Kortenbos: nieuwe riolering

In Kortenbos worden vanaf maandag 3 september 2018 de riolering en huisaansluitingen vervangen. Ook wordt een aantal straten opnieuw bestraat.

De riolering in de straten is oud en aan vervanging toe. Het werk  is in fases  en duurt naar verwachting tot eind april 2019.  

Rioleringsstraten

Het riool wordt vervangen in de volgende straten:

 • Pieter van den Zandestraat
 • Oude Boomgaardstraat
 • Breedstraat
 • Snoekstraat
 • Gedempte Sloot
 • Kalkoenstraat (renoveren riool)

Nieuwe bestrating

  In de Pastoorswarande, Bakkersstraat, Noordstraat en de Geest (tussen huisnummers 32 en 56) wordt alleen de bestrating gedaan.

  Wat gaat er gebeuren?

  De gemeente gaat in een aantal straten in de wijk de riolering vervangen of renoveren, omdat die is verouderd. Om het riool te kunnen vervangen, moet de straat in zijn geheel open: van gevel tot gevel. Ook de huisaansluitingen op het riool worden vervangen. In alle straten wordt de bestrating opnieuw gelegd. Hierbij wordt het materiaal zoveel mogelijk opnieuw gebruikt. Eerst  wordt de Gedempte Sloot gedaan. De werkzaamheden starten op maandag 3 september 2018 op de kruising van de Gedempte Sloot en de Bakkersstraat.

  In de Kalkoenstraat wordt het riool gerenoveerd met een techniek die ‘relinen’ wordt genoemd. Door het aanbrengen van een zogenaamde ‘kous’ in het hoofdriool wordt de binnenkant van het riool vernieuwd.

  In februari 2018 was er een inloopbijeenkomst over de herinrichting van de Pieter van den Zandestraat en de Oude Boomgaardstraat. Vanwege bezwaar van bewoners gaat de herinrichting van deze straten niet door. De woonerven blijven en de verkeerscirculatie blijft hetzelfde.

  Planning

  Werkzaamheden per straat
  Planning werkzaamheden
  Straat (deel) Start Eind
  1. Kruising Bakkerstraat/Gedempte Sloot Gereed
  2. Gedempte Sloot Gereed
  3. Breedstraat Gereed
  4. Pieter van den Zandestraat Gereed
  5. Pastoorswarande (zijde Snoekstraat) Gereed
  6. Pastoorswarande (zijde Geest) Gereed
  7. Geest half april 2019 eind april 2019
  8. Oude Boomgaardstraat Gereed
  9. Noordstraat Gereed
  10. Bakkerstraat eind januari 2019 half april 2019
  11. Snoekstraat half februari 2019 eind maart 2019
  12. Kalkoenstraat eind februari 2019 begin april 2019

   Bomen

   Om de werkzaamheden aan het riool te kunnen uitvoeren in de Pieter van den Zandestraat, is het nodig om een deel van de bomen te kappen. Deze staan nu te dicht op het riool. Dit gebeurt voordat de werkzaamheden aan het riool starten. Na de werkzaamheden plant de gemeente nieuwe bomen op dezelfde plekken terug.

   Plaatsen meetpunten

   Om de riolering te kunnen vernieuwen, is een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand nodig. Om te voorkomen dat er hierdoor schade ontstaat aan uw woning, plaatst de gemeente meetpunten (hoogteboutjes)  in een aantal gevels.  Deze boutjes meten of de panden verzakken.

   Overlast en bereikbaarheid

   Voor de werkzaamheden aan het riool moet de straat helemaal opengebroken worden. De gemeente doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor auto’s en fietsers zijn er omleidingen. Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden voor voetgangers bereikbaar. Als het nodig is, worden er loopschotten neergelegd. De loopschotten zijn alleen voor voetgangers.  

   Parkeren

   De gemeente voert de werkzaamheden zoveel mogelijk per straat uit. Hierdoor zijn steeds een aantal parkeerplaatsen niet in gebruik. Neem in de ze situaties contact op met de omgevingsmanager van HABO GWW:

   • Heeft u een invalideparkeerplaats, dan biedt de gemeente u een tijdelijke invalideparkeerplaats (op kenteken) op een voor u zo goed mogelijk bereikbare plek.
   • Maakt u gebruik van een berging voor uw scootmobiel, dan wordt gekeken waar die tijdelijk het beste kan staan.
   • Heeft u een privé parkeerplaats, dan kunt u een tijdelijke ontheffing krijgen.

   Hulpdiensten

   Parkeer uw auto alleen in de parkeervakken, zodat de hulpdiensten er in geval van nood goed door kunnen. Als het nodig is, legt de gemeente rijplaten neer.

   Veiligheid

   De gemeente werkt zo veilig mogelijk. Toch blijven werkterreinen gevaarlijk. Vertel kinderen hier niet te spelen.

   Huisvuil

   Tijdens de werkzaamheden zijn de ondergrondse restafvalcontainers afgesloten. Zij zijn dan niet bereikbaar voor de vuilniswagen. U kunt uw huisvuil tijdelijk in bovengrondse restafvalcontainers kwijt of in andere ondergrondse containers bij u in de buurt.

   Bouwapp Kortenbos

   Om het project 'Kortenbos' te volgen, kunt u gratis de app 'HABO GWW' downloaden via de Appstore/Playstore. In de app vindt u actuele informatie zoals de planning, veiligheid, parkeren en contactinformatie. Ook heeft de app een contactformulier waarmee u direct een vraag of melding kunt doen.

   Contact en inloopspreekuur aannemer

   Heeft u specifieke vragen over de uitvoering zoals de planning, parkeren of bereikbaarheid, neem dan contact op met Tamara Weber, omgevingsmanager van HABO GWW via:

   Vanaf maandag 3 september 2018 is er om de week (even weken) een inloopspreekuur op maandag van 11.00 tot 12.00 uur op het Westeinde 29. Voordat de werkzaamheden in uw straat beginnen ontvangt u een brief van de aannemer.

   Meer informatie over het project

   Heeft u algemene vragen over het werk in uw wijk? Neem dan contact op met directievoerder van de gemeente Leo Spanjaard via het telefoonnummer (070) 353 33 60. Krijgt u een voicemail? Spreek dan uw naam, vraag en contactgegevens in. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld. Of stuur een e-mail sturen naar  leo.spanjaard@denhaag.nl.

   Gepubliceerd: 28 augustus 2018Laatste wijziging: 29 maart 2019