Laakkwartier-Oost: herinrichting en riool vervangen

In een deel van Laakkwartier-Oost wordt vanaf begin september de riolering vervangen. Het werk wordt in fases uitgevoerd zodat er zo veel mogelijk parkeerplaatsen blijven. De werkzaamheden duren tot eind 2020.

Wat gaat er gebeuren?

Het riool in de wijk is verouderd. Het hoofdriool en alle huisaansluitingen worden daarom vervangen. Hiervoor moet iedere straat van gevel tot gevel/erfgrens open.

De rioolvervanging wordt gecombineerd met een herinrichting van de straten, waarbij de gemeente:

  • tientallen extra parkeerplaatsen aanlegt
  • de kwaliteit van de openbare ruimte in de wijk verbeterd door grotendeels nieuwe materialen te gebruiken
  • extra groen plant

In de volgende straten wordt gewerkt:

  • Allard Piersonlaan
  • Damasstraat
  • Elise van Calcarstraat
Huidige situatie Allard Piersonlaan (vanaf de Goeverneurlaan)
Huidige situatie Allard Piersonlaan (vanaf de Goeverneurlaan)

Voorlopige planning

Fase Straat (deel) Start Eind
A Gouvernlaan - Jan ten Brinkstraat Begin september 2019 Gereed
B J. ten Brinkstraat - Elise v. Calcarstraat Half september 2019 Gereed
C Elise van Calcarstraat - Linnaeusstraat Eind september 2019 Gereed
D Linnaeusstraat - Damasstraat 9 oktober 2019 Gereed
E Damasstraat (zijde Genestetlaan) 24 oktober 2019 Gereed
F Damasstraat - Paets van Troostwijk 24 oktober 2019 Eind december 2019
G Damasstraat (zijde Genestetlaan) 26 november 2019 Eind januari 2020
H Gouverneurlaan - Antheunisstraat 6 januari 2020 Eind januari 2020
I Antheunisstraat - Isingstraat 15 januari 2020 Eind februari 2020
J Isingstraat - Laakkade Eind januari 2020 Begin maart 2020
K J. ten Brinkstraat - Elise v. Calcarstraat Begin februari 2020 Eind maart 2020
L Elise van Calcarstraat Eind februari 2020 Begin april 2020
M Elise van Calcarstraat - Linnaeusstraat Begin maart 2020 Half april 2020
N Linnaeusstraat - Damasstraat Half maart 2020 Eind april 2020
O Damasstraat (zijde Oudemansstraat) Eind maart 2020 Begin mei 2020
P Damasstraat - Paets van Troostwijk Begin april 2020 Half mei 2020
Q Damasstraat (zijde Oudemansstraat) Half april 2020 Begin juni 2020
R Laakkade - Isingstraat Half mei 2020 Eind juni 2020
S Isingstraat - Antheunisstraat Eind mei 2020 Half juli 2020

Inloopavond

Woensdag 3 juli 2019 organiseerde de gemeente een inloopavond. Bewoners konden het ontwerp bekijken en vragen stellen over de uitvoering van de werkzaamheden. Medewerkers van de gemeente en de aannemer waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

Kon u niet langskomen en heeft u vragen, neem dan contact op met de omgevingsmanager, de heer P.C. den Braber. Hij is bereikbaar via e-mailadres parkereninwoonwijken@denhaag.nl of via telefoonnummer (070) 752 68 26.

Nieuwe materialen

Alle straten worden grotendeels ingericht met nieuwe materialen. De stoepen worden bestraat met grijze tegels en de rijbanen krijgen rode bakstenen. Voor de parkeerstroken gebruikt de gemeente de bestaande stenen. Voor het parkeren van fietsen komen fietsbeugels op straat. De lantaarnpalen, Berlagemasten, in de Damasstraat komen terug. Op de Allard Piersonlaan komen nieuwe Berlagemasten.

Huisvuil

Tijdens de werkzaamheden zijn aanbiedplaatsen voor huisvuil niet altijd bereikbaar voor de vuilophaaldienst. U kunt uw huisvuil tijdelijk kwijt op andere aanbiedplaatsen. Waarschijnlijk op de hoek van iedere straat waar gewerkt wordt. Dit zal met borden worden aangegeven. Deze aanbiedplaatsen kunt u, na het maken van een afspraak, ook gebruiken voor het aanbieden voor uw grofvuil. U kunt er ook oud papier neerzetten op de maandelijkse inzameldag.

Geen ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s)

Momenteel worden er nog geen ORAC’s geplaatst. Als na de herinrichting de parkeerdruk voldoende is afgenomen, dan wordt dit verder opgepakt. De bovengrondse papier- en glasbakken worden vervangen door ondergrondse.

Groen

Op verschillende inspraakavonden zeiden bewoners dat zij graag willen dat de groene middenbermen met speelplekken worden verbeterd. Onder een paar speeltoestellen worden goede speelvloeren neergelegd. Ook worden er mooie zitranden onder de centrale grote bomen in de Damasstraat gemaakt. In de definitieve plannen zijn deze wensen opgenomen. Op enkele plaatsen komen nieuwe toestellen en waar nodig wordt de sierbeplanting vervangen of aangevuld. Rond de groene middenbermen komen nieuwe halfhoge klassieke hekwerken.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor auto’s en fietsers zijn er omleidingen. Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden voor voetgangers altijd bereikbaar. Als het nodig is legt de aannemer loopschotten neer. De loopschotten zijn voor voetgangers.

Veiligheid

De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen hiervoor te waarschuwen en hen weg te houden van het werkterrein.

Hulpdiensten

De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten ook tijdens de werkzaamheden de buurt goed kunnen bereiken. Parkeer daarom uw auto alleen in de parkeervakken zodat de hulpdiensten er in geval van nood goed door kunnen. Als het nodig is worden er voor de bereikbaarheid van hulpdiensten rijplaten neergelegd.

Parkeren

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Hierdoor is maar een beperkt aantal parkeerplaatsen niet te gebruiken. Wanneer de werkzaamheden plaatsvinden, krijgt u soms de mogelijkheid tijdelijk te parkeren in een andere wijk. Hierover wordt u op een later moment geïnformeerd. (Gehandicapten)parkeerplaatsen op kenteken worden tijdelijk verplaatst naar een zo goed mogelijk bereikbare plek. Als bewoners tijdens de werkzaamheden geen gebruik kunnen maken van hun parkeergarage, dan krijgen zij een parkeervergunning op straat voor die periode. 72 uur voordat de werkzaamheden starten kan niet meer worden geparkeerd in een straat.

Uitwijkregeling

De bewonersparkeervergunning Laakkwartier-Oost (gebiedscode 18D) is tot en met 31 december 2020 ook geldig in de vergunninggebieden:

  • Laakhaven (gebiedscode 18B)
  • Laak (West) (gebiedscode 18C)
  • Noordpolderbuurt (gebiedscode 18E).

Deze uitwijkregeling geldt niet voor de bezoekersparkeervergunning en de bedrijfsparkeervergunning.

Meer informatie

Bewoners ontvangen 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden een brief van de aannemer. Daarin staat ook hoe de aannemer bereikbaar is.

Gepubliceerd: 22 mei 2019Laatste wijziging: 9 december 2019