Haveltestraat en omgeving: vervangen riolering

In de Haveltestraat en omliggende straten is de riolering verouderd. Er komt nieuwe riolering. De gemeente combineert dit werk met het vernieuwen van de openbare verlichting en het vervangen van het kabelnetwerk. De werkzaamheden starten op 20 januari 2020.

Haveltestraat
Haveltestraat

Werkwijze

Stedin vervangt vooraf aan de rioleringswerkzaamheden de oversteken van de gasleidingen in een straat. Vervolgens kan de riolering worden vervangen. Om de huisaansluitingen op het riool te vervangen,  wordt de stoep gedeeltelijk opengemaakt en opnieuw bestraat. Op een later moment vervangt Stedin de gasleiding in de stoep en de huisaansluitingen op het gas. Als deze werkzaamheden klaar zijn, wordt de stoep helemaal opnieuw bestraat.

Straten

Het riool wordt vervangen in (gedeelten van) de volgende straten:

 • Koekangestraat (tussen Steenwijklaan en Coevordenstraat en tussen Koekangestraat en Leyweg)

 • Steenwijklaan (oneven zijde tussen Koekangestraat en Leyweg)

 • Leyweg (oneven zijde tussen Steenwijklaan en het stadsdeelkantoor)

 • Coevordenstraat (tussen Leggelostraat en Koekangestraat)

 • Leggelostraat (tussen Steenwijklaan en Melis Stokelaan)

 • Haveltestraat

 • Eeldeplantsoen

 • 1e Eeldepad

 • 3e Eeldepad

    Eeldeplantsoen
    Eeldeplantsoen

    Wat gaat er gebeuren?

    • De riolering wordt (in fases) vervangen.

    • De huisaansluitingen worden ook vervangen.

    • De nieuwe flats op het terrein tussen de Leggelostraat, Coevordenstraat, Koekangestraat en Haveltestraat worden aangesloten op een gescheiden rioolstelsel. Het zorgt er voor dat regenwater in een apart riool wordt opgevangen en terechtkomt in het water aan de Steenwijklaan.

    • De stoep en stoepranden worden vernieuwd.

    • In de rijwegen komen nieuwe stenen. De oude stenen worden zoveel mogelijk hergebruikt voor de parkeervakken en -stroken.

    • De verlichting wordt vervangen door energiezuinige led-techniek. De kleur van het licht is wit en is vergelijkbaar met de huidige kleurtemperatuur.

    • Het kabelnetwerk van de openbare verlichting wordt vervangen.

    Verkeersveiligheid

    Voor de verkeersveiligheid wordt in een aantal straten eenrichtingsverkeer ingesteld en een aantal verkeersplateau’s en -drempels aangelegd. 

    Planning en fasering

    De planning en fasering zijn voorlopig. De planning kan veranderen door onverwachte omstandigheden, zoals het weer of obstakels in de grond. Bij grote wijzigingen krijgen bewoners op tijd bericht. Bewoners ontvangen een brief van aannemer KWS Infra bv een week voordat de werkzaamheden in hun straat beginnen.

    Haveltestraat en omgeving. In onderstaande tabel staan de fases waarin het werk wordt uitgevoerd.
    Haveltestraat en omgeving. In onderstaande tabel staan de fases waarin het werk wordt uitgevoerd.
    Letter Straat Periode
    A Koekangestraat 1 (zijkant stadsdeelkantoor) gereed
    B Koekangestraat 2 (stukje naar Leyweg) gereed
    C Koekangestraat 3 (tussen stadsdeelkantoor en Steenwijklaan) gereed
    D Steenwijklaan 1 (tussen Koekangestraat en Leyweg) gereed
    E Leyweg (tussen Steenwijklaan en stadsdeelkantoor) gereed
    F1 Coevordenstraat 1 (tussen Koekangestraat en Leggelostraat) gereed
    F2 Coevordenstraat 2 (tussen Koekangestraat en Leggelostraat) gereed
    G1 Leggelostraat 1a (tussen Melis Stokelaan en Coevordenstraat) gereed
    G2 Leggelostraat 1b (aansluiting Melis Stokelaan) gereed
    H Leggelostraat 2 (tussen Coevordenstraat en Haveltestraat) gereed
    I1 Haveltestraat 1 (tussen Koekangestraat en Leggelostraat) gereed
    I2 Haveltestraat 2 (tussen Koekangestraat en Leggelostraat) gereed
    J Eeldeplantsoen 1 (tussen Leggelostraat en 2e Eeldepad) half augustus tot begin oktober
    K 1e Eeldepad (tussen Eeldeplantsoen en Melis Stokelaan) van begin tot eind september
    L Eeldeplantsoen 2 (tussen 2de Eeldepad en 3de Eeldepad) eind augustus tot half oktober
    M 3e Eeldepad (tussen Leggelostraat en Dedemsvaartweg) begin september tot eind oktober
    N Leggelostraat 3 (tussen Haveltestraat en Steenwijklaan) midden september tot begin november
    O Steenwijklaan 2 (tussen Leggelostraat en Steenwijklaan) eind september tot half oktober

    Meetpunten en foto-opnames

    Om de riolering te kunnen vernieuwen, is een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand noodzakelijk. Om te voorkomen dat hierdoor schade ontstaat aan uw woning, plaatst de gemeente meetpunten (zogenoemde hoogteboutjes) op een aantal gevels. Hiermee wordt de hoogteligging van de bebouwing in uw straat gecontroleerd. Van de gevels van de panden in uw straat worden voorafgaand aan de werkzaamheden foto-opnames gemaakt om eventuele schade vast te leggen.

    Voor bewoners

    Om de werkzaamheden soepel te laten verlopen, vraagt de gemeente bewoners om:

    • de auto ergens anders te parkeren

    • obstakels zoals fietsen en bloembakken weg te halen

    • overhangend groen en hagen te snoeien of weg te halen

    Bereikbaarheid

    Voor het werk aan het riool gaan de straat in zijn geheel open. De gemeente doet er alles aan om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Woningen en bedrijven blijven via loopschotten bereikbaar.

    Parkeren

    De aannemer voert de werkzaamheden zoveel mogelijk per straat uit. Hierdoor is steeds een aantal parkeerplaatsen niet te gebruiken. Dit is aangegeven met borden. Als u hier toch parkeert, loopt u het risico dat uw auto wordt weggesleept. Heeft u een invalideparkeerplaats, dan biedt de gemeente u een tijdelijke invalideparkeerplaats (op kenteken) aan, die voor u het meest geschikt is. Neem hiervoor contact op met de omgevingsmanager van de aannemer.

    Hulpdiensten

    De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten ook tijdens de werkzaamheden de bewoners in de buurt goed kunnen bereiken. Parkeer daarom uw auto alleen in de parkeervakken, zodat de hulpdiensten er in geval van nood goed door kunnen.

    Veiligheid

    De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen hiervoor te waarschuwen.

    Huisvuil

    Tijdens de werkzaamheden zijn de ondergrondse restafvalcontainers afgesloten. De vuilophaaldienst kan er niet bij komen. U kunt uw huisvuil tijdelijk in bovengrondse restafvalcontainers kwijt of in andere ondergrondse containers bij u in de buurt. Helaas moet u hiervoor waarschijnlijk iets verder lopen dan u gewend bent. 

    Meer informatie

    Heeft u vragen over het werk in uw wijk? Neem dan contact op met de omgevingsmanager, Anja Grootendorst, van KWS Infra bv. Dit kan via de app, maar u kunt haar ook bellen op 06 - 11 32 02 81. Of stuur een e-mail naar: agrootendorst@kws.nl .

    App en contactgegevens aannemer

    Download de app van de aannemer om de werkzaamheden te volgen. Zoek in de App Store of Play Store op 'KWS'. Zoek daarna naar 'Haveltestraat'. De app is gratis, anoniem en zonder reclames. Heeft u specifieke vragen over de uitvoering zoals de planning, parkeren of bereikbaarheid, neem dan contact op met de omgevingsmanager Anja Grootendorst van KWS Infra bv. Dit kan via de app, maar u kunt haar ook bellen op 06 - 11 32 02 81 of stuur een e-mail naar: agrootendorst@kws.nl.

    Gepubliceerd: 5 december 2019Laatste wijziging: 23 september 2020