Laakkwartier-Oost: nieuwe riolering

De meeste straten in Laakkwartier-Oost krijgen een nieuw riool. Ook krijgen de woonerven dezelfde inrichting als de straten ernaast. In een paar straten komt eenrichtingsverkeer. In de hele wijk wordt de maximumsnelheid 30 kilometer per uur.

Het werk begint eind januari 2022 en duurt naar verwachting tot half 2023.

Digitale videogesprekken

De gemeente organiseert de komende tijd digitale videogesprekken. Medewerkers van de gemeente en de aannemer geven dan antwoord op uw vragen over de werkzaamheden en de planning. De videogesprekken zijn van maandag 17 tot en met donderdag 20 januari 2022:

 • maandag 17 januari: tussen 17.00 en 19.00 uur
 • dinsdag 18 januari: tussen 15.00 en 17.00 uur
 • woensdag 19 januari tussen 11.00 en 13.00 uur
 • donderdag 20 januari tussen 9.00 en 11.00 uur

U kunt hiervoor een tijdsblok van 15 minuten aanvragen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor een videogesprek door een e-mail te sturen naar laakkwartier-riolering@denhaag.nl. Geef in uw e-mail aan op welke tijd u graag een gesprek wilt aanvragen. Hierna krijgt u van de gemeente een e-mail met een tijdstip en een link voor het videogesprek.

Telefonisch vragen stellen

Kunt u niet meedoen, of wilt u liever telefonisch uw vragen stellen? Neem dan contact op met de omgevingsmanager. De contactgegevens van de omgevingsmanager vindt u onderaan deze pagina.

Wat gaat er gebeuren?

Nieuw riool

Het riool in Laakkwartier-Oost is oud. Daarom komt er een nieuw riool. Het gaat om het riool in de volgende straten: Antheunisstraat, De Bullstraat, Gerard Kellerstraat, Haverschmidtstraat, Isingstraat, Jonckbloetplein (gedeelte), Karel de Geerstraat, Laakkade (gedeelte), Lamarckstraat, Lyonnetstraat, Miquelstraat (gedeelte), Oudemansstraat (gedeelte), Reinwardtstraat, Schlegelstraat, Trembleystraat.

Openbare verlichting

In de hele wijk Laakkwartier-Oost komen nieuwe kabels voor de openbare verlichting. De Bullstraat, Gerard Kellerstraat en Haverschmidtstraat krijgen ook nieuwe lichtmasten.

Veranderingen voor het verkeer

Na het vervangen van het riool wil de gemeente uw buurt veiliger maken voor verkeer. Daarom is er een voorstel om een aantal straten anders in te richten:

 • De woonerven in De Bullstraat, Gerard Kellerstraat en Haverschmidtstraat krijgen dezelfde inrichting als de straten ernaast.
 • De rijrichting in de Antheunisstraat, De Bullstraat, Gerard Kellerstraat en Lamarckstraat wordt eenrichtingsverkeer. Deze straten mag u maar vanaf 1 kant inrijden:
  o Antheunisstraat: van Haverschmidtstraat naar Oudemansstraat
  o De Bullstraat: van Antheunisstraat naar Laakkade
  o Gerard Kellerstraat: van Laakkade naar Antheunisstraat
  o Lamarckstraat: van Schlegelstraat naar Laakkade
Belangrijke informatie: Voor het aanpassen van deze straten is een besluit nodig. Dit besluit staat op www.officielebekendmakingen.nl (Gebruik de zoekterm ‘Laakkwartier Den Haag’ op het Gemeenteblad).

Werkzaamheden

De gemeente voert de volgende werkzaamheden uit:

 • De straten gaan helemaal open.
 • De gemeente vervangt het oude riool voor een nieuw riool.
 • Er komen nieuwe huisaansluitingen en waterafvoerputten.
 • Er komen nieuwe kabels voor de openbare verlichting.
 • Kruispunten krijgen een nieuwe inrichting waardoor auto's niet meer op de hoeken kunnen parkeren.
 • Hoeken van de straat worden breder. Zo wordt oversteken makkelijker.
 • Er komen duidelijke parkeerplaatsen.
 • In de hele wijk geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.
 • Er komt meer ruimte voor de bomen.
 • In alle straten komt een stenen wegdek terug.

De gemeente gebruikt de stenen, tegels en andere materialen voor een deel opnieuw. Als het nodig is bestraat de gemeente met nieuw materiaal.

Planning

Op de kaart geven de nummers de volgorde aan van het werk in de straten.

Op het kaartje geven de nummers de volgorde aan van het werk in de straten. In de app ‘HABO GWW’ vindt u een bijgewerkte planning.
Op het kaartje geven de nummers de volgorde aan van het werk in de straten. In de app ‘HABO GWW’ vindt u een bijgewerkte planning.

App ‘HABO GWW’

U kunt het project Laakkwartier-Oost ook volgen via de app ‘HABO GWW’. Download deze app in de Appstore of Playstore. In de app vindt u de laatste informatie, planning, fases van het project en een contactformulier.

De planning staat niet vast. Ongeveer 1 week voordat de werkzaamheden in uw straat beginnen krijgt u een brief van aannemer HABO GWW.

Bereikbaarheid

Voor het werk aan het riool gaat de straat helemaal open. Woningen en bedrijven blijven via loopschotten voor voetgangers altijd bereikbaar.

Parkeren

De aannemer voert de werkzaamheden in delen uit om zo voor minder overlast te zorgen. Wanneer de aannemer in uw straat werkt, kunt u daar tijdelijk niet parkeren.

 • Heeft u een gehandicaptenparkeerplaats? Dan biedt de gemeente u een tijdelijke gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken) aan. Dit is op een voor u zo goed mogelijk bereikbare plek.

 • Parkeert u op eigen terrein en heeft u geen parkeervergunning? Dan kunt u een tijdelijke parkeerontheffing krijgen.

Neem voor vragen over parkeren contact op met de omgevingsmanager van de aannemer. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Hulpdiensten

De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten ook tijdens het werk de bewoners in de buurt goed kunnen bereiken. Parkeer uw auto daarom alleen in parkeervakken. Zo kunnen de hulpdiensten er in geval van nood goed langs. Als het nodig is, legt de gemeente rijplaten op de weg.

Huisvuil

Als uw straat is opengebroken, kan de vuilniswagen er niet in. Er staat dan op borden aangegeven waar u uw vuilnis tijdens de ophaaldagen kwijt kunt. De aannemer laat u hierover meer weten in een brief. U moet hiervoor misschien iets verder lopen dan u gewend bent.

Voor bewoners

Om de werkzaamheden zo makkelijk mogelijk te maken, vraagt de gemeente u:

 • obstakels zoals fietsen en bloembakken weg te halen.
 • overhangend groen en hagen te snoeien of weg te halen.
 • uw auto tijdelijk ergens anders te parkeren.

Veiligheid

De gemeente werkt zo veilig mogelijk. Toch blijft een werkterrein gevaarlijk. Wijs kinderen hierop en houd ze weg van het werkterrein.

Contact

Vragen over de uitvoering van het werk kunt u stellen aan Peter Oldenburg, omgevingsmanager van HABO GWW. U kunt hem bereiken op maandag tot en met vrijdag via het telefoonnummer 06 - 18 87 85 85. Of stuur een e-mail naar laakkwartieroost@habogww.nl.

Heeft u een vraag aan de gemeente? Bijvoorbeeld over het beleid van de gemeente. Stuur dan een e-mail naar laakkwartier-riolering@denhaag.nl.

Straat in Laakkwartier-Oost.
Straat in Laakkwartier-Oost.

Gepubliceerd: 5 januari 2022Laatste wijziging: 13 januari 2022