Laakhaven-West: nieuwe riolering

In Laakhaven-West wordt vanaf 8 januari 2018 de riolering vervangen. Het gaat om het riool aan de Michaëlisstraat, 1e Lulofsdwarsstraat, Calandkade, Meyerstraat, Verheeskade, hoek Calandstraat/Waldorpstraat en Johan van Veenplein.

Wat gaat er gebeuren?

De gemeente vervangt de riolering in een paar straten in de wijk omdat die verouderd is. Om het riool te kunnen vervangen, moet de straat in zijn geheel open. Van gevel tot gevel. Ook de huisaansluitingen op het riool worden vervangen. De werkzaamheden starten in januari 2018 in de Michaëlisstraat.

Fases rioleringswerkzaamheden 

Volgens verwachting is dit de planning van de werkzaamheden:

  • Fase 1: Michaëlisstraat, gereed.
  • Fase 2: 1e Lulofsdwarsstraat, gereed.
  • Fase 3: Calandkade, gedeeltelijk klaar. Halverwege 2019 wordt het werk afgerond.
  • Fase 4: Meyerstraat, gereed.
  • Fase 5: Calandkade, gereed.
  • Fase 6: Verheeskade, halverwege 2019.
  • Fase 7: Johan van Veenplein, gereed.

Hieronder ziet u op het kaartje de verschillende fases van de werkzaamheden.

Fasering rioolwerkzaamheden per straat in Laakhaven-West
Fasering rioolwerkzaamheden per straat in Laakhaven-West

Bouwwerkzaamheden

In dit gebied wordt veel gebouwd. Bij de planning van de werkzaamheden is zoveel mogelijk rekening gehouden met de bouwwerkzaamheden in de wijk. Als de planning door omstandigheden wijzigt, kan het toch gebeuren dat alle werkzaamheden voor meer overlast zorgen dan de bedoeling was.

Meetpunten

Om de riolering te kunnen vernieuwen, is een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand nodig. Om te voorkomen dat hierdoor schade ontstaat aan uw woning of bedrijfspand, plaatst de gemeente meetpunten (hoogteboutjes) op een aantal gevels. Zo wordt de hoogteligging van de bebouwing in de gaten gehouden in uw straat.

Houd rekening met de werkzaamheden

  • Parkeer uw auto ergens anders.
  • Verwijder obstakels zoals fietsen en bloembakken.
  • Snoei of verwijder overhangend groen en hagen.

Bereikbaarheid van de straat

Voor de uitvoering van de werkzaamheden aan het riool moet de straat in zijn geheel open. Gemeente en aannemer doen er alles aan om de gevolgen voor u zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor auto’s en fietsers zijn er omleidingen. Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden voor voetgangers altijd bereikbaar. Als het nodig is, worden er loopschotten neergelegd.

Parkeren

U kunt tijdens de werkzaamheden niet in het werkgebied parkeren. Parkeer uw auto ergens anders in de buurt. Heeft u een invalideparkeerplaats? Dan krijgt u een tijdelijke invalideparkeerplaats (op kenteken) op een voor u zo goed mogelijk bereikbare plek aangeboden.

Hulpdiensten

De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten ook tijdens de werkzaamheden de bewoners in de buurt goed kunnen bereiken. Parkeer daarom uw auto alleen in de parkeervakken, zodat de hulpdiensten er in geval van nood goed door kunnen. Als het nodig is, legt de aannemer rijplaten neer voor de hulpdiensten.

Veiligheid

De gemeente doet er alles aan om veilig te werken. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Vertel kinderen om niet in de buurt van het werkterrein te spelen.

Huisvuil

U kunt uw huisvuil kwijt bij de met borden aangegeven plaatsen. Het kan zijn dat u daardoor verder moet lopen dan u gewend bent. Voor mensen die minder goed ter been zijn, kan dit een probleem zijn. Wilt u uw buurvrouw of buurman helpen als dat nodig is?

Vragen over het project

Heeft u vragen over het werk in uw wijk? Neem dan contact op met de directievoerder van de gemeente, Leo Spanjaard via (070) 353 33 60. Krijgt u een voicemail? Spreek dan uw naam, vraag en contactgegevens in. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld. U kunt ook een e-mail sturen naar leo.spanjaard@denhaag.nl.

Informatie en inloopspreekuur aannemer

Heeft u specifieke vragen over de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden, zoals de planning, parkeren of bereikbaarheid? Dan kunt u terecht bij Tamara Weber, de omgevingsmanager van de aannemer HABO GWW.

Inloopspreekuur is elke dinsdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur op Stadsdeelkantoor Laak aan het Slachthuisplein 25 in de kleine vergaderzaal op de begane grond.

Het eerste inloopspreekuur is op dinsdag 9 januari 2018. Tamara Weber kunt u tijdens kantooruren telefonisch bereiken via 06 - 18 87 85 85 en op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur. U kunt haar ook een e-mail sturen via laakhavenwest@habogww.nl.

Bewonersbrieven

Voordat de werkzaamheden in of rond een straat beginnen, krijgen de bewoners een brief van de aannemer. Op 18 december 2017 was er een inloopbijeenkomst over de nieuwe riolering in Laakhaven-West. Medewerkers van de gemeente en de aannemer vertelden toen meer over de werkzaamheden.

Gepubliceerd: 18 december 2017Laatste wijziging: 9 januari 2019