Jan van Beersstraat en omgeving: herinrichting

De Jan van Beersstraat en de straten eromheen worden opnieuw ingericht. De maximumsnelheid gaat van 50 naar 30 km per uur. Hierdoor worden de straten veiliger en verbetert de leefbaarheid. De gemeente combineert de herinrichting met het vervangen van het riool in Spoorwijk.

De werkzaamheden beginnen op maandag 19 april 2021 en duren tot augustus 2022.

Werkzaamheden

De gemeente gaat het riool in Spoorwijk vervangen. Daarvoor moet de straat helemaal open. Ook huisaansluitingen en waterafvoerputten worden vervangen. Met de werkzaamheden aan de riolering past de gemeente ook de inrichting van een aantal straten aan:

 • Op kruispunten komen verkeersdrempels en verhogingen om het verkeer af te remmen.
 • Stoepen en parkeervakken worden opnieuw aangelegd. In sommige straten wordt de rijbaan daardoor smaller. In die straten geldt straks eenrichtingsverkeer.
 • Stenen, tegels en andere materialen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt.
Toekomstbeeld van de Jan van Beersstraat
Toekomstbeeld van de Jan van Beersstraat

Planning en Fasering

De planning en fasering zijn voorlopig. Bij grote veranderingen krijgen bewoners bericht. Ongeveer 1 week voordat de werkzaamheden in een straat beginnen, ontvangen bewoners een brief van aannemer Dura Vermeer.

Met nummers is aangegeven wat de volgorde van het werk is.
Met nummers is aangegeven wat de volgorde van het werk is.
Fase Straat Start Einde
1 Van Koetsveldstraat half april 2021 half juni 2021
1 Stastokstraat (deel 1) half april 2021 half juni 2021
1 Kneppelhoutstraat half april 2021 half juni 2021
2 Beetsstraat half mei 2021 eind juni 2021
3 Stastokstraat (deel 2) begin juni 2021 half juli 2021
4 Jan Wapstraat (deel 1) eind juni 2021 begin augustus 2021
4 Guido Gezellestraat (deel 1) eind juni 2021 eind augustus 2021
5 Jan Wapstraat (deel 2) half augustus 2021 eind september 2021
6 Hugo Verrieststraat (deel 1) eind augustus 2021 oktober 2021
7 Rosseelstraat begin oktober 2021 eind november 2021
8 Oltmansstraat eind oktober 2021 eind november 2021
9 kruising Van Zeggelenlaan / Jan van Beersstraat begin april 2022 half april 2022
9 Ledeganckplein (deel 1) begin oktober 2021 eind december 2021
9 Van Meursstraat begin oktober 2021 eind december 2021
10 Dr. Schaepmanstraat eind juni 2022 eind juli 2022
11 Jan van Beerstraat begin maart 2022 eind mei 2022
12 Betsy Perkstraat eind juni 2022 half juli 2022
12 Guido Gezellestraat (deel 2) eind januari 2022 half maart 2022
13 Ledeganckplein (deel 2) eind januari 2022 eind april 2022
14 Van Zeggelenlaan half april 2022 begin mei 2022
14 Hildebrandplein begin februari 2022 eind maart 2022
13 Hugo Verrieststraat (deel 2) eind februari 2022 eind april 2022
15 Schimmelweg half mei 2022 begin juli 2022
16 Sinjeur Semeijnsweg (deel 1) begin juli 2022 eind augustus 2022
17 Guido Gezellestraat (deel 3) begin mei 2022 eind mei 2022
18 Prudens van Duysestraat begin mei 2022 begin juni 2022
19 Sinjeur Semeijnsweg (deel 2) begin augustus 2022 half september 2022
20 Hugo Verrieststraat (deel 3) begin augustus 2022 half september 2022

Bereikbaarheid

Parkeren

Om overlast te beperken, worden de werkzaamheden in fasen uitgevoerd. Waar gewerkt wordt kunt u tijdelijk niet parkeren. Bewoners met een invalidenparkeerplaats of parkeerplaats op eigen terrein krijgen een tijdelijke parkeerplaats (op kenteken) aangeboden. Neem voor parkeren contact op met de omgevingsmanager van de aannemer. Zie onder het kopje Contact.

Huisvuil

Als de straat openligt, kan de vuilniswagen daar geen huisvuil ophalen. Bewoners krijgen van aannemer Dura Vermeer een brief met de plek van de tijdelijke aanbiedplaatsen. Er staan ook borden. De ondergrondse afvalcontainers (ORAC’s) worden afgesloten. Zet uw huisvuil hier niet naast.

Nieuwe wegindeling

Voor de hele buurt is gekeken naar de bereikbaarheid als er in meer straten eenrichtingsverkeer wordt ingesteld. Er is een plan gemaakt met de rijrichtingen per straat. Het autoverkeer rijdt hierdoor zo min mogelijk om naar of vanaf de doorgaande wegen zoals de Alberdingk Thijmstraat of de Goeverneurlaan. Het eenrichtingsverkeer geldt alleen voor autoverkeer en niet voor fietsers.

Kaart van Spoorwijk met de nieuwe rijrichtingen per straat, en de 30 km per uur zone
Kaart van Spoorwijk met de nieuwe rijrichtingen per straat, en de 30 km per uur zone

De volgende straten krijgen eenrichtingsverkeer:

 • De Stastokstraat (tussen de Beetsstraat en de Kneppelhoutstraat) eenrichtingsverkeer richting Kneppelhoutstraat
 • De Kneppelhoutstraat (tussen de Van Koetsveldstraat en het Alberdingk Thijmplein) eenrichtingsverkeer richting Alberdingk Thijmplein
 • De Van Koetsveldstraat (tussen Jan Wapstraat en de Rosseelstraat) eenrichtingsverkeer richting Rosseelstraat
 • De Betsy Perkstraat/Ledeganckplein (oneven kant) eenrichtingsverkeer richting Jan van Beersstraat
 • De Hugo Verrieststraat (tussen het Ledeganckplein en de Sinjeur Semeynsweg) eenrichtingsverkeer richting Sinjeur Semeynsweg
 • In de Guido Gezellestraat (tussen de Rosseelstraat en het Ledeganckplein) is de rijrichting omgedraaid, eenrichtingsverkeer richting Ledeganckplein

In de volgende straten verandert de maximumsnelheid van 50 kilometer naar 30 kilometer per uur:

 • Van Zeggelenlaan (tussen Goeverneurlaan en Sinjeur Semeynsweg)

 • Jan van Beersstraat

 • Ledeganckplein

 • Van Meursstraat

Contact

Aannemer Dura Vermeer voert de werkzaamheden uit. Heeft u vragen over de planning, parkeren of bereikbaarheid? Neem dan, contact op met Patricia van der Doorn, de omgevingsmanager van Dura Vermeer. Dit kan telefonisch via 06-14 84 87 77 of per e-mail via p.v.d.doorn@duravermeer.nl.

Bouwapp

U kunt het project Jan van Beersstraat en omgeving volgen via de BouwApp. Deze app kunt u gratis downloaden via de Appstore of Playstore. Met tussentijdse berichten brengt de app bewoners op de hoogte over de laatste ontwikkelingen.

Vragen

Heeft u vragen aan de gemeente over dit project? Stuur dan een e-mail naar janvanbeersstraat-eo@denhaag.nl.

Zie ook: Voorlopig ontwerp Jan van Beersstraat (RIS303946)

Gepubliceerd: 17 maart 2021Laatste wijziging: 12 april 2022