Duindorp: werkzaamheden aan het riool

De riolering is in de meeste straten in Duindorp vervangen of gerenoveerd, alleen nog niet in de Duivelandsestraat. Wanneer de werkzaamheden in deze straat zijn, is nog niet bekend.

Kaart Duindorp fasering en planning. Beschrijving in de tabel hieronder.
 • Pluvierstraat (groen): gereed
 • Tesselseplein (blauw): gereed
 • Tesselsestraat (paars): gereed
 • Nieboerweg (lichtgroen): gereed
 • Zeezwaluwstraat (donkeroranje): gereed
 • Duivelandsestraat (roze): start werkzaamheden nog nader te bepalen
 • Duivelandsestraat (deel B, lichtoranje): start werkzaamheden nog nader te bepalen
 • Doggersbankstraat (geel): gereed
 • Pluvierstraat (donkergroen, deel B): gereed
 • Nieboerweg (bruin, deel B): gereed
 • Flakkeesestraat (lichtblauw): gereed
 • Goereesestraat (lichtblauw): gereed

Bereikbaarheid

De Duindorpdam (verlengde van de Pluvierstraat) is opengegaan voor alle verkeer. Hierdoor is er een betere bereikbaarheid van de wijk.

Wat is er gebeurd?

De riolering is vervangen of gerenoveerd omdat die was verouderd. Waar een nieuw riool is aangebracht, kwamen ook nieuwe aansluitingen van de huizen op het riool. Het asfalt op de route van busl­ijn 22 in de Pluvierstraat en de Tesselsestraat is vervangen door bakstenen, ook wel klinkers genoemd. In de Nieboerweg is een verkeersdrempel gekomen.

Eerder is de riolering in de andere straten in Duindorp vervangen. Nu kan het riool in de hele wijk weer tientallen jaren mee.

Gescheiden riolering

Naast het vernieuwen van de oude riolering, is ook een apart riool voor het regenwater aangelegd. Het regenwater wordt opgevangen in een aparte rioolbuis en gaat meteen naar het Afvoerkanaal aan de Houtrustweg. Omdat regenwater schoon is, hoeft het niet te worden gezuiverd.

Duivelandsestraat: nieuw riool, renovatie en infiltratie

In de Duivelandsestraat wordt het riool dat onder de trambaan ligt nog gerenoveerd. Hierdoor kan de trambaan bl­ijven liggen en kan tram 12 bl­ijven r­ijden. Er wordt een nieuw riool aangelegd aan de kant van de huizen en de huisaansluitingen worden vervangen. Aan de kant van de duinen komt een 'infiltratievoorziening'. Hierdoor zakt het regenwater in de bodem.

Bus 22 volgens dienstregeling

Bus 22 werd tijdens de werkzaamheden in de Pluvierstraat en de Tesselsestraat voor ongeveer 3 maanden omgeleid over de Nieboerweg en de Duivelandsestraat. Inmiddels rijdt de bus weer volgens de normale dienstregeling. Kijk voor de laatste informatie op www.htm.nl.

  Goed om te weten

  • De gemeente werkt zo veilig mogelijk. Toch blijven werkterreinen gevaarlijk. Vertel kinderen hier niet te spelen.
  • T­ijdens de werkzaamheden z­ijn de ondergrondse restafvalcontainers afgesloten. U kunt uw huisvuil tijdelijk in bovengrondse containers kw­ijt of in andere ondergrondse containers b­ij u in de buurt.

  Meer informatie

  Heeft u algemene vragen over het werk in uw w­ijk? Neem dan contact op met directievoerder van de gemeente, Piet Ham, via telefoonnummer 06 - 55 84 41 33. Kr­ijgt u een voicemail? Spreek dan uw naam, vraag en contactgegevens in. U wordt zo spoedig mogel­ijk teruggebeld. U kunt ook een e-mail sturen naar piet.ham@denhaag.nl.

  Heeft u specifieke vragen over de uitvoering zoals de planning, parkeren of bereikbaarheid, neem dan contact op met Anne van der Weg, de omgevingsmanager van Kroeze Infra bv., via telefoonnummer (085) 822 04 03 of e-mailadres duindorp@kroezeinfrabv.nl.

  Bouwapp Duindorp

  Om het project 'Duindorp' te volgen, kunt u de gratis app Duindorp downloaden via de Appstore of Playstore. In de app vindt u actuele informatie over de planning, veiligheid en parkeren. Ook kunt u direct vragen stellen of meldingen doen via het contactformulier in de app.

  Gepubliceerd: 28 oktober 2019Laatste wijziging: 5 augustus 2020