Moerwijk-Noord: nieuwe riolering en inrichting

In Moerwijk-Noord worden vanaf september 24 september 2018 de riolering en huisaansluitingen vervangen. Naast de rioolvervanging wordt een aantal straten opnieuw ingericht.

De riolering in de straten is oud en aan vervanging toe. Het werk wordt in fases uitgevoerd.

Vertraging werkzaamheden

De werkzaamheden zouden van september 2018 tot half september 2019 duren. Door vertraging is helaas de planning van deze werkzaamheden veranderd.

Tijdelijke stop werkzaamheden

Vanaf 11 maart 2019 wordt de Erasmusweg tussen de Loevesteinlaan en de Troelstrakade vernieuwd. Het was de bedoeling dat de werkzaamheden in Moerwijk-Noord voor het grootste deel waren afgerond, voordat het werk aan de Erasmusweg zou starten. Door de vertraging lukt dit helaas niet. Om het gebied goed bereikbaar te houden, heeft de gemeente besloten de werkvolgorde en de planning van de werkzaamheden in Moerwijk-Noord aan te passen. Tot eind juli wordt er in de wijk doorgewerkt. Daarna wordt het werk tijdelijk gestopt. Het werkgebied wordt opgeruimd achtergelaten.

Nieuwe planning Moerwijk-Noord

Vanaf eind augustus tot eind december wordt er aan de Erasmusweg tussen de Troelstrakade en Moerweg/Erasmusplein gewerkt. Als het werk aan dit deel van de Erasmusweg is afgerond, gaat aannemer HABO GWW weer verder met de werkzaamheden in Moerwijk-Noord. Vanaf januari tot en met juli 2020 wordt gewerkt aan de Anna Bijnslaan (fasen I1, I2 en I3) en het tweede deel van de Van Ruysbroekstraat (fase B2). Informatie over het werk aan de Erasmusweg vindt u op www.denhaag.nl/erasmusweg.

Rioleringsstraten

Het riool wordt vervangen in de volgende straten:

 • Anna Bijnslaan
 • Rederijkerstraat
 • Brinckerinckstraat
 • Hendrik Mandestraat
 • De Moerweg
 • Van Ruysbroekstraat
 • Coornhertstraat
 • Reviusstraat

Herinrichting openbare ruimte

Gelijktijdig met de werkzaamheden worden de volgende straten opnieuw ingericht:

 • Anna Bijnslaan
 • Rederijkerstraat
 • Brinckerinckstraat
 • Hendrik Mandestraat
 • omgeving van de Brede Buurtschool Moerwijk

Werkzaamheden

Plattegrond werkzaamheden
Plattegrond werkzaamheden

Anna Bijnslaan

De Anna Bijnslaan is een 30-kilometerstraat, maar de rijbaan is hiervoor te breed. De straat wordt opnieuw ingericht als een woonstraat. De rijbaan wordt smaller en krijgt drempels en verkeersplateaus. De straat wordt hierdoor veiliger. Daarnaast wordt het asfalt vervangen door klinkers. Door het versmallen van de rijbaan is aan 1 kant van de weg ruimte voor gestoken parkeren. Hierdoor komen er meer parkeerplaatsen in de straat. Enkele bomen moeten wegens de werkzaamheden worden gekapt. Hiervoor komen nieuwe bomen terug. Op de stoepen komen groenstroken.

Rederijkerstraat, Brinckerinckstraat, Hendrik Mandestraat

In deze straten wordt vaak op de stoep geparkeerd. Daarom worden de stoepen smaller en aan beide kanten van de weg komen parkeerstroken. Er hoeft dan niet meer op de stoep te worden geparkeerd. De straten en stoepen worden hierdoor veiliger en hulpdiensten kunnen beter door de straten rijden.

Brede Buurtschool (BBS) Moerwijk

Bij de nieuwe inrichting rond de BBS Moerwijk worden ook gedeeltes van de Brinckerinckstraat, Rederijkerstraat, Coornhertstraat en de Van Ruysbroekstraat meegenomen. Het nieuwe parkeerterrein bij de school is inmiddels al in gebruik. In de Rederijkerstraat worden de schuine parkeerplaatsen vervangen door parkeerplaatsen langs de stoep.  

Planning

Voorlopige planning werkzaamheden Moerwijk
Voorlopige planning werkzaamheden Moerwijk
Fase Straat (deel) Start Eind
E1 Coornhertstraat klaar
A2 Rederijkerstraat klaar
D Hendrik Mandestraat klaar
C Brinckerinckstraat klaar
B1 Van Ruysbroekstraat, herstel bestrating rijweg 15 juli 26 juli
F Plein Van Ruysbroekstraat klaar
E2 Plein voor de school klaar
A1 Rederijkerstraat, aanbrengen inritconstructie 22 juli 26 juli
K1 Moerweg klaar
H Reviusstraat klaar
K2 Moerweg klaar
G Van Ruysbroekstraat 20 mei klaar
J Van Ruysbroekstraat begin juni begin augustus
I Anna Bijnslaan januari - juli 2020
B2 Van Ruysbroekstraat januari - juli 2020

Eenrichtingsverkeer

In de Van Ruysbroekstraat komt eenrichtingsverkeer tussen de Moerweg en de Anna Bijnslaan en tussen de Van Ruysbroekstraat en de Erasmusweg.

Meetpunten

Om de riolering te kunnen vernieuwen, is een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand nodig. Om te voorkomen dat er hierdoor schade ontstaat aan uw woning, plaatsen de gemeente meetpunten (hoogteboutjes) in een aantal gevels. Deze boutjes meten of de panden verzakken.

Overlast en bereikbaarheid

Voor de werkzaamheden aan het riool moet de straat in zijn geheel open. De gemeente doet er alles aan om de gevolgen voor u zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor auto’s en fietsers zijn er omleidingen. Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden voor voetgangers altijd bereikbaar. Als het nodig is, worden er loopschotten neergelegd. De loopschotten zijn alleen voor voetgangers. U mag er hier alleen met uw fiets of bromfiets op als u deze aan de hand heeft.

Voor bewoners

De gemeente verzoekt bewoners om:

 • de auto ergens anders te parkeren
 • obstakels zoals fietsen en bloembakken weg te halen
 • overhangend groen en hagen weg te halen

Parkeren

De gemeente voert de werkzaamheden zoveel mogelijk per straat uit. Hierdoor zijn steeds een aantal parkeerplaatsen niet in gebruik. Heeft u een invalidenparkeerplaats of maakt u gebruik van een groene berging voor scootmobielen? Neem dan contact op met de omgevingsmanager van de aannemer. Samen met u wordt gekeken naar een andere tijdelijke locatie, die voor u het meest geschikt is.

Hulpdiensten

De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten ook tijdens de werkzaamheden de bewoners in de buurt goed kunnen bereiken. Parkeer daarom uw auto alleen in de parkeervakken, zodat de hulpdiensten er in geval van nood goed door kunnen. Als het nodig is, legt de gemeente rijplaten neer voor de hulpdiensten.

Veiligheid

De gemeente werkt zo veilig mogelijk. Toch blijven werkterreinen gevaarlijk. Vertel kinderen hier niet te spelen.

Huisvuil

Tijdens de werkzaamheden zijn de ondergrondse restafvalcontainers afgesloten. Zij zijn dan niet bereikbaar voor de vuilniswagen. U kunt uw huisvuil tijdelijk in bovengrondse restafvalcontainers kwijt of in andere ondergrondse containers bij u in de buurt. Biedt u uw huisvuil verkeerd aan? Bij voorbeeld te vroeg, te laat of op/naast een container? Dan kunt u een boete krijgen. Alle regels over het aanbieden van huis- en grofvuil vindt u op de pagina Huishoudelijk afval.

Bouwapp Moerwijk

Om het project Moerwijk te kunnen volgen, kunt u gratis de app HABO GWW downloaden via de Appstore of de Playstore. In de app vindt u actuele informatie, zoals de planning, veiligheid, parkeren en contactinformatie. De app heeft ook een contactformulier waarmee u direct een vraag of melding kunt doen. Voordat de werkzaamheden in 2020 weer beginnen, ontvangt u via de app een pushbericht met meer informatie.

Meer informatie over het project

Heeft u algemene vragen over het werk in uw wijk? Neem dan contact op met directievoerder van de gemeente Leo Spanjaard via het telefoonnummer 070 353 33 60. Krijgt u een voicemail? Spreek dan uw naam, vraag en contactgegevens in. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. U kunt ook een e-mail sturen naar leo.spanjaard@denhaag.nl.

Contact aannemer

Heeft u specifieke vragen over de uitvoering in 2020 zoals de planning, parkeren of bereikbaarheid? Neem dan contact op met Tamara Weber, omgevingsmanager van HABO GWW:

Zie ook: Werkzaamheden Erasmusweg

Gepubliceerd: 31 mei 2019Laatste wijziging: 2 augustus 2019