeente werkt zo veilig mogelijk. Toch blijven werkterreinen gevaarlijk. Vertel kinderen hier niet te spelen.

Huisvuil

Tijdens de werkzaamheden zijn de ondergrondse restafvalcontainers afgesloten. Zij zijn dan niet bereikbaar voor de vuilniswagen. U kunt uw huisvuil tijdelijk in bovengrondse restafvalcontainers kwijt of in andere ondergrondse containers bij u in de buurt. Biedt u uw huisvuil verkeerd aan? Bij voorbeeld te vroeg, te laat of op/naast een container? Dan kunt u een boete krijgen. Alle regels over het aanbieden van huis- en grofvuil vindt u op de pagina Huishoudelijk afval.

Bouwapp Moerwijk

Om het project Moerwijk te kunnen volgen, kunt u gratis de app HABO GWW downloaden via de Appstore of de Playstore. In de app vindt u actuele informatie, zoals de planning, veiligheid, parkeren en contactinformatie. De app heeft ook een contactformulier waarmee u direct een vraag of melding kunt doen. Voordat de werkzaamheden in 2020 weer beginnen, ontvangt u via de app een pushbericht met meer informatie.

Meer informatie over het project

Heeft u algemene vragen over het werk in uw wijk? Neem dan contact op met directievoerder van de gemeente, Leo Spanjaard, via het telefoonnummer (070) 353 33 60. Krijgt u een voicemail? Spreek dan uw naam, vraag en contactgegevens in. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld. U kunt ook een e-mail sturen naar leo.spanjaard@denhaag.nl.

Contact aannemer

Heeft u vragen over de uitvoering in 2020 zoals de planning, parkeren of bereikbaarheid? Neem dan contact op met Tamara Weber, omgevingsmanager van HABO GWW:

Gepubliceerd: 14 november 2019Laatste wijziging: 19 maart 2020