Duindorp: nieuwe planning werkzaamheden

Vanaf januari 2019 wordt de riolering vervangen of gerenoveerd in een aantal straten (of delen van straten) in Duindorp. De werkzaamheden hebben helaas vertraging opgelopen. Dit heeft onder meer te maken met de omstandigheden die het projectteam, ondanks al het vooronderzoek, onder de grond is tegengekomen.

Het projectteam begrijpt dat dit voor bewoners en ondernemers erg vervelend is en hoopt met een nieuwe aanpak de werkzaamheden toch binnen redelijke tijd te kunnen afronden.

  Nieuwe planning en fasering

  De werkzaamheden duren naar verwachting tot half oktober 2019. Er wordt in fasen gewerkt, om ervoor te zorgen dat de buurt zo weinig mogelijk last heeft van de werkzaamheden.

  In de straten of delen van straten waar de riolering wordt vervangen, moet de straat helemaal open: van gevel tot gevel. De werkgebieden zijn op de kaart met kleuren aangegeven. In de Flakkeesestraat en Goereesestraat (lichtblauw) wordt de riolering niet vervangen, maar gerenoveerd. Daarom hoeven deze straten niet opengebroken te worden.

  Kaart Duindorp fasering en planning. Beschrijving in de tabel hieronder.
  • Pluvierstraat (groen): half januari tot half mei
  • Tesselseplein (blauw): begin mei tot begin juni
  • Tesselsestraat (paars): half juni tot half augustus
  • Nieboerweg (lichtgroen): eind april tot eind juni
  • Zeezwaluwstraat (donkeroranje): begin september tot half oktober
  • Duivelandsestraat (roze): half augustus tot half september
  • Duivelandsestraat (deel B, lichtoranje): half september tot half oktober
  • Doggersbankstraat (geel): half juni tot eind juli
  • Pluvierstraat (donkergroen, deel B): half augustus tot eind september
  • Nieboerweg (bruin, deel B): half juni tot eind juni
  • Flakkeesestraat (lichtblauw): half juni
  • Goereesestraat (lichtblauw): half juni

  Andere aanpak

  Om ervoor te zorgen dat de vertraging niet meer wordt, wordt er in de periode van 20 mei tot en met 14 juni tot 19.00 uur (en zo nodig in de weekenden) doorgewerkt aan de Nieboerweg. Ook wordt er in de zomer tijdens de bouwvak maar 2 (van 5 tot en met 19 augustus) in plaats van de gebruikelijke 3 weken niet gewerkt. Er wordt in meerdere straten tegelijkertijd gewerkt, daarbij is goed gekeken naar de bereikbaarheid van de wijk.

  Bereikbaarheid

  De Duindorpdam (verlengde van de Pluvierstraat) is opengegaan voor alle verkeer. Hierdoor is er een betere bereikbaarheid van de wijk. De Nieboerweg is nu voor een deel afgesloten en wordt pas verder opengebroken als de Pluvierstraat weer open is gesteld voor verkeer. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de wensen van bewoners, door bijvoorbeeld de Baden Powellweg tijdens het strandseizoen bereikbaar te houden en het Tesselseplein grotendeels klaar te hebben voor de Jaarmarkt op zaterdag 8 juni.

  Woningen en bedrijven blijven bereikbaar voor voetgangers. Als het nodig is, worden er loopschotten neergelegd. Ook het Wijk- en Dienstencentrum Het Trefpunt en bedrijven en winkels aan het Tesselseplein blijven bereikbaar.

  Wat gaat er gebeuren?

  De riolering wordt vervangen of gerenoveerd omdat die is verouderd. Waar een nieuw riool wordt aangebracht, komen ook nieuwe aansluitingen van de huizen op het riool. Het asfalt op de route van busl­ijn 22 in de Pluvierstraat en de Tesselsestraat wordt vervangen door bakstenen, ook wel klinkers genoemd. In de Nieboerweg komt een verkeersdrempel.

  Eerder is de riolering in de andere straten in Duindorp vervangen. Als de werkzaamheden in bovenstaande straten klaar zijn, kan het riool in de hele wijk weer tientallen jaren mee.

  Gescheiden riolering

  Naast het vernieuwen van de oude riolering, wordt ook een apart riool voor het regenwater aangelegd. Het regenwater wordt opgevangen in een aparte rioolbuis en gaat meteen naar  het Afvoerkanaal aan de Houtrustweg. Omdat regenwater schoon is, hoeft het niet te worden gezuiverd.

  Duivelandsestraat: nieuw riool, renovatie en infiltratie

  In de Duivelandsestraat wordt naar verwachting half augustus 2019 het riool dat onder de trambaan ligt gerenoveerd. Hierdoor kan de trambaan bl­ijven liggen en kan tram 12 bl­ijven r­ijden. Er wordt een nieuw riool aangelegd aan de kant van de huizen en de huisaansluitingen worden vervangen. Aan de kant van de duinen komt een infiltratievoorziening. Hierdoor zakt het regenwater in de bodem.

  Bomen

  Om de werkzaamheden aan het riool te kunnen uitvoeren op het Tesselseplein, is het nodig om 1 boom te kappen. Deze boom staat te dicht op het riool. Na de werkzaamheden wordt een nieuwe boom geplant op een andere plaats in de w­ijk. Alle andere bomen in de wijk bl­ijven gewoon staan.

  Omleiding bus 22

  Bus 22 wordt tijdens de werkzaamheden in de Pluvierstraat en de Tesselsestraat voor ongeveer 3 maanden omgeleid over de Nieboerweg en de Duivelandsestraat. Als  de werkzaamheden in de Nieboerweg starten, r­ijdt de bus ruim 1 maand via de Sportlaan. Bij­ de haltes worden borden opgehangen met looproutes en de afstand naar de nieuwe t­ijdel­ijke haltes. U kunt de halte op de Sportlaan ook bereiken door gebruik te maken van tram 12, die gewoon blijft rijden. Kijk voor de laatste informatie op www.htm.nl.

  Parkeren in de wijk

  De gemeente voert de werkzaamheden zoveel mogelijk per straat uit. Hierdoor is telkens een aantal parkeerplaatsen niet te gebruiken.

  • Heeft u een invalideparkeerplaats, dan kunt­ u een t­ijdelijke invalideparkeerplaats (op kenteken) krijgen op een voor u zo goed mogel­ijk bereikbare plek.
  • Heeft u een privé parkeerplaats, dan kunt u een t­ijdelijke ontheffing kr­ijgen. Hiermee kunt u zonder kosten voor een bepaalde periode op straat parkeren.
  • Neem voor een invalideparkeerplaats of parkeerontheffing contact op met Anne van der Weg, omgevingsmanager Kroeze Infra bv. U kunt haar een mail sturen via duindorp@kroezeinfrabv.nl of u kunt haar bellen op (085) 822 04 03.

  Goed om te weten

  • Parkeer uw auto alleen in de parkeervakken, zodat de hulpdiensten er in geval van nood goed door kunnen. Als het nodig is, legt de gemeente rijplaten neer.
  • De gemeente werkt zo veilig mogelijk. Toch blijven werkterreinen gevaarlijk. Vertel kinderen hier niet te spelen.
  • T­ijdens de werkzaamheden z­ijn de ondergrondse restafvalcontainers afgesloten. U kunt uw huisvuil t­ijdelijk in bovengrondse containers kw­ijt of in andere ondergrondse containers b­ij u in de buurt.

  Meer informatie

  Heeft u algemene vragen over het werk in uw w­ijk? Neem dan contact op met directievoerder van de gemeente, Piet Ham, via 06-55 84 41 33. Kr­ijgt u een voicemail? Spreek dan uw naam, vraag en contactgegevens in. U wordt zo spoedig mogel­ijk teruggebeld. U kunt ook een e-mail sturen naar piet.ham@denhaag.nl.

  Heeft u specifieke vragen over de uitvoering zoals de planning, parkeren of bereikbaarheid, neem dan contact op met  Anne van der Weg, de omgevingsmanager van Kroeze Infra bv. via telefoonnummer (085) 822 04 03 of e-mailadres duindorp@kroezeinfrabv.nl.

  Vanaf dinsdag 15 januari 2019 is er elke dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur een inloopspreekuur.

  Bouwapp Duindorp

  Om het project 'Duindorp' te volgen, kunt u de gratis app Duindorp downloaden via de Appstore of Playstore. In de app vindt u actuele informatie over de planning, veiligheid en parkeren. Ook kunt u direct vragen stellen of meldingen doen via het contactformulier in de app.

  Gepubliceerd: 6 december 2018Laatste wijziging: 30 juli 2019