Den Haag en waterbeheer

De gemeente Den Haag zorgt niet als enige voor het water in de stad. Verschillende organisaties zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer.

Hieronder staan de organisaties die met inrichting, gebruik en beheer van het Haagse water te maken hebben. Wat doen ze precies?

Hoogheemraadschap van Delfland

Deze organisatie zorgt voor de waterkwaliteit in de regio. Van Den Haag en Zoetermeer tot Rotterdam en Hoek van Holland. Ook de afvoer van het water naar zee valt onder het Hoogheemraadschap.

Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland onderhoudt de provinciale vaarwegen, controleert de kwaliteit van het zwemwater en regelt het gebruik van het diepe grondwater. Ook stuurt de provincie het Hoogheemraadschap aan.

Dunea

Inwoners van Den Haag kunnen elke dag rekenen op betrouwbaar drinkwater van Dunea (voorheen Duinwaterbedrijf Zuid-Holland). Het drinkwater komt uit de duinen tussen Monster en Katwijk.

Rijkswaterstaat

De Noordzee is voor Den Haag heel belangrijk als badplaats. Maar ook voor het functioneren van de zeehaven in Scheveningen. Rijkswaterstaat beheert het Nederlandse deel van de Noordzee.

Gepubliceerd: 12 augustus 2009Laatste wijziging: 18 mei 2017