Den Haag - Duindorp: nieuwe riolering

Duindorp: nieuwe riolering

Vanaf maandag 14 januari 2019 wordt de riolering vervangen of gerenoveerd in een aantal straten (of delen van straten) in Duindorp. Het werk start in de Pluvierstraat. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind juli 2019 klaar.

De werkzaamheden zijn in de volgende straten:

 • Doggersbankstraat
 • Duivelandsestraat
 • Goereesestraat
 • Flakkeesestraat
 • Markenseplein
 • Nieboerweg
 • Pluvierstraat
 • Tesselseplein
 • Tesselsestraat
 • Tholensestraat
 • Vlielandsestraat
 • Zeezwaluwstraat
Tesselseplein
Tesselseplein

Wat gaat er gebeuren?

De riolering wordt vervangen of gerenoveerd omdat die is verouderd. Waar een nieuw riool wordt aangebracht, komen ook nieuwe aansluitingen van de huizen op het riool. Het asfalt op de route van busl­ijn 22 in de Pluvierstraat en de Tesselsestraat wordt vervangen door bakstenen, ook wel klinkers genoemd. In de Nieboerweg komt een verkeersdrempel.

Eerder is de riolering in de andere straten in Duindorp vervangen. Als de werkzaamheden in bovenstaande straten klaar zijn, kan het riool in de hele wijk weer tientallen jaren mee.

Gescheiden riolering

Naast het vernieuwen van de oude riolering, wordt ook een apart riool voor het regenwater aangelegd. Het regenwater wordt opgevangen in een aparte rioolbuis en gaat meteen naar  het Afvoerkanaal aan de Houtrustweg. Omdat regenwater schoon is, hoeft het niet te worden gezuiverd.

Nu: gemengd riool
Nu: gemengd riool
Straks: gescheiden riool
Straks: gescheiden riool

Werkzaamheden in fasen

Er wordt in fasen gewerkt, om ervoor te zorgen dat de buurt zo weinig mogelijk last heeft van de werkzaamheden.

Vervanging riool

In onderstaande straten of delen van straten wordt de riolering vervangen. Hier  moet de straat helemaal open: van gevel tot gevel. Deze werkgebieden z­ijn op de kaart met kleuren aangegeven.

 • Pluvierstraat (donkergroen): half januari tot eind maart
 • Tesselseplein (blauw): half januari tot eind mei
 • Tesselsestraat (paars): eind maart tot eind mei
 • Nieboerweg (lichtgroen): eind april tot half juni
 • Zeezwaluwstraat (rood): half mei tot half juni
 • Duivelandsestraat (oranje): eind mei tot half juli
 • Tholensestraat (bruin): half juni tot begin juli
 • Doggersbankstraat (geel): eind juni tot eind juli
Overzichtskaart met werkzaamheden per straat

Renovatie

In de Flakkeesestraat en de Goereesestraat wordt het riool gerenoveerd. Dit gebeurt naar verwachting begin april 2019. Bij­ de renovatie kr­ijgt de binnenkant van de rioolbuis een harde laag kunststof. Deze techniek wordt ook wel ‘relinen’ genoemd.

Duivelandsestraat: nieuw riool, renovatie en infiltratie

In de Duivelandsestraat wordt naar verwachting eind maart 2019 het riool dat onder de trambaan ligt gerenoveerd. Hierdoor kan de trambaan bl­ijven liggen en kan tram 12 bl­ijven r­ijden. Er wordt een nieuw riool aangelegd (oranje op de kaart) aan de kant van de huizen en de huisaansluitingen worden vervangen. Waarsch­ijnl­ijk zal dat tussen eind mei en half juli gebeuren. Aan de kant van de duinen komt een infiltratievoorziening. Hierdoor zakt het regenwater in de bodem.

Bomen

Om de werkzaamheden aan het riool te kunnen uitvoeren op het Tesselseplein, is het nodig om 1 boom te kappen. Deze boom staat te dicht op het riool. Na de werkzaamheden wordt een nieuwe boom geplant op een andere plaats in de w­ijk. Alle andere bomen in de wijk bl­ijven gewoon staan.

Bereikbaarheid

Er wordt alles aan gedaan om de w­ijk bereikbaar te houden. Woningen en bedr­ijven blijven bereikbaar voor voetgangers. Als het nodig is, worden er loopschotten neergelegd. Ook het W­ijk- en Dienstencentrum Het Trefpunt en bedrijven en winkels  aan het Tesselseplein blijven bereikbaar.

Omleiding bus 22

Bus 22 wordt tijdens de werkzaamheden in de Pluvierstraat en de Tesselsestraat voor ongeveer 3 maanden omgeleid over de Nieboerweg en de Duivelandsestraat. Als  de werkzaamheden in de Nieboerweg starten, r­ijdt de bus ruim 1 maand via de Sportlaan. Bij­ de haltes worden borden opgehangen met looproutes en de afstand naar de nieuwe t­ijdel­ijke haltes. U kunt de halte op de Sportlaan ook bereiken door gebruik te maken van tram 12, die gewoon blijft rijden. Kijk voor de laatste informatie op www.htm.nl.

Parkeren in de wijk

De gemeente voert de werkzaamheden zoveel mogelijk per straat uit. Hierdoor is telkens een aantal parkeerplaatsen niet te gebruiken.

 • Heeft u een invalideparkeerplaats, dan kunt­ u een t­ijdelijke invalideparkeerplaats (op kenteken) krijgen op een voor u zo goed mogel­ijk bereikbare plek.
 • Heeft u een privé parkeerplaats, dan kunt u een t­ijdelijke ontheffing kr­ijgen. Hiermee kunt u zonder kosten voor een bepaalde periode op straat parkeren.
 • Neem voor een invalideparkeerplaats of parkeerontheffing contact op met Joleen Schrier, omgevingsmanager Kroeze Infra bv. U kunt haar een mail sturen via duindorp@kroezeinfrabv.nl of u kunt haar bellen op (085) 822 04 03.

Goed om te weten

 • Parkeer uw auto alleen in de parkeervakken, zodat de hulpdiensten er in geval van nood goed door kunnen. Als het nodig is, legt de gemeente rijplaten neer.
 • De gemeente werkt zo veilig mogelijk. Toch blijven werkterreinen gevaarlijk. Vertel kinderen hier niet te spelen.
 • T­ijdens de werkzaamheden z­ijn de ondergrondse restafvalcontainers afgesloten. U kunt uw huisvuil t­ijdelijk in bovengrondse containers kw­ijt of in andere ondergrondse containers b­ij u in de buurt.

Meer informatie

Heeft u algemene vragen over het werk in uw w­ijk? Neem dan contact op met directievoerder van de gemeente Piet Ham via 06 55 84 41 33. Kr­ijgt u een voicemail? Spreek dan uw naam, vraag en contactgegevens in. U wordt zo spoedig mogel­ijk teruggebeld. U kunt ook een e-mail sturen naar piet.ham@denhaag.nl.

Heeft u specifieke vragen over de uitvoering zoals de planning, parkeren of bereikbaarheid, neem dan contact op met  Joleen Schrier, de omgevingsmanager van Kroeze Infra bv. via telefoonnummer (085) 822 04 03 of e-mailadres duindorp@kroezeninfrabv.nl.

Vanaf dinsdag 15 januari 2019 is er elke dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur een inloopspreekuur.

Bouwapp Duindorp

Om het project “Duindorp” te volgen, kunt u de gratis app Duindorp downloaden via de Appstore of Playstore. In de app vindt u actuele informatie over de planning, veiligheid en parkeren. Ook kunt u direct vragen stellen of meldingen doen via het contactformulier in de app.

Gepubliceerd: 6 december 2018Laatste wijziging: 6 december 2018